Usługa - Kurs Prawo Jazdy Kat. B dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny- Rozszerzony - "KIERUNEK KARIERA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.4/5 z 156 ocen

Tytuł Kurs Prawo Jazdy Kat. B dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny- Rozszerzony - "KIERUNEK KARIERA"

Numer usługi 2023/03/17/30306/1741854

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

3 015,00 zł netto za osobę

3 015,00 zł brutto za osobę

67,00 zł netto za osobogodzinę

67,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA, oraz dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami Kat. B. Posiadają zdany egzamin teoretyczny w WORD

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 24-03-2023
Liczba godzin usługi: 45
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs indywidualny obejmuje (dla osób które mają zdany egzamin teoretyczny państwowy):

Zajęcia praktyczne - 44godzin dydaktycznych (tj. 33 godziny zegarowe) realizowane są jako indywidualne jazdy z każdym kursantem osobno , prowadzone przez instruktora nauki jazdy (obejmują wykonanie zadań  na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym).

Egzamin wewnętrzny praktyczny 1godz. dydaktyczna

Zajecia praktyczne odbywają  się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem i są ustalane indywidualnie z Kursantem

TERMIN ZAKONCZENIA USŁUGI jest terminem przybliżonym. Kursant może ukonczyć kurs wcześniej lub w razie konieczności termin ten moze zostać wydłużony.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z Kursantem w celu ustalenia pierwszych zajęć praktycznych
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem osobowym Kat. B w sposób merytoryczny i praktyczny do egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdami Kat. B w ruchu drogowym, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu  - potwierdzone pozytywnem wynikiem egzaminów wewnętrznych. 

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy kat. B osoba szkolona:

 • własciwie stosuje zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego
 • właściwie stosuje procedury postępowania a w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
 • potrafi przewidzieć rzeczywiste i potencjalne zagrozenie w ruchu drogowym
 • potrafi sprawdzić i uzupelnić płyny eksploatacyjne w pojeździe
 • potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 015,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 015,00 zł
Koszt osobogodziny netto67,00 zł
Koszt osobogodziny brutto67,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/1, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne - Chrzanów ul. Śląska 64A i w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Górka

Marek Górka

Instruktor nauki jazdy Kat. A, B

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel: (+48) 515 096 011

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka + płyta z testami

Warunki uczestnictwa

Posiadanie zdanego egzaminu teoretycznego Kat. B w WORD (egzamin państwowy)

Dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA", warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną tj. "EGZAMIN PAŃSTWOWY" kat. B w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego  oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia egzaminu państwowego.

Przystąpienie do egzaminu państowego musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia

 • Koszt państwowego egzaminu praktycznego wynosi 140 zł

Egzamin Państwowy rozliczany jest poza systemem bonowym.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "KIERUNEK KARIERA"

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców

Ze względu iż zatrudniamy kilku instruktorów, zajęcia praktyczne mogą być również prowadzone przez instrukora (Wyboru instruktora nauki jazdy dokonuje kursant)

 • Janusz Krupnik
 • Marek Górka
 • Tomasz Zając
 • Artur Makowski
 • Daria Studzińska
 • Marcin Podsiadło
 • Józef Zelek

Zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone przez instruktora:

 • Artur Makowski
 • Konrad Chechelski - Ratownik medyczny
 • Paulina Szarzynska - ratownik medyczny
 • Janusz Krupnik
 • Daria Studzińska

Indywidualne podejście do kursanta

Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego (teoria/praktyka)

 • Podręcznik kursanta Kat. B
 • Płyta CD z pełną bazą pytań egzaminacyjnych
Ciasteczka>