Usługa - Angielski B2 / pt 18.20-20.35/ 72h / Kraków / Poliglota / Kierunek Kariera, Łap Skilla

Logo Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

4.9/5 z 2094 ocen

Tytuł Angielski B2 / pt 18.20-20.35/ 72h / Kraków / Poliglota / Kierunek Kariera, Łap Skilla

Numer usługi 2023/03/03/16109/1723540

Dostawca usług Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

2 160,00 zł netto za osobę

2 160,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs dla osób dorosłych, które znają angielski na poziomie B1. 

Kurs kierowany do uczestników projektu Kierunek Kariera oraz Łap Skilla! na podstawie umowy z WUP.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 13-04-2023
Liczba godzin usługi: 72
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie obejmuje 72 godzin lekcyjnych i nastawione jest na uzyskanie przez uczestnika praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym. Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną i w sposób równomierny rozwijają cztery umiejętności językowe: czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie.

Program realizuje standardy, które są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

Słuchanie

Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.

Czytanie

Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

Mówienie

Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Informacje o podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

Pisanie

Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
14-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
21-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
21-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
28-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
05-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
12-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
19-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
26-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
02-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
09-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
23-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
30-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
07-07-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
14-07-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
21-07-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
28-07-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
04-08-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
11-08-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
18-08-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs języka angielskiego
Data realizacji zajęć
01-09-2023
Godzina rozpoczęcia
18:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu TGLS. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu gramatyki, słownictwa i fonologii języka angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Efekty uczenia się

Poziom samodzielności językowej 

Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. 

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin międzynarodowy TGLS

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 160,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 160,00 zł
Koszt osobogodziny netto30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Długa 88, 31-146 Kraków, woj. małopolskie

Poliglota Szkoła Języków, Kraków, ul.Długa 88. Sale I piętro, winda.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jay Blaschke

Jay Blaschke

Nauczanie języka angielskiego osób dorosłych w grupach i indywidualnie. Lektor języka angielskiego. Native speaker.
18-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Od wielu lat współpracuje z Poliglotą.
Uczy języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2.
Prowadził zajęcia w szkołach językowych, a także w firmach.
Uczył języka angielskiego ogólnego, a także specjalistycznego.
Przygotowuje do egzaminów międzynarodowych.

Wyższe oraz certyfikat nauczycielski TEFL.
9-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego osób dorosłych na kursach języka angielskiego realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej .
Przygotowywanie do egzaminów międzynarodowych, w tym TGLS.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Fyda

Agnieszka Fyda

email: poliglota@poliglota.pl

tel: (+48) 508 178 357

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- podręcznik

- materiały własne Poligloty

-podręcznik

Warunki uczestnictwa

1. Przystąpienie do testu kwalifikacyjnego. Testy dostępne są w siedzibie Poligloty i na stronie www.poliglota.pl 

2. Podpisanie umowy z Poliglotą Szkołą Języków na szkolenie językowe i rozliczenie szkolenia bonami. 

3. Uczestnicy Projektu Kierunek Kariera i Łap skilla zobowiązani są do zapisania się również na usługę egzaminu. 

4. Minimalna liczba uczestników w grupie 5 osób.

Informacje dodatkowe

Poliglota Szkoła Języków w ramach projektu Kierunek Kariera oraz Łap Skilla! działa na podstawie umowy z WUP w Krakowie. 

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują certyfikaty, na których jest określony poziom zaawansowania , liczba godzin szkolenia, ocena.

Na zajęciach wykorzystywane są materiały własne Poligloty i podręczniki dostępne na rynku wydawniczym.

Pracujemy na podręcznikach wydawnictw Oxford i Cambridge.

Koszt materiałów wliczony jest w cenę kursu. 

Ciasteczka>