Usługa - Kurs Prawo jazdy Kat B Rozszerzony Dla osób ze zdanym egzaminem teoretycznym -"Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!"- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

4.6/5 z 42 ocen

Tytuł Kurs Prawo jazdy Kat B Rozszerzony Dla osób ze zdanym egzaminem teoretycznym -"Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!"- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2023/05/09/12591/1808647

Dostawca usług Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 015,00 zł netto za osobę

3 015,00 zł brutto za osobę

67,00 zł netto za osobogodzinę

67,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu " Kierunek Kariera" i "Łap skilla!" oraz dla osób, które chcą uzyskać upranienia do kierowania pojazdami Kat. B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 26-05-2023
Liczba godzin usługi: 45
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: A1, A2, A, B, BE, C, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje: 40 godzin zajęć praktycznych ( po 45 minut każda).

4 godziny dydaktyczne teoria - kurs I pomocy

Zajęcia praktyczne realizowane są jako indywidualne jazdy z każdym kursantem osobno, prowadzone przez instruktora nauki jazdy (obejmują wykonanie zadań na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym).

Kurs obejmuje 30 godziny zegarowe oraz egzamin wewnętrzny (45 minut)

Szkolenie kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym (1 godzina dydaktyczna) przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla egzaminu państwowego. 

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat. B- teoria
Data realizacji zajęć
27-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem osobowym Kat.B w sposób praktyczny do Egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem kat B w ruchu drogowym, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu - potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminów wewnętrznych.

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy Kat B osoba szkolona:

 • zna i właściwie stosuje zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego
 • ​zna i właściwie stosuje procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego
 • potrafi przewidzieć rzeczywiste i potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym
 • potrafi sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe
 • potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Małopolski Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 015,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 015,00 zł
Koszt osobogodziny netto67,00 zł
Koszt osobogodziny brutto67,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wiesław Freitag

Wiesław Freitag

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. B1, B,

Zdjęcie Marian Nowak

Marian Nowak

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy kat. B

Zdjęcie Anna Woźny

Anna Woźny

Wykładowca nauki jazdy Kat B

Zdjęcie Grzegorz Sikora

Grzegorz Sikora

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B,

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Brak materiałów. Kurs po zdnaym egzaminie państwowym z części teoretycznej

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta Numeru PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdowotnych do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat B
 • Jedno zdjęcie takie jak do prawa jazdy
 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Zdany egzamin państwowy z części teoretycznej

Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!" warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną tj. "Egzamin Państwowy" Kat B w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie oddział Oświęcim oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia egzaminu państwowego.

Przystąpienie do Egzaminu Państwowego musi nastąpić w przeciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Egzamin państwowy płatny jest poza systemem bonowym.

Koszt państwowego egzaminu praktycznego wynosi 200,00 zł

Informacje dodatkowe

 • Usługa jest realizowana z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!".
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców
 • Indywidualne podejście do kursanta
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  (teoria/praktyka)
 • Egzamin Państwowy MORD- Oświęcim. Cena egzaminu 200 zł praktyka - Egzamin państwowy płatny poza systemem bonowym
Ciasteczka>