Usługa - McGregor: Kurs niemiecki - KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA - poziom A2 56 godzin forma zdalna

Logo MJP Investments Payne Matthew

4.3/5 z 1605 ocen

Tytuł McGregor: Kurs niemiecki - KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA - poziom A2 56 godzin forma zdalna

Numer usługi 2023/05/26/5906/1833210

Dostawca usług MJP Investments Payne Matthew

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

5 040,00 zł netto za osobę

5 040,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

KURSY SKIEROWANE SĄ DO OSÓB:

  • powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą)
  • powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
  • pracujący lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniający pracowników lub rolnik
  • jesteś związany z Małopolską (mieszkasz tu lub uczysz się lub pracujesz).
  • lub osoby w wieku 25-49 z wyższym wykształceniem zrekrutowane w okresie od 14.06-31.12.2021

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa”

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Liczba godzin usługi: 56
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs przeznaczony jest dla osób które miały już wcześniej kontakt z językiem niemieckim w niewielkim stopniu lub ukończyły kurs początkujący A1 i chcą kontynuować naukę języka niemieckiego biznesowego Kurs prowadzony jest w formie online jako zajęcia indywidualne. Przed przystąpieniem do kursu weryfikujemy poziom znajomości języka poprzez wykonanie testu diagnostycznego w wersji online oraz krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej, która potwierdzi poziom znajomości języka niemieckiego. Sprawdzamy również dyspozycyjność Państwa, abyśmy mogli zaproponować najbardziej odpowiednie dni i godziny zajęć.

Zajęcia indywidualne w szkole McGregor skupiają się na komunikacji oraz ćwiczeniu mówienia i interakcji potrzebnych w środowisku pracy. Dążymy do tego, aby kursant jak najszybciej zaczął komunikować się i brał czynny udział w prostych rozmowach i dialogach w pracy. Równocześnie rozwijamy umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz pisania przy równoczesnym poznawaniu nowego słownictwa oraz struktur gramatycznych przydatnych w pracy na poziomie A2 zgodnie z Państwa potrzebami.

Materiały na zajęcia indywidualne są przygotowane przez lektora i są dostosowane do indywidualnych potrzeb kursanta i wspomagają Państwa proces uczenia się na zajęciach jak również poza nimi. W nauczaniu indywidualnym proponujemy podejście eklektyczne, które umożliwia wybór technik i form pracy odpowiednich dla kursanta. Zalecamy stosowanie wielu różnorodnych technik nauczania, tak aby dotrzeć do kursanta i w pełni wykorzystać jego potencjał. Nasza szkoła szczególny nacisk kładzie na wykształcenie szeroko rozumianej kompetencji komunikacyjnej. Takie podejście prezentuje też powszechnie akceptowany dokument Rady Europy – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej sprzyja taka organizacja procesu dydaktycznego, w której kursant może uczestniczyć w możliwie wielu organizowanych przez lektora sytuacjach, które gwarantują wykorzystanie języka w sposób zbliżony do naturalnych sytuacji i komunikowania się w środowisku pracy. Praca ta może być również wspomagana przez podejście Task-Based Learning. Kursanci mają osiągnąć określony cel komunikacyjny przy użyciu posiadanej wiedzy. Podejściu komunikacyjnym w głównej mierze przeważają ćwiczenia mające charakter aktywizujący np. dialogi, dyskusje, symulacje, odgrywanie roli. W zakresie nauczania gramatyki proponujemy stosowanie metody indukcyjnej polegającej na samodzielnym odkrywaniu zjawisk systematycznie pojawiających się w języku przez kursanta oraz samodzielnego formułowania hipotez dotyczących reguł gramatycznych.

W zakresie nauczania słownictwa proponujemy podejście leksykalne, kładące nacisk na nauczanie i zapamiętywanie wyrazów w kontekście oraz w związkach z innymi wyrazami (np. kolokacje).

Program ten zakłada różne formy interakcji na zajęciach: praca w parach, praca indywidualna na zajęciach oraz w domu. Biorąc pod uwagę, że szkoła McGregor nie rekomenduje jednej słusznej metody nauczania lektor posiada wolność wyboru zadań i technik nauczania odpowiednich dla kursanta w zależności od Państwa aktualnego poziomu rozwoju językowego i potrzeb. Przykładowe techniki nauczania umiejętności językowych wykorzystywane w wymienionych powyżej metodach nauczania języka niemieckiego jako języka obcego to: pytania otwarte, dialogi, pytania prawda/fałsz, pytania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, dryle, symulacje, odgrywanie ról, gry i zabawy komunikacyjne, ćwiczenia z luką informacyjną, dialogi, dyskusje,  dryle, praca z fiszkami.

