Usługa - Indywidualny kurs języka włoskiego na poziomie A1 - 29 godzin.

Logo Open Education Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.6/5 z 926 ocen

Tytuł Indywidualny kurs języka włoskiego na poziomie A1 - 29 godzin.

Numer usługi 2023/02/07/9279/1687570

Dostawca usług Open Education Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 480,00 zł netto za osobę

3 480,00 zł brutto za osobę

120,00 zł netto za osobogodzinę

120,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników projektu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”, którzy chcą posiąść lub udoskonalić znajomość wybranych specjalistycznych aspektów języka włoskiego.

Program jest dedykowany osobom chcącym efektywnie komunikować się w różnorodnych sytuacjach zawodowych w obecnych okolicznościach oraz w przyszłości. Szkolenia językowe pomagają równomiernie rozwijać kompetencje językowe w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 23-02-2023
Liczba godzin usługi: 29
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres programowy jest ustalany indywidualnie dla konkretnych kursów, w oparciu o potrzeby i oczekiwania wyrażone przez uczestnika. Przebieg zajęć jest planowany tak, by kursant poznał nowe elementy językowe w kontekście maksymalnie zbliżonym do własnych realiów zawodowych i zainteresowań i na bieżąco ćwiczył ich wykorzystanie w praktyce. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę umiejętności językowych zarówno w zakresie komunikacji ustnej jak i pisemnej koncentrując się na kompetencjach językowych określonych przez uczestnika jako najważniejsze lub sprawiające najwięcej trudności (np. komunikacja ustna, prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie gości itp.).

Taka formuła pozwala na szybsze uzupełnienie i doskonalenie wybranych istotnych kompetencji językowych.

 • Spotkania z lektorem dostosowane do preferencji i możliwości czasowych uczestnika;
 • Program obejmujący gramatykę, język specjalistyczny i sytuacje zawodowe, sytuacje i funkcje językowe, wymowa;
 • Konwersacje;
 • Materiały dydaktyczne;
 • Nadzór pedagogiczny i kontrola postępów w nauce.

Gramatyka:

 • rodzaj i liczba rzeczowników regularnych 
 • zaimki osobowe 
 • podstawowe przymiotniki zaimki przymiotne dzierżawcze 
 • zaimki przymiotne i przysłowne wskazujące 
 • zaimki przymiotne i przysłowne nieokreślone 
 • liczebniki główne od 1 do 20
 • przyimki proste 
 • odmiana czasowników essere i avere, czasowników modalnych potere, dovere i volere oraz czasowników regularnych w następujących trybach i czasach:
  1. indicativo presente – czas teraźniejszy
  2. indicativo passato prossimo – czas przeszły dokonany (wymagany jest poprawny wybór czasownika posiłkowego essere-avere, ale nie trzeba umieć uzgadniać participio passato z podmiotem)
  3. infinito presente – bezokolicznik
  4. imperativo – tryb rozkazujący – tylko w 2 osobie liczby pojedynczej i mnogiej
 • podstawowe przysłówki:
  1. potwierdzenia i negacji – sì, no
  2. czasu – prima, poi, dopo, già, ora/adesso, sempre, mai, oggi, domani, ieri
  3. miejsca – qui/qua, lì/là, sopra, sotto, giù, dentro, fuori, vicino, lontano, davanti, dietro, a destra, a sinistra
  4. inne popularne przysłówki – così, molto, poco, tanto, più, meno, bene, male
 • zdanie proste:
  1. zdania oznajmujące
  2. zdania pytające  wprowadzone przez chi, come, dove, quando, perché, che cosa, quanto
 • zdanie złożone:
  1. zdania współrzędne wprowadzone przez e i ma
  2. zdania podrzędne przyczynowe wprowadzone przez perché
  3. zdania podrzędne czasowe wprowadzone przez quando
  4. zdania podrzędne celowe w formie nieosobowej wprowadzone przez per + czasownik w bezokoliczniku.

Zakres leksykalny: przedstawianie się, przyjaciele, czas wolny, rodzina, życie codzienne, miejsce zamieszkania, posiadane rzeczy.

Godzina usługi jest liczona wg. godziny dydaktycznej (45 minut).  

Czas trwania części stacjonarnej oraz części zdalnej w czasie rzeczywistym jest indywidualne dostosowany do uczestnika szkolenia.  

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
03-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
07-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
10-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
17-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
21-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
04-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
07-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
11-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski- forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
14-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym kursu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających na poziomie A1 swobodną rozmowę w języku włoskim obejmującą podstawy życia codziennego. W toku trwania kursu Uczestnik rozwinie zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Efekty uczenia się

W wyniku opanowania treści programowych słuchacz będzie:

 • potrafił się przedstawić i w prosty sposób opisać siebie lub innych ludzi, miejsca i warunki życia,
 • potrafił tworzyć proste pytania, zwykle dotyczące spraw osobistych,
 • rozumiał pytania i wyrażenia codziennego użytku, gdy te są wymówione wyraźnie i powoli,
 • reagował w prosty sposób na to, co mówi rozmówca, jeśli ten mówi powoli i wykazuje chęć współpracy; 
 • potrafił mówić o tym, co się mu podoba, a co nie;
 • znał słowa i wyrażenia przydatne w codziennych sytuacjach życia codziennego, związane z podstawowymi kwestiami. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W czasie realizacji szkolenia przeprowadzane są wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału w trakcie trwania szkolenia. Lektor weryfikuje wynik i omawia go z uczestnikiem szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 480,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 480,00 zł
Koszt osobogodziny netto120,00 zł
Koszt osobogodziny brutto120,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Barbara Bachurek

Barbara Bachurek

Wieloletnie doświadczenie jako lektor języka włoskiego - od 2009 roku. Doświadczony pedagog w prowadzeniu zajęć grupowych jak i indywidualnych dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.
Zdobyłam wykształcenie wyższe oraz posiadam certyfikat CELI na poziomie B2. Coroczne podróże do Włoch to moja pasja, dzięki której zdobyłam największe doświadczenie poprzez kontakt z osobami mówiącymi w języku włoskim od urodzenia.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewelina Popławska

Ewelina Popławska

email: e.popowska@openeducation.pl

tel: (+48) 664 705 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne wybiera lektor w porozumieniu z uczestnikiem szkolenia, są to np.:

 • podręcznik, 
 • ćwiczenia,
 • konspekty,
 • skrypty,
 • pliki dokumentów przygotowane w dowolnym formacie,
 • scenariusze.

Informacje dodatkowe

W wyniku zbyt póżniej informacj zajęcia z dnia 07-03-2023 będą realizowane w dniu 06-03-2023 w tych samych godzinach. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie  § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 652).

Szkolenie prowadzące do uzyskania kompetencji językowych realizowane jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Materiały dydaktyczne gratis.

Ciasteczka>