Odkrywanie Talentów: Jak Rozpoznawać i Wspierać Uczniów Zdolnych | Formy pracy z uczniem zdolnym | Szkolenia dla nauczycieli | 4h

Możliwość dofinansowania
800,00 PLN
brutto
800,00 PLN
netto
200,00 PLN
brutto/h
200,00 PLN
netto/h
zdalna w czasie rzeczywistym
Usługa szkoleniowa
4 h
09.01.2024 do 09.01.2024
0 zapisanych uczestników