Usługa - Kurs na Instruktora Wspinaczki (Instruktora Rekreacji Ruchowej o Specjalności Wspinaczka Skalna)

Logo Polska Szkoła Alpinizmu TDMA Mateusz Gutek

5/5 z 31 ocen

Tytuł Kurs na Instruktora Wspinaczki (Instruktora Rekreacji Ruchowej o Specjalności Wspinaczka Skalna)

Numer usługi 2023/02/11/22303/1693961

Dostawca usług Polska Szkoła Alpinizmu TDMA Mateusz Gutek

Miejsce usługi Bielsko-Biała

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

3 495,00 zł netto

3 495,00 zł brutto

44,81 zł netto za godzinę

44,81 zł brutto za godzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Doświadczeni wspinacze/ki, którzy/e chcą zacząć pracować jako Instruktorzy/ki Wspinaczki.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 20-03-2023
Liczba godzin usługi: 78
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Charakterystyka dyscypliny oraz krótki rys historyczny.
 • Wspinaczka na obiektach sztucznych oraz sposoby jej uprawiania i organizowania.
 • Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych oraz ich wyposażenie; przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian.
 • Podstawowy sprzęt wspinaczkowy (liny, taśmy, repsznury, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne, kaski, kości, friendy, haki, spity, ringi, buty wspinaczkowe oraz akcesoria) i wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania).
 • Podstawowe formacje skalne.
 • Style oraz skale wspinaczkowe, najtrudniejsze drogi i buldery na świecie.
 • Normy etyczne i niebezpieczeństwa wspinaczki.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce oraz obowiązujący system szkolenia.
 • Konkurencje sportowe we wspinaczce oraz sposoby i zasady organizowania współzawodnictwa w ich zakresie.
 • Zasady rozgrzewki wspinaczkowej oraz rozciągania.
 • Kontuzje wspinaczkowe, profilaktyka oraz sposoby postępowania w trakcie urazu.
 • Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki, powrotnej ósemki, ósemki równoległej, kluczki, podwójnej ósemki, ósemki z podwójnym uchem (uszy królicze), prusika klasycznego, prusika francuskiego/stopera taśmowego, blokera, flagowego, półwyblinki, wyblinki i rożkowego.
 • Metodyka wiązania węzłów i podstawowe błędy dotyczące węzłów ogólnie oraz każdegoz osobna.
 • Wspinaczka i asekuracja z górną oraz dolną protekcją, prawidłowa technika, metodyka nauczania oraz podstawowe błędy.
 • Przygotowywanie, zwijanie oraz przenoszenie i przechowywanie liny.
 • Asekuracja statyczna i dynamiczna.
 • Aspekt psychologiczny we wspinaczce oraz podstawowe zasady treningu mentalnego.
 • Prawidłowe odpadanie od ściany i wyłapywanie lotów.
 • Taktyka we wspinaczce.
 • Gry i zabawy wspinaczkowe.
 • Techniki wspinaczkowe i wspinania, metodyka nauczania oraz podstawowe błędy.
 • Podstawowe zasady treningu we wspinaczce oraz kształtowania różnych zdolności motorycznych.
 • Wybór odpowiedniego rejonu do prowadzenia zajęć, omówienie różnych rejonów wspinaczkowych w Polsce i za granicą.
 • Przewodniki wspinaczkowe oraz literatura wspinaczkowa.
 • Różne formy organizacyjne zajęć prowadzonych na sztucznych ścianach oraz w terenie naturalnym.
 • Buldering - istota oraz zasady bezpieczeństwa.
 • Dobór odpowiedniego sprzętu do danej drogi wspinaczkowej.
 • Przewiązywanie przez stanowisko zjazdowe i zbieranie ekspresów.
 • Zbieranie ekspresów z przewieszonych dróg, dróg biegnących trawersem oraz powrót na drogę po odpadnięciuw "okapie".
 • Tworzenie punktów asekuracyjnych oraz stanowisk górnych i dolnych.
 • Zakładanie stanowisk zjazdowych i zjazd w wysokim przyrządzie.
 • Rozwiązywanie sytuacji awaryjnych - flaszencug, metoda U, prusikowanie, uwalnianie się od ciężaru partnera, zjazd w niskim przyrządzie, asekuracja strażacka, wiązanie wyblinki jedną ręką, zjazd w przypadku utraty lub wzięcia niewystarczającej ilości sprzętu, zejście drogą wspinaczkową, asekuracja z półwyblinki.
 • Podstawowe zagadnienia wspinaczki na własnej asekuracji oraz wielowyciągowej.
 • Egzamin końcowy, teoretyczny i praktyczny

