Usługa - Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole - szkolenie integrujące i budujące zespół

Logo IQ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.9/5 z 3329 ocen

Tytuł Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole - szkolenie integrujące i budujące zespół

Numer usługi 2023/05/26/120895/1832729

Dostawca usług IQ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Kołobrzeg

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 300,00 zł netto za osobę

2 300,00 zł brutto za osobę

95,83 zł netto za osobogodzinę

95,83 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie  dedykowane jest  dla pracowników różnych zespołów z każdej branży, stale lub okresowo ze sobą współpracujących.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 7
Data zakończenia rekrutacji: 26-06-2023
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne, czyli 18 godzin zegarowych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). W czasie szkolenia zaplanowane są dwie przerwy po 15min dostosowane do potrzeb uczestników i szkoleniowca. 

Wprowadzenie do tematu szkolenia, omówienie celu szkolenia oraz  oczekiwań uczestników zajęć

 "Czynniki budujące  zaangażowany zespół?"

1. Poznanie trzech elementów budujących zaangażowany zespół

2. Określenie silnych stron zespołu

3. Określenie słabych stron zespołu

"Czynniki budujące efektywny zespół  ?"

1.Poznanie głównego kryterium mierzącego efektywność zespołu

2.Nauczenie sposobu komunikacji z ludźmi o innej osobowości

3.Określenie sposobów świętowania przez zespół

Sposoby na zwiększenie efektywności zespołu 

1. Jak lepiej zarządzać sobą w czasie?
2. Jak zwiększyć produktywność?
3. Jak radzić sobie z emocjami?

Gry integracyjne; olimpiada śmiechu, niezwykłe regaty, puzzle zaufania, kalambury, kierowane rysowanie itd.

Dodatkowo: elementy wpływu społecznego i obrony przed manipulacją w grupie/zespole Każda gra jest skrupulatnie omawiana, wyciągane są z niej treści merytoryczne, które zgodnie z cyklem Kolba przekładane są na praktykę pracy zespołowej.\

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Prezentacja w formie wykładu
 • Dyskusja grupowa
 • Wspólne dochodzenie do wniosków
 • Ćwiczenia w grupach
 • Ćwiczenia w parach
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Case study

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
 "Czynniki budujące  zaangażowany zespół?"
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
1. Poznanie trzech elementów budujących zaangażowany zespół
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
2. Określenie silnych stron zespołu
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
3. Określenie słabych stron zespołu
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
"Czynniki budujące efektywny zespół  ?"
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
1.Poznanie głównego kryterium mierzącego efektywność zespołu
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
2.Nauczenie sposobu komunikacji z ludźmi o innej osobowości
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
3.Określenie sposobów świętowania przez zespół
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Sposoby na zwiększenie efektywności zespołu 
Data realizacji zajęć
28-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
1. Jak lepiej zarządzać sobą w czasie?
Data realizacji zajęć
28-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
2. Jak zwiększyć produktywność?
Data realizacji zajęć
28-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
3. Jak radzić sobie z emocjami?
Data realizacji zajęć
28-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gry integracyjne; olimpiada śmiechu, niezwykłe regaty, puzzle zaufania, kalambury, kierowane rysowanie itd.
Data realizacji zajęć
28-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest praktyczna nauka umiejętności społecznych, które są niezbędne do wydajnej i efektywnej pracy zespołu. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli przyjrzeć się i ocenić pod okiem doświadczonego trenera postawą jakie reprezentują podczas pracy zespołowej. Kursanci dowiedzą się jak zaangażować zespół do wydajniejszej pracy, jak zbudować odpowiednią atmosferę w grupie oraz przede wszystkim jak wydobyć wspólny potencjał zespołu.

Efekty uczenia się

Po odbyciu szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności społeczne, które są im niezbędne do efektywnej i wydajnej pracy zespołu. Uczestnicy szkolenia poznali trzy niezbędne elementy budujące  zaangażowany zespół, oraz potrafią określić silne i słabe strony zespołu. Poznali oni kryteria mierzące efektywność zespołu oraz potrafią komunikować się między sobą w sposób jasny i czytelny. Uczestnicy szkolenia nauczyli się jak zaangażować zespół do wydajniejszej pracy, oraz w jaki zbudować odpowiednią atmosferę w pracy. Dzięki udziałowi w usłudze uczestnicy będą potrafili wydobyć wspólny potencjał zespołu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Analiza strategii wizerunkowych wybranych organizacji.
 • Dobór odpowiedniej strategii wizerunkowej
 • Samodzielna prezentacja wybranej przez siebie ścieżki
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto95,83 zł
Koszt osobogodziny brutto95,83 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Szarych Szeregów 4, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Julita Pełechata

Julita Pełechata

Wykształcenie:
licencjat - finanse i rachunkowość specjalizacja kontroling w małych i średnich firmach na WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), magister zarządzania na specjalizacji Marketing i Nowe Media na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni), studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera
Doświadczenie:
Prowadzenie szkoleń dla małych i średnich firm od 2018r z zakresu doradztwa finansowego, marketingu, zarządzania w zespole. Doświadczenie na stanowisku managerskim w firmie produkcyjnej - prowadzenie szkoleń wewnętrznych z motywowania, delegowania zadań oraz komunikacji między poszczególnymi działami. Doświadczenie w układaniu indywidualnych planów naprawczych dla małych i średnich firm dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i poprawy komunikacji i wyznaczania zadań dla poszczególnych stanowisk. Układanie siatek kompetencji na poszczególnych stanowiskach.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paula Olszewska

Paula Olszewska

email: paula.olszewska@iq-consulting.pl

tel: (+48) 533 836 403

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Uczestnicy szkolenia otrzymają bogato ilustrowany skrypt wraz z prezentacją multimedialną. 

- Wsparcie trenera po szkoleniu we wdrożeniu poznanych technik sprzedażowych i strategii budowania wizerunku przedsiębiorstwa

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się za pośrednictwem BUR na podstawie numeru ID i uzyskaniu akceptacji operatora. 

Ciasteczka>