Bariery edukacji włączającej. Gdzie szukać wsparcia? Edukacja włączająca – pomoce dydaktyczny dla uczniów ze SPE | 4h szkolenie

Możliwość dofinansowania
800,00 PLN
brutto
800,00 PLN
netto
200,00 PLN
brutto/h
200,00 PLN
netto/h
zdalna w czasie rzeczywistym
Usługa szkoleniowa
4 h
04.03.2024 do 04.03.2024
0 zapisanych uczestników