Usługa - Kurs Prawo jazdy Kat BE -"Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!"- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

4.6/5 z 42 ocen

Tytuł Kurs Prawo jazdy Kat BE -"Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!"- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2023/05/09/12591/1808605

Dostawca usług Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 610,00 zł netto za osobę

2 610,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu " Kierunek Kariera" i "Łap skilla!" oraz dla osób, które chcą podnieść upranienia do kierowania samochodem osobowym z przyczepą

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 26-05-2023
Liczba godzin usługi: 29
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: A1, A2, A, B, BE, C, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje: szkolenie praktyczne w ilości 28 godzin dydaktycznych po 45 minut + 1 godzina dydaktyczna egzamin wewnętrzny praktyczny

Zajęcia praktyczne realizowane są jako indywidualne jazdy z każdym kursantem osobno, prowadzone przez instruktora nauki jazdy (obejmują wykonanie zadań na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym).

Szkolenie kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla egzaminu państwowego. 

Egzamin wewnętrzny praktyczny 1 godziny dydaktyczne

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat. BE - praktyka
Data realizacji zajęć
27-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o rozszerzenie uprawnień do kierowania samochodem osobowym Kat.BE w sposób praktyczny do Egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem kat BE w ruchu drogowym, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu - potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminów wewnętrznych.

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy Kat BE osoba szkolona:

 • zna i właściwie stosuje zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego
 • ​zna i właściwie stosuje procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego
 • posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego
 • potrafi przewidzieć rzeczywiste i potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym
 • potrafi sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe
 • potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Małopolski Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 610,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 610,00 zł
Koszt osobogodziny netto90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Kuś

Paweł Kuś

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. B, C, BE, CE

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Kurs obejmuje same jazdy praktyczne. Brak materiałów dydaktycznych

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta Numeru PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdowotnych do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat BE
 • Jedno zdjęcie takie jak do prawa jazdy
 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Ksero aktualnego prawa jazdy

Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!" warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną tj. "Egzamin Państwowy" Kat BE w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia egzaminu państwowego.

Przystąpienie do Egzaminu Państwowego musi nastąpić w przeciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Egzamin państwowy płatny jest poza systemem bonowym.

Koszt państwowego egzaminu praktycznego wynosi 250,00 zł

Informacje dodatkowe

 • Usługa jest realizowana z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!".
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców
 • Indywidualne podejście do kursanta
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  (praktyka)
 • Egzamin Państwowy WORD- Dąbrowa Górnicza. Cena egzaminu 250 zł - Egzamin państwowy płatny poza systemem bonowym
Ciasteczka>