Usługa - Kurs prawa jazdy łączony kat.C i C+E (BEZ TEORII) KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA - KURS INDYWIDUALNY

Logo MAŁOPOLSKIE CENTRUM SZKOLEŃ "FUKS" AGNIESZKA I KRZYSZTOF GROŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.6/5 z 1372 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy łączony kat.C i C+E (BEZ TEORII) KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA - KURS INDYWIDUALNY

Numer usługi 2023/05/15/21948/1816776

Dostawca usług MAŁOPOLSKIE CENTRUM SZKOLEŃ "FUKS" AGNIESZKA I KRZYSZTOF GROŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Nowy Sącz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

5 760,00 zł netto za osobę

5 760,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kandydaci na kierowców kategorii C i C+E, którzy spełniają następujące warunki:

1. osiągnęli wymagany minimalny wiek

- 21 lat

2. posiadają prawo jazdy kategorii B.

3. posiadają PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK), (do wyrobienia PKK niezbędne jest wykonanie badań lekarskich i zdjęcia). 

4. zdali państwowy egzamin teoretyczny na kategorię C.

Usługa również adresowana dla uczestników projektu KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 28-05-2023
Liczba godzin usługi: 64
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: PRAWA JAZDY KATEGORII: A, A1, A2, AM, B, B1, BE, C, CE, D, D1, T

Ramowy program usługi

Pokaż program

Na kurs prawa jazdy łączony kat.C i C+E  składa się:

- 60 godzin dydaktycznych (=45 h zegarowych, tj. 20 godzin zegarowych kat. C i 25 godzin zegarowych kat. CE) zajęć praktycznych indywidualnych

- 4 godziny dydaktyczne (=3h zegarowe) zajęć praktycznych indywidualnych dotyczących obsługi tachografu

( 1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Zajęcia praktyczne nakierowane są na naukę i doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdów kategorii C i C+E zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym.

Zakres tematyczny obejmuje: 

Zajęcia na placu manewrowym: Przygotowanie do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku, sprzęganie i rozprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe, parkowanie równoległe, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Zajęcia w ruchu drogowym: Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego, jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości, jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i  łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości, przejazd przez skrzyżowanie równorzędne, przejazd przez skrzyżowanie oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejazd przez skrzyżowanie na którym ruch odbywa się wokół wyspy, przejazd przez skrzyżowanie dwupoziomowe, przejazd przez przejścia dla pieszych, przejazd przez torowisko kolejowe, przejazd obok przystanku autobusowego, wykonanie manewru wyprzedzania, wykonanie manewru omijania, wykonanie manewru wymijania, wykonanie manewru zmiany pasa ruchu, wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo, wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo, wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu, hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu, hamowanie wykonane w sytuacjach awaryjnych, zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy, korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

Druga część zajęć praktycznych indywidualnych dotyczy obsługi tachografu. Przedstawione i omówione zostaną następujące elementy:
1. Wymagania dotyczące tachografów cyfrowych
2. Podstawowe funkcje tachografu
3. Obsługa i wydruki tachografu
4. Pobieranie i archiwizacja danych z tachografu
5. Rejestrowanie swoich aktywności i wykonywanie wpisów manualnych
6. Wprowadzanie kodu kraju
7. Czas pracy kierowcy

Zajęcia praktyczne ustalane są indywidualnie z uczestnikiem usługi. Uczestnik ma mozliwość WYBORU zarówno terminu jazd, jak i osób prowadzących część praktyczną spośród następujących:

* Marek Bolisęga -  instruktor kategorii AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T z 25-letnim doświadczeniem i średnim wykształceniem 

* Bartłomiej Groń - instruktor kat.AM,A2,A1,A,B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,T, D, D1, D1E,DE z 12-letnim doświadczeniem i średnim wykształceniem

*Krzysztof Groń - Instruktor kat.AM,A1,A2,A,B1,B,BE,T,C z 16-letnim doświadczeniem i średnim wykształceniem

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-05-2023
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs Prawa jazdy łączony kat.C i C+E (BEZ TEORII)
Jest to tzw. Kurs EKSTERNISTYCZNY, czyli przeznaczony dla osób, które mają zdany państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. C.
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C i CE. Zdobycie przez uczestnika niezbędnej wiedzy i umiejętności do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pojazdami kategorii C i CE. Przygotowanie do praktycznego egzaminu państwowego na kat. C i C+E. Obsługa tachografu.

