Usługa - PRAWO JAZDY KAT C PO EGZAMINIE TEORETYCZNYM , KAT CE KURS ROZSZERZONY - "BON DLA PODHALAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY''

Logo OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW GÓRAL Wojciech Ślusarski

4.7/5 z 418 ocen

Tytuł PRAWO JAZDY KAT C PO EGZAMINIE TEORETYCZNYM , KAT CE KURS ROZSZERZONY - "BON DLA PODHALAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY''

Numer usługi 2023/05/26/26760/1833191

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW GÓRAL Wojciech Ślusarski

Miejsce usługi Nowy Targ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

7 020,00 zł netto za osobę

7 020,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana do uczestników projektu Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy oraz spełniająca poniższe wymogi:

- ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy 

- uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskanie profilu PKK (profil kandydata na kierowcę) w Starostwie Powiatowym

- uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego państwowego kat.C

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 26-05-2023
Liczba godzin usługi: 117
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM, B,B1, BE, C, CE, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

ZAJĘCIA TEORETYCZNE C i C+E

* Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy do innych uczestników ruchu drogowego.

* Zagrożenia związane z niedoświadczeniem.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE C

* Przygotowanie do jazdy i ruszanie. Ruszanie i zatrzymywanie, jazda po prostej.

* Obsługa codzienna pojazdu. Jazda po drogach z wykorzystaniem wszystkich biegów, płynne zatrzymywanie się.

* Jazda po prostej do przodu i do tyłu, zatrzymywanie w odpowiedniej odległości.

* Elementy placu manewrowego (jazda po prostej i po łuku, do przodu i do tyłu).

* Doskonalenie jazdy po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymywanie.

* Elementy placu manewrowego (parkowanie przodem, tyłem i pod kątem).

* Elementy placu manewrowego (parkowanie, ruszania pod górę).

* Jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się. Hamowanie awaryjne.

* Jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się. Hamowanie awaryjne. Doskonalenie techniki jazdy na placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza miejskim.

* Jazda po drogach poza obszarem zabudowanym na łącznym odcinku co najmniej 50 km. Doskonalenie jazdy w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się.

* Wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych mechanizmów i urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE C+E

* Przygotowanie do jazdy i ruszanie. Ruszanie i zatrzymywanie, jazda po prostej.

* Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy

* Mocowanie i zabezpieczenie ładunku

* Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie

* Manewrowanie samochodem ciężarowym

* Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem

* Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)

* Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie

* Czynności kontrolne na drodze

* Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

* Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

1 godzina dydaktyczna = 45 minut

 Kurs obejmuje 1 godzinę zajęć  teoretycznych  (45 minut), 60 godz praktyki C (45 min) 56 godz praktyki CE  (45 min) 

Zajęcia teoretyczne podane w harmonogramie obejmują 45 min zajęć+ 15 min przerwy

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajecia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym samochodem ciężarowym oraz samochodem ciężarowym z naczepą określonych w ramowym programie usługi oraz do prowadzenia samochodów ciężarowych kat C, CE.

Efekty uczenia się

W  obszarze wiedzy uczestnik definiuje przepisy ogólne dotyczących ruchu pojazdów,  przepisów szczegółowych o ruchu samochodów ciężarowych oraz samochodów ciężarowych z naczepą,  ogólnego używania samochodów ciężarowych, charakteryzuje zagadnienia z techniki kierowania, budowy i obsługi technicznej samochodów ciężarowych.

W obszarze umiejętności uczestnik: sprawdza stan techniczny podstawowych elementów pojazdów, przygotuje się do jazdy, wykonuje zadania na placu manewrowym i w ruchu drogowym, określone w odpowiednich aktach prawnych, porusza się po drogach z uwzględnieniem zasad energooszczędnej jazdy.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: rozumie znaczenia komunikacji interpersonalnej, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

-ankiety

-egzamin wewnętrzny kat C , kat CE

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto7 020,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto7 020,00 zł
Koszt osobogodziny netto60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Królowej Jadwigi 29c, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie

ul. Królowej Jadwigi 29c, 34-400 Nowy Targ ul. Kolejowa 169, 34-400 Nowy Targ, Miasto Nowy Targ i Nowy Sącz

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Pędzimąż

Andrzej Pędzimąż

Wykładowca, instruktor kat AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, T

Zdjęcie Eugeniusz Franasowicz

Eugeniusz Franasowicz

Instruktor, Wykładowca kat. AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, T

Zdjęcie Krzysztof Luberda

Krzysztof Luberda

Instruktor , Wykładowca kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T

Zdjęcie Grzegorz Horoszko

Grzegorz Horoszko

Wykładowca, Instruktor Kat B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T

Zdjęcie Wojciech Ślusarski

Wojciech Ślusarski

Wykładowca, Instruktor kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C, CE, T

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wojciech Ślusarski

Wojciech Ślusarski

email: biuro@naukajazdy.podhale.pl

tel: (+48) 605 992 484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne wręczane na własność kursantowi: 

- książka

- notatnik

- długopis

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest

- ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy 

- uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskanie profilu PKK (profil kandydata na kierowcę) w Starostwie Powiatowym

- uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego państwowego kat. C

Informacje dodatkowe

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 29c. 

Zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym w Nowym Targu, przy ul. Kolejowej 169 oraz drogi powiatu nowotarskiego i drogi powiatu nowosądeckiego.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 02-06-2023r do 31-07-2023r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy usług.

Termin zakończenia usługi może ulec zmianie ze względu na dostępność czasową danego kursanta.

Instruktorzy prowadzący mogą ulec zmianie.

Ciasteczka>