Usługa - Kurs Prawa Jazdy Kat CE "Kierunek Kariera Zawodowa" Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

4.6/5 z 42 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy Kat CE "Kierunek Kariera Zawodowa" Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2023/05/09/12591/1808655

Dostawca usług Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 774,00 zł netto

3 774,00 zł brutto

111,00 zł netto za godzinę

111,00 zł brutto za godzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Usłua jest również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 26-05-2023
Liczba godzin usługi: 34
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: A1, A2, A, B, BE, C, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne - 34 godzin (po 45 minut)

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

+  egzamin wewnętrzny

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat. CE - praktyka
Data realizacji zajęć
27-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w prowadzeniu pojazdów ciężarowych z przyczepą. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowców, budowy i eksploatacji samochodu ciężarowego oraz sposoby właściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest uzyskanie umiejętności prowadzenia pojazdów ciężarowych kat C 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto3 774,00 zł
Koszt usługi brutto3 774,00 zł
Koszt godziny netto111,00 zł
Koszt godziny brutto111,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Kuś

Paweł Kuś

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. B, C, BE, CE

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Brak materiałów szkoleniowych

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa: 

  • Brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • Ukończony wiek 20 lat i 9 miesięcy
  • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również do 30 dni po zakończeniu szkolenia na usługę egzaminacyjną w WORD.

Koszty egzaminu (230,00 zł) rozliczane poza systemem bonowym

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są z kursantem indywidualnie po zakończeniu szkolenia teoretycznego

Szkolenie zawiera również egzamin wewnętrzny

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Ciasteczka>