Efekty uczenia się

Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

* stosuje się do przepisów drogowych podczas prowadzenia samochodu ciężarowego zarówno z naczepą, jak i bez

* stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

* przygotowuje się do jazdy

* charakteryzuje budowę ciężarówki i wykonuje czynności kontrolno-obsługowe

* sprawdza mechanizm sprzęgający, elementy przyczepy związane z jej załadunkiem

* sprzęga i rozprzęga przyczepę z pojazdem

* rusza z miejsca do przodu na wzniesieniu oraz jeździ pasem ruchu do przodu i do tyłu

* parkuje skośnie, prostopadle i równolegle

* jeździ drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi

* przejeżdża przez wszystkie rodzaje skrzyżowań

* wykonuje manewr wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy, zawracania 

* zatrzymuje ciężarówkę z naczepą oraz bez we wskazanym miejscu i prawidłowo wykonuje hamowanie w sytuacjach awaryjnych

* stosuje zasady energooszczędnej jazdy ciężarówką z naczepą i bez

* obsługuje tachograf

* ma umiejętność samokształcenia się w zakresie przepisów drogowych, omawia znaczenie komunikacji z innymi uczestnikami ruchu drogowego

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny praktyczny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto5 760,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 760,00 zł
Koszt osobogodziny netto90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Grodzka 39A, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne odbywają się na naszym placu przy ul. Grottgera 53 oraz w ruchu miejskim i pozamiejskim.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie BARTŁOMIEJ GROŃ

BARTŁOMIEJ GROŃ

Instruktor i wykładowca kategorii AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T
Wykształcenie Średnie
Doświadczenie: 12 lat pracy w zawodzie

Zdjęcie MAREK BOLISĘGA

MAREK BOLISĘGA

Instruktor i wykładowca kategorii AM,A2,A1,A,B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,T
Wykształcenie ŚREDNIE
Doświadczenie: 25 lat pracy w zawodzie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie KRZYSZTOF GROŃ

KRZYSZTOF GROŃ

email: kgr.paulus@gmail.com

tel: (+48) 604 489 835

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-

Warunki uczestnictwa

Dla uczestników projektu KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA warunkiem uczestnictwa jest również zapisanie się na usługę egzaminacyjną w MAŁOPOLSKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO. Koszt egzaminu praktycznego na kat. C 250zł, koszt egzaminu praktycznego na kat. CE 250zł.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień 21 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące przed wymaganym wiekiem).

Wymagane prawo jazdy kategorii B.

Wymagane posiadanie PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK), (do wyrobienia PKK niezbędne jest wykonanie badań lekarskich i zdjęcia). 

Wymagany zdany państwowy egzamin teoretyczny na kategorię C.

Informacje dodatkowe

EGZAMIN NA NASZYM POJEŹDZIE - TYM KTÓRYM SIĘ UCZYSZ, TYM ZDAJESZ!

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem i odbędzie się w okresie od 29.05.23r. do 30.09.2023 r.. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy usług. Uczestnik ma mozliwość WYBORU zarówno terminu jazd, jak i osób prowadzących część praktyczną spośród następujących: Bartłomiej Groń, Marek Bolisęga, Krzysztof Groń.

EGZAMIN WYMAGANY: państwowy egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. C i C+E  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

M.C.S.K. „FUKS” K. Groń zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy/trenera/instruktora powyższej usługi w nagłych sytuacjach t.j. choroby, sytuacji losowej itd.

Termin zakończenia usługi jest terminem przybliżonym. Kursant może ukończyć kurs wcześniej lub w razie konieczności termin ten może zostać wydłużony.

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Ciasteczka>