Usługa - Angielski w pracy BUSINESS ENGLISH na poziomie B1 - Kierunek Kariera Zawodowa, 60 lekcji. Usługa zdalna

Logo Prime English School Krystian Samek

4.8/5 z 1079 ocen

Tytuł Angielski w pracy BUSINESS ENGLISH na poziomie B1 - Kierunek Kariera Zawodowa, 60 lekcji. Usługa zdalna

Numer usługi 2023/02/08/11363/1690511

Dostawca usług Prime English School Krystian Samek

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

4 500,00 zł netto za osobę

4 500,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:
  • pracujący lub prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniający pracowników, w wieku od 25 lat wzwyż i nie posiadający wykształcenia wyższego (co najwyżej maturę);
  • pracujący lub prowadzący jednoosobową działalność, ale nie zatrudniający pracowników, ukończyli 50-ty rok życia (bez ograniczeń co do wykształcenia).
  • Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 13-02-2023
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

SŁUCHANIE

wymagania określone dla poziomu A2, poszerzone o: rozumienie ze słuchu tekstów o różnorodnej formie i długości (np. audycji radiowych i telewizyjnych, dyskusji, wywiadów) w różnych warunkach odbioru.

CZYTANIE

wymagania określone dla poziomu A2, poszerzone o: rozumienie wypowiedzi pisemnych o różnorodnej formie i długości (np. artykułów w publikacjach branżowych, dokumentacji fachowej).

MÓWIENIE

Tworzenie płynnych i zrozumiałych, dłuższych wypowiedzi ustnych oraz reagowanie ustne w sposób płynny w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach komunikacyjnych związanych z wykonywanym zawodem.

Umiejętności obejmują wymagania określone dla poziomu A2 oraz:

- wyjaśnianie sposobu obsługi bardziej skomplikowanych urządzeń oraz procedury postępowania (np. załatwianie spraw w instytucjach);

- logiczne przedstawianie argumentów i uzasadnianie własnych opinii (np. na temat przyczyn awarii, procedury wykonania zadania);

- prowadzenie negocjacji w trudnych sytuacjach (np. składanie i przyjmowanie reklamacji);

- aktywne uczestnictwo w dyskusji, zebraniu, konferencji, w tym formułowanie dłuższych wypowiedzi na tematy zawodowe;

- spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń (np. awarii).

PISANIE

Tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych, złożonych i spójnych pod względem treści oraz reagowanie w formie dłuższego, złożonego tekstu (np. oferta usługowa, dokumentacja fachowa, sprawozdanie, protokół).

Umiejętności obejmująwymagania określone dla poziomu A2 oraz:

- wyjaśnianie sposobu obsługi bardziej skomplikowanych urządzeń oraz procedury postępowania (np. załatwianie formalności w instytucjach);

- logiczne przedstawianie argumentów i uzasadnianie własnych opinii (np. na temat przyczyn awarii, procedury wykonania zadania);

- prowadzenie negocjacji w trudnych sytuacjach (np. składanie i przyjmowanie reklamacji);

- ustosunkowanie się do opinii, zarzutów, zażaleń i skarg innych;

- spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń (np. awarii).

INNE UMIEJĘTNOŚCI

- umiejętność korzystania ze słownika specjalistycznego i innych materiałów w języku angielskim (np. przy wykonywaniu projektów) oraz z technologii informacyjno-komunikacyjnych;

- rozwój umiejętności samooceny własnego postępu, dostrzeganie błędów swoich i innych oraz dokonywanie autokorekty i oceny wzajemnej;

- dalszy rozwój samodzielności poprzez stosowanie różnorodnych strategii uczenia sięjęzyka; stosowanie strategii komunikacyjnych.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
07-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
21-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
04-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
11-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
vocabulary and speaking
Data realizacji zajęć
18-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
09-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
16-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
23-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
30-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
06-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
13-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
20-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
27-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
listening / reading / grammar
Data realizacji zajęć
04-07-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
11-07-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
18-07-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
25-07-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
01-08-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
08-08-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
16-08-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
22-08-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
29-08-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
05-09-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
writing
Data realizacji zajęć
12-09-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Podniesienie kwalifikacji językowych w biznesie. Doskonalenie umiejętności poradzenia sobie w sytuacjach biznesowych wymagających użycia języka angielskiego. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w środowisku pracy.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych w biznesie na poziomie niższym średnio-zaawansowanym. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w języku angielskim umożliwiające porozumiewanie się w sytuacjach zawodowych.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu student potrafi:

- przedstawiać argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu;

- aktywnie uczestniczyć w rozmowie, dyskusji (przedstawianie i odpieranie argumentów);

- komentować, kwestionować zdania i opinie innych;

- spekulować na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń;

- wysuwać i rozważać hipotezy;

- formułować pytania / prośby o informację;

- informować o usługach i cenach usług;

- opisywać osoby, przedmioty, miejsca, zdarzenia, zjawiska, procesy, itp.;

- wyrażać własne opinie i relacjonować opinie innych;

- wyjaśniać sposoby obsługi urządzeń;

- zamawiać towary i usługi;

- udzielać wskazówek, jak dotrzeć do danego miejsca pracy / miejsca wykonywanych usług;

- mówić o czynnościach mających miejsce w chwili ich relacjonowania;

- relacjonować wydarzenia, procesy i ich etapy;

- mówić o liczbach; wyrażać obliczenia matematyczne;

- planować;

- umawiać się na spotkania z klientem / współpracownikiem;

- opisywać czynności i sytuacje mające miejsce w przeszłości;

- mówić o umiejętnościach;

- wyrażać posiadanie;

- porównywać osoby i przedmioty;

- określać czas;

- opisywanie warunki atmosferyczne i ich wpływ na wykonywaną pracę / usługę.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

testy po poszczególnych etapach nauki,

międzynarodowy egzamin TGLS kończący szkolenie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto75,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krystian Samek

Krystian Samek

dyrektor metodyczny, magister anglistyki, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Prime English School od 2008 roku. Posiada kilkunastoletnią praktykę w nauczaniu zarówno grup dzieci jak i dorosłych. Posiada doświadczenie w przygotowaniu studentów do egzaminów międzynarodowych Cambridge. Przeprowadził wiele kursów w firmach i instytucjach na terenie Nowego Sącza i okolic, a także wielokrotnie współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizacji kursów szkoleniowych z wykorzystaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (z referencjami można się zapoznać na stronie internetowej szkoły www.primeenglish.com.pl). W swojej pracy wykorzystuje bezpośrednie metody nauczania ukierunkowane na komunikację. Specjalizuje się w nauczaniu grup dorosłych oraz prowadzi zajęcia autorską metodą Master. Odpowiada za projektowanie i organizację kursów językowych.
nauczanie j. angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania
wyższe
prowadzenie kursów dofinansowanych z PARP od 2016 roku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krystian Samek

Krystian Samek

email: primekrystian@gmail.com

tel: (+48) 501 146 654

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzymuje wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia kursu wraz z podręcznikiem

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest podejście do egzaminu. Termin egzaminu jest ogłoszony z miesięcznym wyprzedzeniem. Szkoła informuje studentów o konieczności zapisu na usługę. Koszt: 555 zł (lub 37 bonów).

Informacje dodatkowe

Szkoła posiada certyfikat jakości MSUES nadany przez Marszałka woj. Małopolskiego.

Pozostali wykładowcy: Monika Dziok, Magdalena Currie, Łukasz Samek, Daniel Currie, Paweł Chojnacki, Ewelina Wasilewska

platforma, za pośrednictwem której prowadzona będzie usługa: SKYPE

minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: system operacyjny Windows 7, kamera, internet, słuchawki

minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: 10 Mb/s

niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: word, excel

okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: brak (spotkania na platformie Skype są darmowe i bezterminowe)

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

platforma, za pośrednictwem której prowadzona będzie usługa: SKYPE

minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: system operacyjny Windows 7, kamera, internet, słuchawki

minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: 10 Mb/s

niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: word, excel

okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: brak (spotkania na platformie Skype są darmowe i bezterminowe)

Ciasteczka>