Usługa - WYZNACZANIE CELÓW SPRZEDAŻOWYCH

Logo BIZNESOWE CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE TOMASZ WITEK

4.9/5 z 3494 ocen

Tytuł WYZNACZANIE CELÓW SPRZEDAŻOWYCH

Numer usługi 2023/03/19/47839/1743462

Dostawca usług BIZNESOWE CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE TOMASZ WITEK

Miejsce usługi Nowy Targ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

660,00 zł netto za osobę

660,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • właściciele firm  
 • pracownicy odpowiedzialni za kontakty handlowe
 • pracownicy działów sprzedaży
 • pracownicy zajmujący się obsługą klienta
 • osoby odpowiedziane za składanie przyjmowanie zamówień telefonicznie bądź mailowo
Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 06-04-2023
Liczba godzin usługi: 11
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA:

 1. Przedstawienie agendy szkolenia

WYZNACZANIE CELÓW DROGĄ DO SUKCESU W SPRZEDAŻY:

 1. Wzmacnianie przez afirmacje
 2. Zastosowanie planowania celów w praktyce
 3. Efektywne planowanie

POTRZEBY I CELE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

 1. Dochód osobisty wymagany do osiągnięcia celów
 2. Wymagania dotyczące kosztów operacyjnych
 3. Podsumowanie potrzeb i celów dotyczących dochodu
 4. Cele sprzedażowe - szczegółowy plan działania
 5. Barometr śledzenia celu

PLANOWANIE SUKCESU W SPRZEDAŻY:

 1. Lista podstaw sukcesu
 2. Tygodniowy plan pracy
 3. Miesięczny plan pracy

RAPORTOWANIE CELÓW SPRZEDAŻOWYCH:

 1. Rejestr sprzedaży
 2. Podsumowanie osiągnięcia założonych celów

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA:

 1. Podsumowanie dnia szkoleniowego oraz rozdanie certyfikatów

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1
Data realizacji zajęć
07-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
08:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia pt. "Wyznaczanie celów sprzedażowych" jest nabycie praktycznych umiejętności określania celów sprzedażowych oraz ich realizacji. Szkolenie przygotuje uczestników do jasnego, precyzyjnego i zrozumiałego formułowania celów z wykorzystaniem metody SMART.

Efekty uczenia się

W RAMACH REALIZOWANEGO SZKOLENIA UCZESTNIK OSIĄGNIE NASTĘPUJĄCE EFEKTY UCZENIA SIĘ:

 • charakteryzuje metody wyznaczania celów
 • opisuje i stosuje postawy i nawyki w pracy, które pomogą w osiągnieciu sukcesu w sprzedaży
 • charakteryzuje zasadę SMART
 • precyzyjnie i zrozumiale określa cele sprzedażowe w oparciu o przyjętą strategię firmy
 • tworzy harmonogram celów z uwzględnieniem konkretnych zadań w sprzedaży
 • opracowuje system kontrolowania postępów
 • inicjuje i podejmuje decyzje zmierzające do maksymalizacji wyników sprzedaży
 • podejmuje konkretne działania aby osiągnąć założony cel
 • angażuje pracowników w ustalanie celów przez co zwiększa ich motywację
 • wzmacnia poczucie osiągnięć i sukcesu
 • skupia się na celu i konsekwentnie do niego dąży

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

WERYFIKACJA KOMPETENCJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE POPRZEZ:

 • aktywny udział w ćwiczeniach zespołowych
 • obserwację jawną
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto660,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto660,00 zł
Koszt osobogodziny netto60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kolejowa 29, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie

Siedziba Kancelarii Podatkowej Equales

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Witek

Tomasz Witek

• trener strategicznego działania i zarządzanie EGO
• właściciel firmy Biznesowe Centrum Szkoleniowo-Doradcze Tomasz Witek
• absolwent Kursu Pedagogicznego (2020 r.)
• absolwent Kompendium MBA II – zarządzanie strategiczne oraz Quest Change Managers Kompendium MBA „Nowoczesny Menedżer” (2018 r.)
• absolwent Kurs Trenerów Zarządzania Matrik ( Matrik Managment Tariner Course) oraz Action Learning Certificate Program CALC
• członek SPMiM
• posiada ponad 230 godz. dośw. w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce dla osób dorosłych - zrealizował szkolenia m.in. z zakresu skutecznej sprzedaży, wyznaczania celów sprzedażowych
• w swojej 13 letniej karierze przemawiał do 30 000 tys. osób
• jako mówca i coach działa wg. zasad etycznych międzynarodowej organizacji International Coach Federation
• projektował i prowadził projekty szkoleniowo - doradcze dla takich firm jak: Mercedes Benz Duda-Cars, WSiP, ZUS
• zwycięzca ogólnopolskiego konkursu na prelegenta Kongresu Kadr, H@R wybiera (2018 r.)
• zdobywca statuetki Lider Przedsiębiorczości
• uczestnik szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych mentorów tj. Robert Cialdinii, Brian Tracy, Bodo Schafer
• autor licznych artykułów w tematyce EGO (artykuł dla portalu Pulshr.pl, Przedsiębiorcy.eu, Twarze Biznesu czy TatraMagazin)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Smoleń

Małgorzata Smoleń

email: kontakt@tomaszwitek.pl

tel: (+48) 884 700 426

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 • notes i długopis
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie wydruków
 • listę źródeł wiedzy, z których mogą skorzystać po szkoleniu w celu utrwalenia efektów uczenia się oraz dalszego samokształcenia

Informacje dodatkowe

METODY PRACY:

 • szkolenie prowadzone będzie w formule aktywnej opierającej się na ćwiczeniach
 • części wykładowe będą stosowane tylko tam, gdzie niezbędne będzie wprowadzenie treści lub metodologii

INFORMACJE DODATKOWE:

 • po zakończeniu usługi Uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie oraz certyfikat - warunkiem jego uzyskania jest uczestnictwo w min. 80% zajęć, aktywny udział w ćwiczeniach
 • koszt osobogodziny kalkulowany jest na podstawie godziny szkoleniowej, która wynosi 45 minut
 • przerwy są wliczane do czasu trwania zajęć
 • zajęcia trwają 11 godzin szkoleniowych, tj. 8:15 godz. zegar.
Ciasteczka>