Inkluzja w Klasie: Doskonalenie Profilu Nauczyciela | Profil nauczyciela edukacji włączającej | 4h szkolenie

Możliwość dofinansowania
800,00 PLN
brutto
800,00 PLN
netto
200,00 PLN
brutto/h
200,00 PLN
netto/h
zdalna w czasie rzeczywistym
Usługa szkoleniowa
4 h
24.01.2024 do 24.01.2024
0 zapisanych uczestników