Usługa - Kurs języka angielskiego Business English - poziom B2 - Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Łucja Falfus FACE2FACE

4.4/5 z 1216 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego Business English - poziom B2 - Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2023/05/26/12686/1832815

Dostawca usług Łucja Falfus FACE2FACE

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

2 850,00 zł netto za osobę

2 850,00 zł brutto za osobę

95,00 zł netto za osobogodzinę

95,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Usługa przeznaczona jest dla osób dorosłych, które wcześniej uczyły się języka angielskiego ogólnego i posługują się nim na poziomie B2, chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych (przygotowanie do egzaminu LTE, TOEFL, WCELC-TGLS, TELC biznesowy na poziomie B2).

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Łap Skilla.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 31-05-2023
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych 45 minutowych
 • zajęcia prowadzone będą zgodnie z założeniami Metody Direct, z głównym naciskiem na rozwój komunikacji
 • zajęcia przeprowadzone będa na podstawie podręczników Direct Method for English
 • w ramach usługi kursanci otrzymają darmowy dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych na platformie e-learningowej
 • zajęcia prowadzone będą w systemie rotacyjnym przez polskich lektorów oraz native speakers
 • uzupełnieniem kursu będą dodatkowe materiały multimedialne oraz dodatkowe konwersacje w ramach paneli dyskusyjnych organizowanych przez Face 2 Face (panel dostosowany do poziomu językowego kursantów)

Zagadnienia tematyczne:

 ● jak zachować się za granicą – różnice kulturowe ●  nazwy zawodów  ● sport i rozrywka ● symbole fonetyczne, praca z wymową ● choroby, opis symptomów ● podróżowanie ● środki transportu ● praca i produkty transportowe dialogi sytuacyjne; odprawa celna ● pieniądze i ceny ● słownictwo konieczne przy podejmowaniu decyzji, zmiany zdania ● opis umiejętności '' able to do something'' ● dialogi sytuacyjne: na granicy ●spotkania biznesowe ● przyjmowanie klienta zagranicznego ● rozmowy telefoniczne ●  rozliczenia, transfery, opis produktu  ● język komputerowy i obsługa software'u w wersji anglojęzycznej ● reklama i marketing produktu, sprzedaż i zakupy  ● rozwiązywanie  problemów w pracy  ● organizacja i planowanie ● wyjazdy biznesowe ● rezerwacje hotelu, restauracja  ● redagowanie maili  ● idiomy używane w biznesie ● kreowanie wizerunku firmy  ● budowanie marki ● zarządzanie projektami ● negocjacje cenowe  ● prezentacje biznesowe

Gramatyka

 • Past Perfect,  Past Perfect Continuous (wyrażanie stanów "zaprzeszłych"), Present Perfect Continuous (przeszłe czynności trwajace do chwili obecnej), 
    • strona bierna od czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple,
    • konstrukcja bierna służąca do wyrażania obiegowych opinii (np. It’s said that …, He’s said to be …,  He’s said to have been …) 
    • złożone (np. bring up, get on, show off, fall out, turn out, take in, give out, look up to, cut down on, get away with, put up with, run out of, work out )
    •  modalne wyrażające umiejętność (np. can), prawdopodobieństwo (np. may), pozwolenie (np. may), zakaz (np. mustn’t), konieczność (np. must), radę (np. should), krytykę (np. shouldn’t), obowiązek (np. must), propozycję (np. can), sugestię (np. could), logiczny wniosek (z bezokolicznikiem czasu teraźniejszego i przeszłego np. might / can’t / must be, might / can’t / must have been) oraz formy je zastępujące (to be able to, to, to have to) 
    •  let i make w stronie czynnej i biernej (np. let sb do sth, make sb do sth) 

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
01-06-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
15-06-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
22-06-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
29-06-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
04-07-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
06-07-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
11-07-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
13-07-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
18-07-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
20-07-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
25-07-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
27-07-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
01-08-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
03-08-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
kurs języka angielskiego biznesowego - poziom B2
Data realizacji zajęć
08-08-2023
Godzina rozpoczęcia
19:05
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Osoba będzie potrafiła komunikować się z obcokrajowcami, nie będzie czuła lęków przed kontaktami w społeczeństwie, wpłynie to na poczucia wartości jednostki, która wówczas chętnej będzie podnosiła swoje kalifikacje korzystając z różnych źródeł, również pozycji anglojęzycznych. Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym otworzy przed uczestnikiem nowe możliwości, uświadomi dalsze perspektywy rozwoju poprzez nawiązanie nowych kontaktów, łatwość w podróżowaniu i poznawaniu świata.