W ramach kursu polecamy i rekomendujemy Państwu regularne zadania domowe w postaci prac pisemnych i/ lub ćwiczeń oraz dodatkowych materiałów przygotowanych i zadawanych przez lektora do utrwalenia materiału przerobionego na zajęciach oraz korzystania z aplikacji wspomagających przyswajanie wiedzy rekomendowanych prze lektora i dopasowanych do indywidualnych potrzeb kursanta.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
06-06-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
13-06-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
20-06-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
22-06-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
29-06-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
04-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
06-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
11-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
13-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
01-08-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
03-08-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
08-08-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
10-08-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
17-08-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
22-08-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
24-08-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
29-08-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
31-08-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
05-09-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
07-09-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
12-09-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
14-09-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
19-09-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
21-09-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
26-09-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
27-09-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Business German A2
Data realizacji zajęć
28-09-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do samodzielnego korzystania z umiejętości mówienia, czytania i słuchania oraz pisania w połączeniu z nabytą wiedzą w zakresie gramatyki i słownictwa na poziomie A2 według ESOKJ; potwierdza kształtowanie kompetencji społecznych: przełamanie bariery mówienia, wprowadzenie nawyku myślenia po niemiecku oraz samodzielnej pracy nad rozwojem języka.

Efekty uczenia się

1. Umiejętności

Mówienie

Na zakończenie kursu będą Państwo rozumieć wypowiedzi i często używać wyrażenia związane z życiem zawodowym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego pracy, rutynowych sytuacji, zakupów, otoczenia w środowisku pracy). Będą Państwo porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach biznesowych komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe oraz opisywać w prosty sposób swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia w pracy. Będą Państwo reagować ustnie w typowych sytuacjach w pracy, takich jak na przykład: przedstawianie siebie i innych osób, nawiązywanie kontaktów biznesowych; rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy; podtrzymywanie rozmowy w przypadku trudności w jej przebiegu (np. proszenie o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie, upewnianie się, że rozmówca zrozumiał naszą wypowiedź);  uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień; wyrażanie swojej opinii, pytanie o opinie, zgadzanie się lub niezgadzanie się z opiniami; wyrażanie swoich upodobań, intencji i pragnień; pytanie o upodobania, intencje i pragnienia innych osób; proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, pytanie o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia, oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych w pracy.

Słuchanie:

Na zakończenie kursu będą Państwo z pomocą lektora wykonywali polecenia lektora prowadzącego kurs, będą Państwo wychwytywali ze słuchu poszczególne informacje takie jak: kiedy, gdzie, o której godzinie, z kim, za ile, co i kto, precyzowali czy podana informacja jest prawdziwa lub fałszywa z odsłuchanym nagraniem.Będą Państwo również rozumieli: wypowiedzi dotyczące Państwa osobiście, Państwa pracy, otoczenia, wypowiedzi związanych z życiem w pracy jak: zakupy, miejsce zatrudnienia, szkoła, uczelnia, zdrowie, radzenie sobie w mieście, na dworcu, na poczcie, itp.; sens zawarty w krótkich komunikatach, ogłoszeniach i relacjach przekazywanych ustnie; poszczególne zdania i najczęściej używane słowa, takie jak: Informacje na temat osoby i pracy, bliższego otoczenia; istotę krótkich, jasnych i prostych komunikatów i ogłoszeń,; bardzo proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, znajdować w wypowiedzi określone informacje osadzone w środowisku pracy i związane z wykonywanym zawodem.

Czytanie

Na zakończenie kursu będą Państwo  samodzielnie czytali  ze zrozumieniem takie proste teksty biznesowe jak : maile, blogi, oraz strony internetowe. Będą Państwo próbowali określali główną myśl prostego tekstu czytanego związanego z pracą, precyzowali czy dane zdania są prawdziwe czy fałszywe w odniesieniu do tekstu. Będą Państwo znajdowali  informacje w prostych tekstach takich, jak: broszury, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy; rozumieli prosty tekst dotyczący życia w pracy, który zawiera nieskomplikowane informacje oraz bardzo ogólnie bardzo prosty tekst związany z jego zainteresowaniami posiłkując się słownikiem. Będą Państwo również znajdowali istotne informacje zawarte w diagramach i odnoszącym się do nich tekście i rozumieli bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, napisy, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, teksty narracyjne, wpisy na forach i blogach) związanych z pracą.

Pisanie

Na zakończeniu kursu będą Państwo budowali samodzielnie proste teksty użytkowe, używając słownictwa  biznesowego oraz struktur gramatycznych z którymi zapoznali się Państwo na kursie taki jak: formularz, mail, notatkę, ogłoszenie; SMS-y.; Będą Państwo stosowali prosty format tekstu użytkowego, proste struktury gramatyczne i leksykalne charakterystyczne dla wypowiedzi głównie nieformalnych poznane na kursie oraz  będą Państwo poprawnie stosować interpunkcje i zasady pisowni.

