Usługa - Prawo jazdy kat. D po kat. C

Logo AUTODRIVE Michał Bartczak

4.7/5 z 395 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. D po kat. C

Numer usługi 2023/02/08/6305/1690539

Dostawca usług AUTODRIVE Michał Bartczak

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 500,00 zł netto

4 500,00 zł brutto

112,50 zł netto za godzinę

112,50 zł brutto za godzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą uzyskać uprawnienia na prawo jazdy kat. D,

- mające co najmniej 23 lat i 11 miesięcy oraz prawo jazdy kategorii C,

- posiadające orzeczenie psychologiczne pozwalające na przystąpienie do kursu,

- posiadające orzeczenie lekarskie (poprzedzone konsultacją okulistyczną) pozwalające na przystąpienie do kursu,

- posiadające Profil Kandydata na Kierowcę - PKK, na kategorię D,

-posiadające zdany egazmin z częsci teoretycznej na kat.D

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 13-03-2023
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo jazdy D:

 • Wykłady :

- teoria w formie eksternistycznej - sam się uczysz w domu - przed kursem musisz zdać testy w WORD

Część praktyczna:

- 40 godz. zegarowych z profesjonalnymi instruktorami, w tym:

 • jazdy na placu manewrowym,
 • jazdy na terenie miasta Poznania,
 • jazdy poza obszarem zabudowanym,
 • jazdy na drogach szybkiego ruchu i/lub na autostradach,

Jazdy odbywają się w godzinach 6.00 - 22.00

Warunki uczestnictwa: 

Prawo jazdy kategorii C,

- Ukończone 23 lat i 11 miesięcy,

- Orzeczenie psychologiczne pozwalające na przystąpienie do kursu,

- Orzeczenie lekarskie (poprzedzone konsultacją okulistyczną) pozwalające na przystąpienie do kursu,

- Posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę - PKK, na kategorię D,

- zdany egzamin teoretyczny w zakresie kategorii D w WORD.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 21.03.2023r do 04.07.2023
Data realizacji zajęć
21-03-2023
Godzina rozpoczęcia
06:00
Godzina zakończenia
07:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe
Data realizacji zajęć
21-03-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest: przygotowanie kursanta do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D oraz do wykonywania zawodu kierowcy autobusu.
Po ukończeniu kursu uczestnik:

• będzie posiadał wiedzę z zakresu przepisów ogólnych dotyczących ruchu pojazdów, przepisów szczegółowych o ruchu autobusów, ogólnego używania autobusów, podstawowych zagadnień z techniki kierowania autobusami oraz budowy i obsługi autobusów
• będzie potrafił sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdów

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest zdany egzamin państwowy na prawo jazdy kat. D.

W  obszarze wiedzy uczestnik posiada wiedzę:

 • z przepisów ogólnych dotyczących ruchu pojazdów,
 • z przepisów szczegółowych o ruchu autobusów,
 • z ogólnego używania autobusów,
 • z podstawowych zagadnień z techniki kierowania autobusami,
 • z budowy i obsługi technicznej autobusów.

W obszarze umiejętności uczestnik potrafi:

 • sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdów,
 • przygotować się do jazdy,
 • wykonać zadania na placu manewrowym i w ruchu drogowym, określone w odpowiednich aktach prawnych,
 • poruszać się po drogach z uwzględnieniem zasad energooszczędnej jazdy.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik nabył kompetencje:

 • samokształcenia się,
 • rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej między kierowcą a przewoźnikiem,
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny praktyczny kat. D.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto4 500,00 zł
Koszt usługi brutto4 500,00 zł
Koszt godziny netto112,50 zł
Koszt godziny brutto112,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marcina Kasprzaka 11a, 60-216 Poznań, woj. wielkopolskie

Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym u zbiegu ulic Grodzieńskiej i Krańcowej (Identyfikator działki 306401_1.0003.AR_08/1/14), Poznań

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Bartczak

Michał Bartczak

Instruktor nauki jazdy oraz instruktor techniki jazdy w zakresie kategorii A, B, BE, C, CE, D.

Zdjęcie Andrzej Pijanowski

Andrzej Pijanowski

Instruktor nauki jazdy w zakresie kategorii A, B, BE, C, CE, D.

Zdjęcie Jacek Karmelita

Jacek Karmelita

Instruktor nauki jazdy w zakresie kategorii B, BE, C, CE, D.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Bartoszak-Plewa

Natalia Bartoszak-Plewa

email: biuro@autodrive.com.pl

tel: (+48) 691 347 477

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje książkę oraz płytę ze szczegółową wiedzą z zakresu prawa jazdy kategorii D.

Warunki uczestnictwa

Część prakt. jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie: 21.03.2023r-04.07.2023r

Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe

Zajęcia praktyczne mogą być przeprowadzane także przez następujących instruktorów nauki jazdy: Zdzisław Dziekan.

Dodatkowe informacje:

- nowoczesnt sprzęt szkoleniowy

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie egzaminów Państwowych w WORD uczestnik uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego dla miejsca zamieszkania Starostę. Podstawa prawna:Ustawa o kierujących pojazdami (wg stanu prawnego na dzień 20 sierpnia 2018r).

Ciasteczka>