Change Management Foundation - Zarządzanie zmianą. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. DOSKAM (VI)

Możliwość dofinansowania
3 100,00 PLN
brutto
3 100,00 PLN
netto
147,62 PLN
brutto/h
147,62 PLN
netto/h
zdalna w czasie rzeczywistym
Usługa szkoleniowa
21 h
11.06.2024 do 14.06.2024
0 zapisanych uczestników