Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

Możliwość dofinansowania
600,00 PLN
brutto
600,00 PLN
netto
85,71 PLN
brutto/h
85,71 PLN
netto/h
Katowice / stacjonarna
Usługa szkoleniowa
7 h
03.02.2024 do 03.02.2024
1 zapisany uczestnik