Teoria i zasady rachunkowości - kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów

Możliwość dofinansowania
2 250,00 PLN
brutto
2 250,00 PLN
netto
31,25 PLN
brutto/h
31,25 PLN
netto/h
zdalna w czasie rzeczywistym
Usługa szkoleniowa
72 h
14.06.2024 do 16.08.2024
0 zapisanych uczestników