Usługa - Rzęsy Efekt Eyeliner- szkolenie

Logo TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

4.9/5 z 7159 ocen

Tytuł Rzęsy Efekt Eyeliner- szkolenie

Numer usługi 2023/03/16/10458/1740201

Dostawca usług TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest skierowany zarówno dla początkujących osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych. Również dla osób zajmujących się stylizacją rzęs.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 25-07-2023
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

 Zakres szkolenia: 

Zagęszczenie i przedłużenie rzęs poszczególnymi metodami (eyeliner, strzałki, Kim K. na kilka sposobów, praca na skrętach M, L, L+, LU)

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Plan szkolenia

Dzień I: 

Zajęcia teoretyczne:

• Omówienie metod oraz rodzajów rzęs.

• Omówienie wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegu

• Omówienie przypadków, w których to rzęsy wypadają szybciej

• Omówienie rzędowości rzęs

• Omówienie wszystkich etapów aplikacji rzęs

Przerwa obiadowa

Zajęcia praktyczne :

• Przygotowanie stanowiska pracy

• Przygotowanie klientki do zabiegu

• Zakładanie rzęs metodmi eyeliner, strzałki, Kim K. na kilka sposobów, praca na skrętach M, L, L+, LU

Dzień II:

Dodatkowe zajęcia praktyczne :

• Przygotowanie stanowiska pracy

• Przygotowanie klientki do zabiegu

• Zakładanie rzęs metodmi eyeliner, strzałki, Kim K. na kilka sposobów, praca na skrętach M, L, L+, LU

Przerwa obiadowa

Dodatkowe zajęcia praktyczne :

• Przygotowanie stanowiska pracy

• Przygotowanie klientki do zabiegu

• Zakładanie rzęs metodmi eyeliner, strzałki, Kim K. na kilka sposobów, praca na skrętach M, L, L+, LU

- Egzamin wewnętrzny

Szkolenia są skierowane do kosmetyczek i kosmetologów. Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną wiedzę i praktrykę z zakresu stylizacji rzęs metodami objętościowymi

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat w momencie osiągnięcia celu głównego szkolenia

Główny cel szkolenia jest osiągnięty w momencie samodzielnego wykonania zabiegu zgodnie z przyswojoną wiedzą – ocenia to osoba prowadząca szkolenie.

Kurs jest skierowany zarówno dla  osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych  świadczących usługi kosmetyczne, oraz dla lekarzy i pielęgniarek chcących świadczyć usługi kosmetyczne lub posiadających gabinety kosmetyczne.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kosmetyki. Konkretnej tematyki szkolenia uczestnik nauczy się podczas trwania kursu.

Liczba stanowisk pracy podczas szkolenia uzależniona jest od ilości uczestników praca w grupach maksymalnie 3 osobowych

Każdy uczestnik pracuje przy oddzielnym stanowisku pracy w skład którego wchodzą łóżko zabiegowe oraz preparaty i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu.

Liczba modelek na szkoleniu uzależniona jest od tempa pracy kursanta (na każdego uczestnika szkolenia przewidziany jest minimum jeden model na dzień szkolenia, model zewnętrzny lub osoba z pary). 

*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do zabiegów

**Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.

Harmonogram szkolenia może ulegać nieznacznemu przesunięciu czasowemu ze względu na czas wykonywanych zabiegów i umiejętności uczestników.

Usługa szkoleniowa odbywa się w jednostkach dydaktycznych, sąd rozbieżność  pomiędzy liczbą godzi wykazaną w polu "Liczba godzin usługi" a Harmonogramem.

Jedna godzina szkoleniowa = 45 minut dydaktycznych

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne rzęsy eyeliner
Data realizacji zajęć
26-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
26-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne rzęsy efekt eyeliner
Data realizacji zajęć
26-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
dodatkowe zajęcia praktyczne rzęsy efekt eyeliner, metoda strzałki, Kim K na kilka sposobów, praca na skrętach M, L, L+, LU
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
dodatkowe zajęcia praktyczne stylizacji rzęs
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Rzęsy Efekt Eyeliner - kurs przygotowuje do samodzielnego wykonania stylizacji rzęs metodami eyeliner, strzałki, Kim K. na kilka sposobów- praca na skrętach M, L, L+, LU.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia rozwijają umiejętności interpersonalne uczestnika, budują jego pewność siebie dzięki czemu poznaje potrzebę własnego rozwoju zawodowego.

Efekty uczenia się

Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.

- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu przedłużania/ stylizacji rzęs metodą eyeliner, Kim K. strzałki

- rozróżnia i charakteryzuje rodzaje rzęs;

- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;

- organizuje stanowisko pracy do wykonania zabiegu stylizacji rzęs metodą eyeliner, Kim K. strzałki;

- organizuje niezbędne materiały do wykonania zabiegu stylizacji rzęs metodą eyeliner, Kim K. strzałki;

- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem;

- wypełnia prawidłowo formularz karty i zgody klienta/pacjenta;

- wykonuje samodzielnie przedłużanie / stylizację rzęs metodą eyeliner, Kim K. strzałki

Kompetencje społeczne uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu

Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Dzięki udziale w szkoleniu uczestnik kursu planuje swój dalszy rozwój zawodowy, poznaje potrzebę własnego rozwoju, nabędzie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz buduje pewność siebie. Uczestnik kursu potrafi we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o  celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- uczestnik otrzymuje informacje zwrotne od trenera na bieżąco, w trakcie części praktycznej szkolenia,

- podczas podsumowania szkolenia trener przekazuje ocenę indywidualnych postępów dla każdego uczestnika szkolenia bazując na obserwacjach dokonanych podczas zajęć praktycznych,

- na koniec szkolenia instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (samodzielne wykonanie zabiegu przez uczestnika szkolenia)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie

Sala szkoleniowa do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Joanna Miler

Joanna Miler

Pani Joanna od wielu lat prowadzi gabinet, w którym zajmuje się stylizacja rzęs i paznokci oraz jest instruktorem z techniki stylizacji rzęs. Pani Joanna posiada doskonałą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie:

· stylizacji rzęs wszystkimi technikami
· stylizacji paznokci
· pedicure
· mikrodermabrazji diamentowej
· pellingi kwasami
· cellulogii
Pani Joanna posiada duże doświadczenie w wykonywanej pracy i stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w kolejnych szkoleniach oraz sama prowadzi szkolenia.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Kwiatkowska

Małgorzata Kwiatkowska

email: malgorzata@trementi.pl

tel: (+48) 505 583 130

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Notatnik, długopis, skrypt szkoleniowy, materiały niezbędne do realizacji części praktycznej szkolenia

Warunki uczestnictwa

Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną wiedzę i praktrykę z zakresu stylizacji rzęs metodą objętości.  Weryfikacja odbędzie się poprzez okazanie certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia właściwego kursu. 

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Informacje dodatkowe

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Usługa zwolniona z VAT  na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983)

Wykładowcy prowadzą szkolenie rotacyjnie. Podczas jednego dnia szkolenia obecny jest jeden wykładowca.

Obowiązkiem Przedsiębiorcy przed zapisem na usługę jest wcześniejsze poinformowanie Dostawcy Usług z jakiego projektu otrzymał dofinansowanie

Ciasteczka>