Usługa - Asertywność i efektywna organizacja czasu pracy - szkolenie

Logo OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

4.3/5 z 551 ocen

Tytuł Asertywność i efektywna organizacja czasu pracy - szkolenie

Numer usługi 2023/01/26/8320/1673682

Dostawca usług OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 490,00 zł netto za osobę

1 832,70 zł brutto za osobę

106,43 zł netto za osobogodzinę

130,91 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm, którzy dla realizacji powierzonych zadań stanowiskowych muszą dokonać organizacji czasu pracy oraz posiąść umiejętność asertywnego zachowania wobec współpracowników. Szkolenie skierowane jest do osób, które nie posiadają w tym zakresie doświadczenia lub ich doświadczenie w zakresie organizacji czasu pracy jest niewielkie.  

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 03-04-2023
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w organizacji czasu pracy bądź ich doświadczenie w tym zakresie jest niewielkie lub wymaga wypracowania nowych technik.

Czas trwania szkolenia to 2 dni szkoleniowe w godz. 9:00 - 16:00 -  14 h zegarowych (16 h dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie odbywa się w grupach od 4 do 12 osób w sali szkoleniowej wyposażonej w stanowisko dla każdego z uczestników, projektor, flipcharty, markery.      


PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I

Zasady i narzędzia skutecznej komunikacji

 • podstawowe zasady skutecznej komunikacji,
 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu.
 • odwoływanie się do faktów,
 • odróżnianie faktów od opinii,
 • komunikat „Ja”,
 • zadawanie pytań,
 • parafrazowanie,
 • podsumowywanie,
 • technika FUKO.

MODUŁ II

Asertywność – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw  

 • asertywne wyrażanie myśli -  argumentacja i perswazja, czyli jak precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać własną opinię,
 • obrona swoich praw w relacjach z rozmówcą,
 • taktowne odmawianie,
 • asertywne radzenie sobie z krytyką i atakiem,
 • radzenie sobie z własnym gniewem i złością.
 • asertywna odmowa jako forma radzenia sobie z naciskiem,
 • obrona własnych granic w sytuacji trudnej.

MODUŁ III

Skuteczna i nieskuteczna indywidualna organizacja pracy - elementy zarządzania czasem            

 • zarządzanie czasem jako sposób na efektywne osiąganie celów,
 • podstawowe zagrożenia dla efektywnego zarządzania czasem – presja czasu, automatyzm, rutyna, nowe zadania.

MODUŁ IV

Autodiagnoza profilu temporalnego      

 • ja i mój czas – identyfikacja własnych mocnych i słabych stron
 • w obszarze organizacji pracy,
 • zasoby i ograniczenia różnych stylów organizacji pracy,
 • określenie własnych „pułapek” w obszarze organizacji pracy.

MODUŁ V

Organizacja pracy własnej jako proces  

 • etapy procesu,
 •  ewaluacja etapów procesu,
 • podstawowe narzędzia efektywnej organizacji procesu.

MODUŁ VI

Etapy organizacji pracy 

 • gromadzenie – zbieranie informacji,
 • analiza – identyfikacja związków pomiędzy dostępnymi informacjami,
 • planowanie działania – wyznaczenia priorytetów, narzędzia planowania,
 • działanie, kontrola i perspektywa.

MODUŁ VII

Główne problemy w organizacji pracy i sposoby przeciwdziałania       

 • radzenie sobie z odwlekaniem działania,
 • perfekcjonizm i jego konsekwencje dla terminowości realizacji,
 • problemy z konsekwencją i utrzymaniem samodyscypliny,
 • tendencja do spiętrzania zadań,
 • nadmierna kontrola i jej następstwa.

MODUŁ VIII

Organizacja czasu – tworzenie harmonogramów             

 • zasady podziału celów na etapy – „rozbijanie zadań”,
 • plany miesięczne,
 • plany tygodniowe i sposoby ich rozliczania,
 • harmonogram budowany metodą OATS,
 • GTD Davida Allena,
 • różne sposoby organizacji kalendarza.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.


Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ I Zasady i narzędzia skutecznej komunikacji
Data realizacji zajęć
04-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
04-04-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ II Asertywność – czyli stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw
Data realizacji zajęć
04-04-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
lunch
Data realizacji zajęć
04-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ III Skuteczna i nieskuteczna indywidualna organizacja pracy - elementy zarządzania czasem
Data realizacji zajęć
04-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
04-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IV Autodiagnoza profilu temporalnego      
Data realizacji zajęć
04-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ V Organizacja pracy własnej jako proces
Data realizacji zajęć
05-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
05-04-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VI Etapy organizacji pracy
Data realizacji zajęć
05-04-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
lunch
Data realizacji zajęć
05-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VII Główne problemy w organizacji pracy i sposoby przeciwdziałania     
Data realizacji zajęć
05-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
05-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VIII Organizacja czasu – tworzenie harmonogramów   
Data realizacji zajęć
05-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Asertywność i efektywna organizacja czasu pracy" przygotowuje do realizacji założonych/zleconych zadań i asertywne zachowanie w oparciu o znajomość zasad i narzędzi skutecznej komunikacji, stanowcze, lecz łagodne załatwianie spraw, skuteczne elementy zarządzania czasem, autodiagnozę profilu temporalnego, znajomość etapów procesu organizacji pracy, głównych problemów w organizowaniu pracy i sposoby przeciwdziałania, tworzenie harmonogramów.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

 • rozpoznaje czynniki utrudniające komunikację ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • zapobiegnia niezrozumieniu,
 • asertywnie wyraża swoją opinię,
 • kontroluje swój gniew i złość,
 • diagnozuje własne słabe i mocne strony w obszarze organizacji pracy,
 • charakteryzuje etapy zarządzania czasem,
 • zarządza czasem w oparciu o poznane narzędzia,
 • realizuje wyznaczone cele,
 • dostosowuje sposób organizacji pracy do zadań,
 • zapobiega prokrastynacji,
 • buduje harmonogramy zadań.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja odbywa się na podstawie dyskusji podsumowującej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 490,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 832,70 zł
Koszt osobogodziny netto106,43 zł
Koszt osobogodziny brutto130,91 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Serbska 6a/1, 61-696 Poznań, woj. wielkopolskie

Siedziba firmy OPEN

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Krawulska-Biegańska

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julita Gotkowicz

Julita Gotkowicz

email: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

tel: (+48) 881 036 989

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • materiały szkoleniowe w segregatorach będące uzupełnieniem treści prezentowanych w trakcie warsztatu,
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas szkolenia, zawierają  one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć.

Informacje dodatkowe

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy działania rozwojowe również w formie zamkniętej – dedykowanej, wówczas program i warunki organizacyjne (termin, miejsce) ustalamy wspólne z Klientem. Zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia formy szkolenia i sposobu pracy: tel. 881 036 989, biuro@open-szkolenia.pl, www.open-szkolenia.pl.

Specjalizujemy się w realizacji działań rozwojowych z tematyki:

Zarządzanie zespołem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zmianą, Rozwiązywanie konfliktów, Motywowanie siebie i innych, Udzielanie feedbacku, Organizacja czasu pracy, Komunikacja interpersonalna, Asertywność i pewność siebie, Obsługa Klienta, Negocjacje, Radzenie sobie ze stresem, Wypalenie zawodowe, Wystąpienia publiczne i autoprezentacja, Train the trainers, Mentoring, Zespołowość i współpraca, Team building.

Organizujemy wyjazdy integracyjne.

Ciasteczka>