Usługa - Kurs Prawo Jazdy Kat. B - ROZSZERZONY - "KIERUNEK KARIERA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.4/5 z 156 ocen

Tytuł Kurs Prawo Jazdy Kat. B - ROZSZERZONY - "KIERUNEK KARIERA"

Numer usługi 2023/03/17/30306/1741847

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 015,00 zł netto za osobę

3 015,00 zł brutto za osobę

33,50 zł netto za osobogodzinę

33,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA",oraz dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat.B

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 24-03-2023
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa się z części teoretycznej i odbywa się zgodnie z zmieszczonym harmonogramem, natomiast zajęcia praktyczne są ustalane indywidualnie z Kursantem i odbywają się po skończonej teorii.

Kurs rozszerzony obejmuje:

30 godzin zajęć teoretycznych ( po 45 minut każda)

58 godzin zajęć praktycznych (po 45 minut każda).

1h dydaktyczna egzamin teoretyczny wewnetrzny

1h dydaktyczna egzamin praktyczny wewnętrzny

Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących poruszania się i użytkowania samochodu osbowego.

Zajęcia praktyczne realizowane są jako idywidualne jazdy z każdym kursantem osobno,prowadzone przez instruktora nauki jazdy (obejmują wykonanie zadań na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym).

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z kursantami - ustalenie harmonogramu zajęć teoretycznych
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem osobowym kat.B w sposób merytoryczny i praktyczny do egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdami kat. B w ruchu drogowym, w sposob niezagrażjący bezpieczeństwu - potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminów wewnętrznych.

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy kat.B osoba szkolona:

- zna i właściwie stosuje zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego

- zna i właściwie stosuje procedury postepowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego

- potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej

- posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego

- potrafi przewidzieć rzeczywiste i potęcjalne zagrożenia w ruchu drogowym

- potrafi sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe

- potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 015,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 015,00 zł
Koszt osobogodziny netto33,50 zł
Koszt osobogodziny brutto33,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/1, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne- Chrzanów ,ul. Krakowska 16 Zajęcia praktyczne- Chrzanów, ul. Śląska 64 A oraz w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

Instruktor nauki jazdy/ Wykładowca

Zdjęcie Janusz Krupnik

Janusz Krupnik

Instruktor - Wykładowca

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel: (+48) 515 096 011

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

książka + płyta cd

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta NUMERU PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

- Wniosek o wydanie prawa jazdy

- Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami  w zakresie prawa jazdy kat. B

- Zdjęcie (3,5x4,5 na wprost)

- Aktualny dokument tożsamości (dowod osobisty, paszport)

Dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA,  warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną tj. "EGZAMIN PAŃSTWOWY" Kat. B W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie oddział Oswięcim oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia egzaminu państwowego.

Przystąpienie do Egzaminu Państwowego musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Egzamin Państwowy płatny jest poza systemem bonowym.

Koszt państwowego egzaminu teoretycznego wynosi 30,00 złotych

Koszt państwowego egzaminu praktycznego wynosi 140,00 złotych

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę  z WUP w Krakowie na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "KIERUNEK KARIERA"

Kurs składa się z części teoretycznej, która odbywa się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się po skończonej teorii i są ustalane indywidualnie z kursantem.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów /wykładowców do wyboru mamy

Instruktorzy:

 • Marek Górka 
 • Tomasz Zając
 • Janusz Krupnik
 • Daria Studzińska
 • Artur Makowski
 • Marcin Podsiadło
 • Józef Zelek

Wykładowcy:

 • Artur Makowski
 • Konrad Chechelski - ratownik medyczny
 • Paulina Szarzyńska - ratownik medyczny
 • Janusz Krupnik
 • Daria Studzińska

Indywidualne podejście do kursanta

Egzamin państwowy płatny poza systemem bonowym

- Podręcznik kursanta Kat. B

- Płytka CD z pełną bazą pytań egzaminacyjnych

Ciasteczka>