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wyposażenie sztucznych ścian, regulamin, obowiązki operatora sztucznej ściany wspinaczkowej - wykład
Data realizacji zajęć
21-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rozgrzewka wspinaczkowa, sprzęt wspinaczkowy oraz wspinaczka i asekuracja na tzw. wędkę cz. 1
Data realizacji zajęć
21-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka wspinaczki i asekuracji na tzw. wędkę
Data realizacji zajęć
21-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Technika i metodyka wspinaczki z dolną asekuracją
Data realizacji zajęć
21-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy kształtowania siły we wspinaczce
Data realizacji zajęć
21-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Buldering, podstawy techniki wspinania oraz podstawy ksztłatowania wytrzymałości siłowej – teoria i praktyka
Data realizacji zajęć
22-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Sztuczne ściany wspinaczkowe oraz formy organizacyjne wspinaczki na obiektach tego typu
Data realizacji zajęć
23-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka wspinaczki z górną i dolną asekuracją cd.
Data realizacji zajęć
23-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Nauka wszystkich potrzebnych w pracy instruktora węzłów oraz metodyka nauczania najważniejszych węzłów wspinaczkowych – ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa klientów indywidualnych i grupowych
Data realizacji zajęć
23-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy kształtowania siły we wspinaczce cd.
Data realizacji zajęć
23-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Doskonalenie metodyki nauczania wspinaczki z dolną asekuracją oraz technika wspinania
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prowadzenie zajęć w terenie skałkowym - organizacja stanowisk szkoleniowych do nauki wspinaczki z górną asekuracją oraz metodyka nauczania wspinaczki po drogach ubezpieczonych
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Prowadzenie zajęć w terenie skałkowym - organizacja stanowisk szkoleniowych do nauki wspinaczki z dolną asekuracją oraz zjazdu w wysokim przyrządzie
Data realizacji zajęć
16-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia wieczorne: różne formy wspinaczki oraz różne rodzaje asekuracji - wykład
Data realizacji zajęć
16-05-2023
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Organizacja stanowisk szkoleniowych do bulderingu, zjazdu w wysokim przyrządzie oraz kształtowania techniki wspinaczkowej
Data realizacji zajęć
17-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia wieczorne: style oraz skale wspinaczkowe, niebezpieczeństwa wspinaczki oraz normy etyczne - wykład
Data realizacji zajęć
17-05-2023
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wspinaczka na własnej asekuracji oraz wielowyciągowa
Data realizacji zajęć
18-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Opieka nad poszkodowanym w warunkach wspinaczkowych
Data realizacji zajęć
18-05-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Rozwiązywanie sytuacji awaryjnych, doskonalenie wspinaczki wielowyciągowej oraz na własnej asekuracji
Data realizacji zajęć
19-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja opracowanych zagadnień przez przyszłych instruktorów
Data realizacji zajęć
19-05-2023
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Utrwalanie poznanych zagadnień oraz egzamin praktyczny
Data realizacji zajęć
20-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Kurs kończy się nadaniem tytułu instruktora rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skalna, dzięki czemu absolwent kursu może podjąć prace w tym zawodzie

Cel edukacyjny

Kurs umożliwia nabycie wszystkich niezbędnych kompetencji do prowadzenia zajęć na sztucznych ścianach i w terenie skałkowym z zakresu wspinaczki na tzw. wędkę oraz wspinaczki sportowej (z dolną asekuracją po ubezpieczonych drogach wspinaczkowych) o długości jednego wyciągu

