Usługa - Indywidualny kurs języka włoskiego na poziomie A1+, 29 godzin. Forma zajęć mieszana.

Logo Open Education Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.6/5 z 926 ocen

Tytuł Indywidualny kurs języka włoskiego na poziomie A1+, 29 godzin. Forma zajęć mieszana.

Numer usługi 2023/01/31/9279/1678793

Dostawca usług Open Education Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

3 480,00 zł netto za osobę

3 480,00 zł brutto za osobę

120,00 zł netto za osobogodzinę

120,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników projektu ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja”, którzy chcą posiąść lub udoskonalić znajomość wybranych specjalistycznych aspektów języka włoskiego.

Program jest dedykowany osobom chcącym efektywnie komunikować się w różnorodnych sytuacjach zawodowych w obecnych okolicznościach oraz w przyszłości. Szkolenia językowe pomagają równomiernie rozwijać kompetencje językowe w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 09-02-2023
Liczba godzin usługi: 29
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres programowy jest ustalany indywidualnie dla konkretnych kursów, w oparciu o potrzeby i oczekiwania wyrażone przez uczestnika. Przebieg zajęć jest planowany tak, by kursant poznał nowe elementy językowe w kontekście maksymalnie zbliżonym do własnych realiów zawodowych i zainteresowań i na bieżąco ćwiczył ich wykorzystanie w praktyce. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę umiejętności językowych zarówno w zakresie komunikacji ustnej jak i pisemnej koncentrując się na kompetencjach językowych określonych przez uczestnika jako najważniejsze lub sprawiające najwięcej trudności (np. komunikacja ustna, prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie gości itp.).

Taka formuła pozwala na szybsze uzupełnienie i doskonalenie wybranych istotnych kompetencji językowych.

 • Test poziomujący online;
 • Spotkania z lektorem dostosowane do preferencji i możliwości czasowych uczestnika;
 • Program obejmujący gramatykę, język specjalistyczny i sytuacje zawodowe, sytuacje i funkcje językowe, wymowa;
 • Konwersacje;
 • Materiały dydaktyczne;
 • Nadzór pedagogiczny i kontrola postępów w nauce;

Zakres leksykalny: Pochodzenie, Przedstawianie się, Dane Osobowe, Przedmioty codziennego użytku, Rodzina, Praca, Rutyna Dnia Codziennego.

Zakres gramatyczny: 

 • rodzajniki określone i nieokreślone (articoli determinativi e indeterminativi)
 • zaimki przymiotne i przysłowne dzierżawcze (aggettivi e pronomi possessivi), wskazujące (aggettivi e pronomi dimostrativi), pytające (aggettivi e pronomi interrogativi) i nieokreślone (aggettivi e pronomi indefiniti)
 • liczebniki porządkowe (numeri ordinali): primo, secondo, terzo
 • przyimki zwykłe (preposizioni semplici) oraz rozpoznanie form ściągniętych (preposizioni articolate)
 • forma grzecznościowa vorrei
 • najbardziej popularne przysłówki sposobu (avverbi di modo), potwierdzenie i negacji (di affermazione e di negazione), 
 • zdanie proste (la frase semplice)
  1. zdania oznajmujące
 • zdanie złożone (la frase complessa)
  1. zdania współrzędne łączne
  2. zdania współrzędne oznajmujące
  3. zdania podrzędne przyczynowe
  4. zdania podrzędne czasowe
  5. zdania podrzędne warunkowe wprowadzone przez se

Godzina usługi jest liczona wg. godziny dydaktycznej (45 minut).

Czas trwania części stacjonarnej oraz części zdalnej w czasie rzeczywistym jest indywidualne dostosowany do uczestnika szkolenia.  

