Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997, nr 109, poz.704 z późn. zm.) pozwalają nabyć kwalifikacje starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwość dofinansowania