Efekty uczenia się

Kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Wspinaczka Skalna, którego ukończenie potwierdza niniejsze zaświadczenie, porusza wszystkie istotne zagadnienia związane ze wspinaczką z górną i dolną asekuracją na drogach ubezpieczonych o długości jednego wyciągu, a także z bulderingiem, zarówno na sztucznych ścianach jak i w skałach, oraz wyposaża w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Zagadnienia dotyczące wspinaczki na własnej asekuracji oraz wspinaczki wielowyciągowej zrealizowane zostały w stopniu podstawowym, który sam w sobie nie umożliwia bezpiecznego prowadzenia szkolenia w zakresie tych odmian wspinaczki, zwłaszcza w terenie górskim. Efektami uczenia się w kategorii wiedzy jest więc znajomość przez absolwenta/kę kursu: charakterystyki dyscypliny i jej krótkiego rysu historycznego; różnych form organizacyjnych zajęć wspinaczkowych; różnych formacji skalnych; stylów oraz skal wspinaczkowych, a także najtrudniejszych dróg i bulderów na świecie; norm etycznych funkcjonujących w środowisku wspinaczkowym; zasad uprawiania wspinaczki w Polsce oraz obowiązującego systemu szkolenia; konkurencji sportowych we wspinaczce oraz sposobów i zasad organizowania współzawodnictwa w ich zakresie; teorii asekuracji związanej z górną oraz dolną asekuracją a także techniki, metodyki ich nauczania i podstawowych błędów; budowy sztucznej ściany wspinaczkowej oraz jej eksploatacji w prawidłowy sposób; przyczyn typowych wypadków podczas wspinaczki i sposobów ich zapobiegania; zasad używania sprzętu wspinaczkowego a także sposobów jego kontroli, przechowywania i konserwacji, czynników mogących uszkodzić sprzęt wspinaczkowy a także środków żeby do tego nie dopuścić; regulaminu sztucznej ściany wspinaczkowej oraz uprawnień operatora sztucznej ściany wspinaczkowej i jego obowiązków; zasad rozgrzewki wspinaczkowej oraz rozciągania; różnych kontuzji wspinaczkowych, a także profilaktyki i sposobów postępowania w trakcie urazu; gier i zabaw wspinaczkowych; podstawowych zasad treningu we wspinaczce oraz kształtowania różnych zdolności motorycznych; zasad wyboru odpowiedniego rejonu do prowadzenia zajęć oraz znajomość różnych rejonów wspinaczkowych w Polsce i za granicą; różnych przewodników wspinaczkowych oraz fachowej literatury, a także teorii asekuracji związanej ze wspinaczką wielowyciągową oraz na własnej asekuracji. Efektami kształcenia w kategorii umiejętności, są umiejętności: kontroli sprzętu wspinaczkowego oraz punktów asekuracyjnych i stanowisk pod kątem ich stanu i prawidłowego funkcjonowania; odpowiedniego wyboru rejonu i formy organizacyjnej zajęć wspinaczkowych w zależności od wieku i poziomu kondycji grupy oraz celu zajęć; przeprowadzenia efektywnej rozgrzewki i nauczenia przykładowej rozgrzewki swoich kursantów; przewidywania zagrożenia (również związanego z możliwością powstania kontuzji) i wykonywania odpowiednich czynności profilaktycznych; odpowiedniego przygotowania miejsca prowadzenia zajęć do realizacji założonego programu szkolenia; odpowiedniego nauczenia wszystkich istotnych elementów związanych ze wspinaczką z górną i dolną asekuracją zarówno na sztucznej ścianie jak i w skałkach; pokazania i nauczenia podstawowych technik wspinaczkowych i techniki wspinania; prawidłowego wiązania wszystkich potrzebnych w pracy instruktora węzłów, a także skutecznego nauczenia wiązania podstawowych węzłów używanych podczas wspinaczki; przekazania istotnej wspinaczkowej wiedzy na różne tematy w atrakcyjny sposób; prawidłowego nauczenia zjazdu w wysokim przyrządzie i zaprezentowania imitacji schematu wspinaczki dwuwyciągowej; nauczenia bezpiecznego korzystania ze ścianki do bulderingu oraz uprawiania bulderingu w skałkach. Efektami kształcenia w kategorii kompetencji społecznych są umiejętności: pracy z klientami w różnym wieku i o różnych oczekiwaniach a także współpracy z innymi instruktorami w zakresie planowania i wspólnego prowadzenia zajęć wspinaczkowych lub prowadzenia zajęć wspinaczkowych w tym samym rejonie przez niezależnych instruktorów; samodzielnego dokształcania się w zakresie pracy instruktora wspinaczki, a także aktywnego poszukiwania pracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny + napisanie planu kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych + zaprezentowanie opracowanego tematu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto3 495,00 zł
Koszt usługi brutto3 495,00 zł
Koszt godziny netto44,81 zł
Koszt godziny brutto44,81 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie

Sztuczna Ściana Wspinaczkowa w Bielsku-Białej oraz różne rejony Jury Krakowsko-Częstochowskiej (w zależności od pogody - Dolina Wiercicy, Skałki Rzędkowickie, Mirów, Olsztyn, Podzamcze)