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
16-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
20-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
27-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
03-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
10-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
11-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
17-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna (odpracowanie z dnia 17.03.2023 r.)
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język włoski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
07-04-2023
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Forma stacjonarna
Tak

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem jest zdobycie umiejętności rozumienia, stosowania potocznych wyrażeń i bardzo prostych wypowiedzi dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego, formułowania pytań z zakresu życia prywatnego oraz odpowiadania na nie. Celem jest potrafienie przedstawiania siebie i innych oraz prowadzenia prostej rozmowy pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Uczestnik uzyska częściowe kompetencje językowe.

Efekty uczenia się

W wyniku opanowania treści programowych słuchacz nauczy się:

 • komunikowania się w bardzo prosty i krótki sposób w obrębie pojedynczych i konkretnych sytuacji komunikacyjnych dotyczących własnych potrzeb pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i jest skłonny do pomocy,
 • rozumienia bardzo krótkich prostych tekstów, czasem pojedynczych wyrażeń wychwytując znane nazwy i słowa, czasem po ponownym przeczytaniu niektórych fragmentów,
 • rozumienia ogólnej treści prostych materiałów informacyjnych i krótkich opisów, zwłaszcza jeśli towarzyszą im wizualne materiały pomocnicze,
 • pisania bardzo krótkich i prostych tekstów, wypełniać formularz np. z danymi osobowymi (np. w hotelu).

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W czasie realizacji szkolenia przeprowadzane są wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału w trakcie trwania szkolenia. Lektor weryfikuje wynik i omawia go z uczestnikiem szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 480,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 480,00 zł
Koszt osobogodziny netto120,00 zł
Koszt osobogodziny brutto120,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Barbara Bachurek

Barbara Bachurek

Od 2009 roku lektor języka włoskiego. Doświadczony pedagog w prowadzeniu zajęć grupowych jak i indywidualnych.
Wykształcenie wyższe, certyfikat CELI na poziomie B2.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewelina Popowska

Ewelina Popowska

email: e.popowska@openeducation.pl

tel: (+48) 664 705 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne wybiera lektor w porozumieniu z uczestnikiem szkolenia, są to np.:

 • podręcznik, 
 • ćwiczenia,
 • konspekty,
 • skrypty,
 • pliki dokumentów przygotowane w dowolnym formacie,
 • scenariusze.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie  § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 652).

Szkolenie prowadzące do uzyskania częściowych kompetencji językowych realizowane jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Materiały dydaktyczne gratis. 

W dniu 17.03.2023 r. zajęcia nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 24.03.2023 r.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI ZDALNEJ:

1. Platforma /rodzaj komunikatora - ZOOM Cloud Meetings.

2. Komputer Uczestnika musi być wyposażony w kamerę internetową lub zewnętrzną kamerę internetową, słuchawki oraz mikrofon.

3. Dodatkowo niezbędne wymagania systemowe komputera to:

ZOOM Cloud Meetings:

 • Windows XP SP3 lub nowsze,
 • Mac OS X 10.7 lub nowsze ,
 • Ubuntu 12.04 lub nowsze,
 • Mint 17.1 lub nowsze,
 • Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowsze,
 • Oracle Linux 6.4 lub nowsze,
 • Cent OS 6.4 lub nowsze,
 • Fedora 21 lub nowsze
 • OpenSUSE 13.2 lub nowsze,
 • ArchLinux (tylko 64-bit),

4. Minimalna szybkość do prowadzenia rozmowy wideo (1:1)

 • ZOOM Cloud Meetingspobieranie 600kb/s, przesyłanie 600kb/s.

5. Prezentowane treść i materiały udostępniane będą tylko na platformie Zoom.

6. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - nie dotyczy. 

Sposób walidacji usługi - Usługa zakończona zostanie testem pisemnym bądź ustnym, określającym osiągnięcie wymaganych efekty uczenia.

Szczegółowy harmonogram usługi - Zajęcia prowadzone zdalnie posiadają elementy takie jak: ćwiczenia, rozmowy na żywo, chat, testy, współdzielenie ekranu, odtwarzanie audio i DVD, prezentacje, „tablica”.

Ciasteczka>