Niesłyszący w słyszącym świecie | Surdopedagogika | 4h szkolenie

Możliwość dofinansowania
800,00 PLN
brutto
800,00 PLN
netto
200,00 PLN
brutto/h
200,00 PLN
netto/h
zdalna w czasie rzeczywistym
Usługa szkoleniowa
4 h
10.01.2024 do 10.01.2024
0 zapisanych uczestników