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie MATEUSZ GUTEK

MATEUSZ GUTEK

Wykształcenie i uprawnienia
magister Wychowania Fizycznego - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
aktualnie na studiach doktoranckich - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Trener II klasy Snowboard
Instruktor Sportu Snowboard
Instruktor Rekreacji Ruchowej Snowboard
Trener II klasy Gimnastyka Sportowa
Instruktor Alpinizmu Przemysłowego
Instruktor Rekreacji Ruchowej Wspinaczka Skalna
Instruktor Sportu Wspinaczka Sportowa
Instruktor Rekreacji Ruchowej Alpinistyczne Techniki Linowe
Certyfikowany kontroler środków ochrony indywidualnej
Ratownik KPP
Kierownik i wychowawca kolonijny
Taternik Jaskiniowy

Doświadczenie:

Prawie 2000 poprowadzonych dróg wspinaczkowych i rozwiązanych problemów bulderowych w skałach (w tym ponad 450 za VI.3 i więcej)
Kierownik dwóch eksploracyjnych wypraw wspinaczkowych w góry Bośni i Hercegowiny
Prowadzący zajęcia w trakcie trwania różnych programów profilaktycznych dla młodzieży, w tym wszystkich edycji projektu "Eksperymentuj Prozdrowotnie"
Ponad 5000 godzin w prowadzeniu szkoleń do prac na wysokości oraz do obsługi parków linowych i instruktora alpinistycznych technik linowych
ponad 4000 godzin w prowadzeniu kursów i szkoleń wspinaczkowych, w tym na operatora sztucznej ściany wspinaczkowej oraz instruktora wspinaczki
Ponad 3000 godzin w prowadzeniu sekcji wspinaczkowych na różnym poziomie zaawansowania
Ponad 1000 godzin w prowadzeniu zajęć snowboardowych na różnym poziomie zaawansowania

Zdjęcie Mariusz Połowczuk

Mariusz Połowczuk

Instruktor Rekreacji Ruchowej Wspinaczka Skalna
Instruktor Alpinizmu Przemysłowego
Instruktor Rekreacji Ruchowej Alpinistyczne Techniki Linowe
Certyfikowany kontroler środków ochrony indywidualnej
Ratownik KPP

Doświadczenie:

Prawie 1000 poprowadzonych dróg wspinaczkowych i rozwiązanych problemów bulderowych w skałach (w tym 275 za 7a i więcej).
Uczestnik wyprawy eksploracyjnej w góry Bośni i Hercegowiny
Ponad 5000 godzin w prowadzeniu szkoleń wspinaczkowych, kursów do prac na wysokości i innych, których główną treścią są alpinistyczne techniki linowe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mateusz Gutek

Mateusz Gutek

email: biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl

tel: (+48) 602 730 213

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 1. Co najmniej 70 slajdów na każdy z poniższych tematów:
 • anatomia człowieka
 • teoria i metodyka rekreacji ruchowej
 • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • technika oraz metodyka nauczania wspinaczki na wędkę
 • najpopularniejsze formy wspinaczki oraz różne rodzaje asekuracji
 • sprzęt wspinaczkowy
 • węzły wspinaczkowe
 • urazy przeciążeniowe we wspinaczce oraz sposoby ich profilaktyki
 • technika wspinania
 • najtrudniejsze drogi wspinaczkowe na świecie
 • najtrudniejsze buldery w Polsce
 • najtrudniejsze drogi wspinaczkowe w Polsce
 • podstawowe stanowiska używane w pracy instruktora wspinaczki
 1. Co najmniej 30 slajdów na każdy z poniższych tematów:
 • żywienie osób aktywnych fizycznie
 • psychologia sportu
 • fizjologia sportu
 • sztucznych ścianach wspinaczkowych, obowiązkach oraz odpowiedzialności operatora sztucznej ściany
 • normy etyczne funkcjonujące w środowisku wspinaczkowym oraz niebezpieczeństwa wspinaczki
 • specyfika prowadzenia zajęć wspinaczkowych dla dzieci
 • historia wspinaczki na świecie
 • historia wspinaczki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
 • popularne rejony wspinaczkowe w Polsce
 • popularne rejony wspinaczkowe w Europie

Warunki uczestnictwa

Ukończony 18sty rok życia, ukończona szkoła średnia, brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora wspinaczki oraz umiejętność prawidłowej asekuracji i wspinaczki z dolna protekcją i pokonywanie dróg wspinaczkowych o wycenie co najmniej VI+ (weryfikowane za pomocą wywiadu i wykazu przejść). Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Informacje dodatkowe

Cena zawiera:

 1. Opiekę instruktorów
 2. Wstępy na sztuczną ścianę
 3. Wypożyczenie sprzętu (poza butami wspinaczkowymi)
 4. Obszerne materiały szkoleniowe
 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Koszty dodatkowe:

1. Plastikowa legitymacja instruktorska (opcjonalnie)

Ciasteczka>