Usługa - Kurs Prawo jazdy Kat B -"Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!"- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

4.6/5 z 42 ocen

Tytuł Kurs Prawo jazdy Kat B -"Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!"- Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2023/05/09/12591/1808581

Dostawca usług Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 024,00 zł netto za osobę

3 024,00 zł brutto za osobę

42,00 zł netto za osobogodzinę

42,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu " Kierunek Kariera" i "Łap skilla!" oraz dla osób, które chcą uzyskać upranienia do kierowania pojazdami Kat. B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 26-05-2023
Liczba godzin usługi: 72
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: A1, A2, A, B, BE, C, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje: szkolenie teoretyczne w ilości 30 godzin (plus 1 godziny dydaktyczne egzamin wewnętrzny) oraz 40 godzin zajęć praktycznych ( po 45 minut plus 1 godzina egzamin wewnętrzny)

Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących poruszania się i użytkowania samochodu osobowego. 

Zajęcia praktyczne realizowane są jako indywidualne jazdy z każdym kursantem osobno, prowadzone przez instruktora nauki jazdy (obejmują wykonanie zadań na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym).

Szkolenie kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla egzaminu państwowego. 

Egzamin wewnętrzny teoretyczny 2 godziny dydaktyczne

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
27-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
31-05-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
07-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
10-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
14-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat B - Teoria
Data realizacji zajęć
21-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem osobowym Kat.B w sposób merytoryczny i praktyczny do Egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem kat B w ruchu drogowym, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu - potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminów wewnętrznych.

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy Kat B osoba szkolona:

 • zna i właściwie stosuje zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego
 • ​zna i właściwie stosuje procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego
 • potrafi przewidzieć rzeczywiste i potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym
 • potrafi sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe
 • potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Małopolski Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 024,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 024,00 zł
Koszt osobogodziny netto42,00 zł
Koszt osobogodziny brutto42,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Woźny

Anna Woźny

Wykładowca nauki jazdy Kat B

Zdjęcie Grzegorz Sikora

Grzegorz Sikora

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B,

Zdjęcie Wiesław Freitag

Wiesław Freitag

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. B1, B,

Zdjęcie Marian Nowak

Marian Nowak

Instruktor/ wykładowca nauki jazdy kat. B

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursant

Pytania egzaminacyjne

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta Numeru PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdowotnych do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat B
 • Jedno zdjęcie takie jak do prawa jazdy
 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!" warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną tj. "Egzamin Państwowy" Kat B w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie oddział Oświęcim oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia egzaminu państwowego.

Przystąpienie do Egzaminu Państwowego musi nastąpić w przeciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Egzamin państwowy płatny jest poza systemem bonowym.

Koszt państwowego egzaminu teoretycznego wynosi 50,00 zł

Koszt państwowego egzaminu praktycznego wynosi 200,00 zł

Informacje dodatkowe

 • Usługa jest realizowana z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!".
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców
 • Indywidualne podejście do kursanta
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  (teoria/praktyka)
 • Egzamin Państwowy MORD- Oświęcim. Cena egzaminu 250 zł (50 zł teoria, 200 zł praktyka) - Egzamin państwowy płatny poza systemem bonowym
 • Podręcznik kursanta Kat. B
 • Płytka CD z pełną bazą pytań egzaminacyjnych
Ciasteczka>