Efekty uczenia się

Efektem kursu jest zdobycie przez kursanta umiejętności językowych na poziomie B2 w zakresie języka biznesowego

-zrozumienie zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej.

-umiejętność porozumiewania się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony.

-potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię odnośnie związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Analizując je umie wykazać ich pozytywne i negatywne aspekty.

- opisać i zaprezentować produkt, dokonać płatności w języku angielskim, przeprowadzić rozmowę z klientem dotyczącą reklamacji zredagować maila w języku angielskim, przeprowadzić rozmowę na temat awarii i problemów technicznych w pracy, obsługiwać i użytkować programy komputerowe zredagowane w języku angielskim.    

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po każdym ukończonym module test pisemny sprawdzający wiedzę. Na zakończenie szkolenia test pisemny i ustny z całości przerobionego materiału.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 850,00 zł
Koszt osobogodziny netto95,00 zł
Koszt osobogodziny brutto95,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Iuliia Arslanova

Iuliia Arslanova

native speaker, ponad 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych jak i grupowych dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zdjęcie Ruairi Clarke

Ruairi Clarke

wykształcenie wyższe magisterskie, native speaker
wyższe magisterskie
kilkanaście lat w zawodzie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych jak i grupowych dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zdjęcie Debora Wiecek

Debora Wiecek

native speaker, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Łucja Falfus

Łucja Falfus

email: biuro@face2face.pl

tel: (+48) 604 658 921

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • podręcznik kursowy (dodatkowo płatny)
 • dodatkowe materiały w formie multimedialnej lub kserokopii zapewnia SJ Face 2 Face

Warunki uczestnictwa

Osoby, które chcą skorzystac z kursu języka angielskoiego biznesowego na poziomie B2 powinny dokonać zapisu osobiście w Szkole Językowej Face 2 Face w Kętach w godzinach otwarcia sekretariatu; tj pn - pt 13-21.

Warunkiem koniecznym uczęszczania na kurs jest podpisanie umowy na świadczenie usług edukacyjnych z SJ Face 2 Face.

Kurs prowadzony będzie, dla osób, które posługują sie jezykiem angielskim ogólnym na poziomie minimalnym B2. Przydział do grupy odbędzie się na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Dla uczestników projektu Łap Skilla! warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną Język angielski biznesowy B2 -  Łap Skilla   (LTE, TOEFL, WCELC-TGLS, TELC)

Informacje dodatkowe

Szkolenie przeznaczone dla osób indywidualnych z możliwościa skorzystania z dofinansowania. Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Łap Skilla!

EGZAMIN WYMAGANY Język angielski biznesowy poziom B2 - egzamin  po szkoleniu językowym. 

Inni lektorzy mogący zastępować główną kadrę:

1. mgr Bartłomiej Nowicki

2. mgr Marcin Jarmuła

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 • Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

  a) platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma do wideokonferencji TEAMS zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w spotkaniach online z dowolnego urządzenia, PC, Mac, tabletów oraz smartfonów.

  b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,

  - Połączenie internetowe - 3G lub 4G/LTE

  - kolumny / słuchawki i mikrofon – wbudowane, USB plug-in lub wireless Bluetooth

  - kamera wbudowana lub USB plug-in

  - procesor min. 1 rdzeniowy 1Ghz, rekomendowany Dual Core 2Ghz lub wyższy

  - pamięć RAM bez min, rekomendowanaGb

  Wymagania systemowe dla komputerów

 • macOS X z macOS 10.7 lub późniejszy
 • Windows XP z SP3 lub późniejszy
 • Linux 6.4 lub późniejszy
 • Wymagania systemowe dla tabletów i smartfonów:

  - Surface PRO 2 lub późniejszy z Win 8.1 lub późniejszy

  - iOS oraz urządzenia z Android

  - urządzenia Blackberry

  c) Wymagania dot. przepustowości łącza

  Przepustowość wykorzystywana przez zoom jest optymalizowana pod kątem najlepszych wydajności w oparciu o sieć uczestników. Automatycznie dostosuje się do środowisk 3G, WiFi lub przewodowych.

  Zalecana przepustowość dla spotkań i webinarów:

  W przypadku połączeń wideo 1: 1:

  600 kb / s (w górę / w dół) dla wysokiej jakości wideo

  1,2 Mb / s (w górę / w dół) dla wideo HD 720p

 • d) Uczestnicy łączą się za pomocą linku o umówionej porze (według harmonogramu usługi). Dane dostępowe niezbędne do monitorowania usługi w czasie rzeczywistym zostaną przekazane Operatorowi. 

Ciasteczka>