Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Akademia Nauk Stosowanych, WSZiA w Opolu

Możliwość dofinansowania
2 800,00 PLN
brutto
2 800,00 PLN
netto
11,20 PLN
brutto/h
11,20 PLN
netto/h
mieszana (zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
Studia podyplomowe
250 h
20.10.2023 do 15.06.2024
2 zapisanych uczestników