Wiedza

Na zakończenie kursu będą Państwo samodzielnie rozpoznawać, definiować, kategoryzować, nazywać i  samodzielnie stosować słownictwo na poziomie A2  nie tylko w słuchaniu i czytaniu ale również w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych z zakresu: zawód i praca, kwalifikacje, poszukiwania pracy, nakazy i zakazy w pracy, zwroty i wyrażenia przydatne w prowadzeniu rozmowy telefonicznej w pracy, podstawowe słownictwo związane z użyciem komputera, bank, problemy zdrowotne, urządzania biurowe, codzienne rozmowy z współpracownikami, oprowadzanie osób po firmie, rezerwacja hoteli i restauracji dla gości, wyjazdy służbowe, lotnisko, dworzec, small talk,

Na zakończenie kursy będą Państwo samodzielnie rozpoznawać, identyfikować, porównywać oraz samodzielnie stosować struktury gramatyczne na poziomie A2 nie tylko w słuchaniu i czytaniu ale również w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie: czas teraźniejszy, czas przeszły Präteritum, czasowniki zwrotne, zamiana dopełnień rzeczownikowych w celowniku i bierniku na zaimki osobowe, odmiana przymiotników z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym oraz bez rodzajnika, stopniowanie przymiotników, przyimki opisujące położenie z celownikiem i biernikiem, przyimki z celownikiem, przyimki z biernikiem, zdania okolicznikowe przyczyny, zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als/wenn, bis, seitdem, zdania pytające, tryb rozkazujący, czasowniki modalne.

Postawy

Będą Państwo zmotywowani pozytywnie do dalszego poszerzania wiedzy z języka niemieckiego; do samodzielnej pracy w domu nad rozwojem umiejętności mówienia, słuchania, czytania oraz pisania przy równoczesnej pracy nad rozbudowaniem struktur leksykalno gramatycznych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Walidacja efektów uczenia  się jest dokonywana dwuetapowo:

  1. Ocena lektora prowadzącego zajęcia na podstawie obserwacji z zajęć
  2. Egzamin ustny przeprowadzony po zakończonym kursie przez lektora nie prowadzącego zajęcia z danym kursantem

Po pozytywnej walidacji kursanta kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu usługi szkoleniowej.

usługi (10000)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto5 040,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 040,00 zł
Koszt osobogodziny netto90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto90,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Alina Sanecka-Popis

Alina Sanecka-Popis

Nauczanie języka niemieckiego - dzieci, dorośli, młodzież od 1995r. 1993/1995r Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugi - filologia włoska, 1996/2001r - Wyższa Szkoła Pedagogiczna - filologia germańska

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Pulit

Paulina Pulit

email: p.pulit@mcgregor.home.pl

tel: (+48) 512 993 747

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Kursant otrzymuje materiały przygotowane przez lektora zgodnie z potrzebami kursanta.Materiały zamieszczone są na platformie Langlion, do której kursant ma dostęp przez czas trwania kursu. Ich ilość oraz zawartość jest konsultowana z kursantem przez cały okres trwania zajęć indywidualnych w postaci rozmów. Jest ona również modyfikowana oraz dopasowywana do potrzeb kursanta.

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-Zgłoszenie do projektu za pośrednictwem strony projektu https://kierunek.pociagdokariery.pl/zgłoszenie uczestnictwo w Bilansie Kariery i podpisanie z WUP Kraków umowy na finansowanie szkolenia i egzaminu.
- Zgłoszenie chęci uczestnictwa w McGregor Language Schools, uzupełnienie testu diagnostycznego w wersji on line i odbycie rozmowy diagnostycznej weryfikujących poziom znajomości języka angielskiego.: https://mcgregor.langlion.com/registration/firstPage/registrationFormId/1

 -Ustalenie szczegółów organizacyjnych i podpisanie umowy określającej zasady realizacji szkolenia i rozliczeń na podstawie bonów
szkoleniowych.
Usluga dostępna równiez dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną pod nazwą "Niemeicki A2 56 h "Kierunek Kariera Zawodowa" 

Informacje dodatkowe

„Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług w ramach projektu „Kierunek Kariera”.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
 platforma: ZOOM (https://zoom.us)
 minimalne wymagania sprzętowe:
Procesor:     Single Core 1 Ghz lub wyżej
RAM:    nie dotyczy
c)  minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego:
3G / 4G / LTE lub internet szerokopasmowy
800 kbps / 1.0mbps (up/down)
d)  niezbędne oprogramowanie:
Windows XP SP3 luv nowsze
mac OS X 10.7 lub nowsze
Ubuntu 12.04 lub nowsze
Mint 17.1 lub nowsze
Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowsze
Oracle Linux 6.4 lub nowsze
Cent OS 6.4 lub nowsze
Fedora 21 lub nowsze
OpenSUSE 13.2 lub nowsze
ArchLinux (tylko 64-bit)    Zajęcia prowadzone zdalnie posiadają elementy takie jak: ćwiczenia, rozmowy na żywo, chat, testy, współdzielenie ekranu, odtwarzanie audio i DVD, prezentacje, „tablica”

Ciasteczka>