Usługa - Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego - Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.6/5 z 3901 ocen

Tytuł Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego - Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Numer usługi 2023/03/10/17840/1731993

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 960,00 zł netto za osobę

3 960,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 7 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia, przeznaczone dla wszystkich chętnych, zainteresowanych zdobywaniem i rozwojem swoich umiejętności 
a w szczególności:

  • regularnie trenującym strzelcom rekreacyjnym,
  • osobom posiadającym własną broń palną,
  • pracownikom służb mundurowych: policji, wojska, służby więziennej, straży granicznej,
  • pracownikom ochrony
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 14-04-2023
Liczba godzin usługi: 132
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wybrane zagadnienia prawne (Zasady bezpiecznego obchodzenia się  bronią, wybrane. zag. z  Ustawy o broni i amunicji, rozporządzeń do ustawy , wybrane zag. z Kodeksu Karnego, wybrane  zag. z Ustawy o Sporcie, wybrane przepisy PZSS oraz  IPSC.

Zasady celowania, przyjmowanie postaw strzeleckich,  wykonywanie czynności łącznych do strzelania.

Nauka budowy broni, zasady strzelania na bazie broni sportowej oraz replik broni

Strzelanie z karabinu i pistoletu  pneumatycznego 

Strzelanie z broni  kulowej bocznego zapłonu i centralnego zapłonu

Historia strzelectwa sportowego

Organizacja strzelectwa sportowego

Budowa i wyposażenie strzelnic

Przygotowanie pedagogiczne instruktora

Antropologia, Biomechanika

Praktyczne nauczanie strzelania

Organizacja zawodów strzeleckich

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego
Data realizacji zajęć
22-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
06-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa sportowego - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel Kursu
Przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego w strzelectwie sportowym.
Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
Opanowanie umiejętności i wiedzy z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie sportowym.
Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.

Efekty uczenia się

Osoba kończąca szkolenie pozna aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu treningu sportowego w strzelectwie sportowym.
Będzie przygotowana  do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
Opanowanuje umiejętności i wiedę z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie sportowym.
Nabędzie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.

Uczestnik kursu potrafi wyjaśnić, w jaki sposób wysiłek fizyczny o różnej intensywności
i czasie trwania wpływa na podstawowe przemiany metaboliczne.

Uczestnik kursu zna specyfikę zachowania uczestników rywalizacji sportowej (trenerów,
zawodników, sędziów, działaczy, widzów, menedżerów). Potrafi wykorzystać wiedzę z psychologii sportu
w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Umie kategoryzować zachowania się sportowców.

Uczestnik kursu potrafi klasyfikować obciążenia treningowe oraz kontrolować przebieg
procesu treningowego.

Uczestnik kursu przyswoił podstawy organizacji i zarządzania w sporcie.

Uczestnik kursu będzie potrafił wykorzystać informację i wiedzę związaną
z zarządzaniem klubem sportowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

obecność na zajęciach 80%

Przed i po szkoleniu odbędzie się test sprawdzający poziom wiedzy. Po zakończonym szkolenie wśród uczestników zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta oceniająca jakość i przydatność odbytego  szkolenia, jego słabe i mocne strony, ocenę wykładowcy i instruktorów, sposób prowadzenia szkolenia. Szkolenia, praca wykładowców/instruktorów monitorowane są w sposób określony w Księdze Jakości Ligi Obrony Kraju (zgodny z normą ISO 9001:2015). Monitorowanie polega na bieżącej ocenie pracy wykładowców/instruktorów oraz warunków szkolenia poprzez uczestników kursu w formie ankiet. Wyniki ankiet monitorowane są przez Pełnomocnika ds. Jakości z wykorzystaniem procedury PG 3.7 Badanie satysfakcji klienta. Liga Obrony Kraju podlega corocznym audytom zewnętrznym oceniającym prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania jakością w dziedzinie usług szkoleniowych i doradczych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 960,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 960,00 zł
Koszt osobogodziny netto30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Krakowie ul. Pomorska 2 (sala strzelnica pneumatyczna). Informujemy, że w dniu 03.06.2023 r. zajęcia odbywają się na strzelnicy LOK ul. Krzyska 17.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Kulikowski

Michał Kulikowski

Sędzia kl. 1 , Instruktor –trener strzelectwa i instruktor LOK sportów obronnych, rusznikarz, instruktor kusznictwa wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 15 lat wykształcenie wyższe Sędzia kl. 1 , Instruktor –trener strzelectwa i instruktor LOK sportów obronnych, rusznikarz, instruktor kusznictwa)

Zdjęcie Tomasz Bandrowczak

Tomasz Bandrowczak

Trener wykładowca

Zdjęcie Maciej Kazimierczak

Maciej Kazimierczak

Trener wykładowca

Zdjęcie Zakrzewski

Zakrzewski

Trener wykładowca na kursach strzeleckich

Zdjęcie Szymon Polaszczyk

Szymon Polaszczyk

Instruktor wykładowca na kursach instruktora strzelectwa sportowego

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Cupiał

Agnieszka Cupiał

email: krakow@lok.edu.pl

tel: (+48) 516 177 559

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Brak

Informacje dodatkowe

Zajęcia weekendowe (Sobota – Niedziela) 

Planowany harmonogram (może ulec  zmianie)

Kurs organizowany jest wg wytycznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

(Zakończony wydaniem Legitymacji Instruktora PZSS)

Ukończenie kursu i zdanie egzaminów gwarantuje zdobycie uprawnień (LEGITYMACJI PZSS) Instruktora Strzelectwa Sportowego.

Dodatkowa kadra szkoląca: Zygmuntowicz Andrzej, Herzig Marzego, Kołodziejski Łukasz,  Maciej Kulikowski. Szymon Polaszczyk, Michał Hosowicz

Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut. Możliwość zakończenia zajęć wcześniej w przypadku niewykorzystania przerwy. 

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.12.2022. do 31.03.2023. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.”

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Szkolenia zawodowe dla kierowców.pdf
Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego.pdf
Ciasteczka>