Usługa - Kurs Prawa Jazdy kat. D dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny oraz posiadają prawo jazdy kat. B- "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.4/5 z 156 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy kat. D dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny oraz posiadają prawo jazdy kat. B- "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Numer usługi 2023/03/17/30306/1742040

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

7 600,00 zł netto za osobę

7 600,00 zł brutto za osobę

95,00 zł netto za osobogodzinę

95,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które:

- ukończyły 24 lata ( lub 21 lat i posiadają kwalifikację wstępną na przewóz osób)

- posiadają prawa jazdy kat. B

- posiadają PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

- mają zdany egzamin teoretyczny w WORD

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu

 -KIERUNEK KARIERA

-KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 14-04-2023
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kat. D składa się z :

  • części praktycznej 60 h zegarowych tj. 80 h dydaktycznych

W części praktycznej zajęcia będą odbywały się w ruchu drogowym i na placu manewrowym.

Pierwsze zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, kolejne są ustalane indywidualnie z Kursantem.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z Kursantem w celu ustalenia pierwszych zajęć praktycznych
Data realizacji zajęć
17-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego prawa jazdy kat. D, oraz podniesienie kwalifikacji i poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego i prowadzenia pojazdów takich jak autobus

Efekty uczenia się

- Umiejętność prowadzenia autobusu

- Przygotowanie praktyczne do egzaminu państwowego prawa jazdy kat. D

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto7 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto7 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto95,00 zł
Koszt osobogodziny brutto95,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/1, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne - Jaworzno ul. Chopina 94 oraz w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

Wykładowca , instruktor nauki jazdy
Instruktor nauki jazdy od 1990 roku
Średnie
Instruktor nauki jazdy od 1990 roku

Zdjęcie Tomasz Baran

Tomasz Baran

Instrukor nauki jazdy kat. D

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel: (+48) 515 096 011

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka + płyta cd

Warunki uczestnictwa

Głównym warunkiem uczestnictwa jest wiek kursanta:

- 21 lat dla osób posiadających kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób

- 24 lata dla osób nie posiadających kwalifikacji

- zdany egzamin teoretyczny w WORD

Wymagane jest posiadanie kat. B prawa jazdy oraz Profilu Kandydata na Kierowcę do kat. D

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera i projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zaisanie się na usługę egzaminacyjną do Wojewódzkiego środka Ruchu Drogowego. Koszt egzaminu rozliczany jest poza systemem bonowym i wynosi:  egzamin praktyczny 200 złotych. 

Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu państwowego należy donieść do biura OSK MAKART w terminie 28 dni od daty zakończenia szkolenia.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Kraków w ramach projektu KIERUNEK KARIERA I KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA.

EGZAMIN WYMAGANY:egzamin na prawo jazdy kat.D w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Mamy wykwalifikowaną kadrę instruktórów dlatego część praktyczna jest ustalana z kursantem indywidualnie. Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone przez:

  • Tomasz Baran
  • Artur Makowski
  • Andrzej Makselon
Ciasteczka>