Usługa - Formułowanie nowych zasad marketingowo - sprzedażowych dla branży handlowej w dobie zmian

Logo Waves Group Marcin Kasperski

4.9/5 z 1397 ocen

Tytuł Formułowanie nowych zasad marketingowo - sprzedażowych dla branży handlowej w dobie zmian

Numer usługi 2023/01/25/39172/1671514

Dostawca usług Waves Group Marcin Kasperski

Miejsce usługi Krosno

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 250,00 zł netto za osobę

6 250,00 zł brutto za osobę

189,39 zł netto za osobogodzinę

189,39 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy firmy - którzy mają bezpośredni kontakt z Klientem

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 12-02-2023
Liczba godzin usługi: 33
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

"Formułowanie nowych zasad marketingowo - sprzedażowych dla branży handlowej w dobie zmian"

Usługa będzie realizowana metodami interaktywnymi oraz aktywizującymi Uczestników. Przerwy będą ustalane indywidulanie z trenerem. Max. czas przerwy to 15 min i nie więcej niż 2 w ciągu dnia szkoleniowego.

Program ramowy szkolenia: 

I. Zachowania grup konsumenckich oraz transformacja społeczno– kulturowa (I moduł)

-  jak to wszystko ma się do rozwoju marketingu firmy/ budowania wizerunku? (II moduł)

-  jak wykorzystać big data w marketingu? (III moduł)

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń – rozmowa o rezultatach

II. Budowa strategii wielokanałowych komunikacji dla firm dotkniętych pandemią

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń – rozmowa o rezultatach

III. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw - jak wykorzystać ją do rozwoju firmy

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń – rozmowa o rezultatach

IV. Jak przekonać  do wizji Firmy - klientów, współpracowników 

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń – rozmowa o rezultatach

V. Budowa strategii marketingowej w oparciu o zaangażowanie każdego pracownika w tworzenie wizerunku

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń – rozmowa o rezultatach

VI. Jak jakość i szybkość obsługi wpływa na marketing szeptany i jak to dobrze wykorzystać - umiejętność budowania poleceń

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń – rozmowa o rezultatach

VII. Tworzenie strategi marketingowych - zagadnienia ogólne.

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń – rozmowa o rezultatach

VIII. Zmiana potrzeb klientów – jak dopasować ofertę w dobie zmian?

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń – rozmowa o rezultatach

IX. Obsługa Klienta dopasowana do jego potrzeb

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń - rozmowa o rezultatach.

X. Podnoszenie poziomu sprzedaży przez wykorzystanie nowych kanałów promocji.

Wykład, ćwiczenia, omówienie ćwiczeń - rozmowa o rezultatach.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Organizacja stanowiska pracy
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza zasobów, rynku i klientów
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Analiza konkurencji (charakter, natężenie, strategie), stworzenie mapy rynku
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Analiza portfela klientów, analiza zachowań klientów i ich procesów decyzyjnych, insight konsumencki
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Diagnoza i prognoza. Scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Cele rynkowe – jaką pozycję na rynku chcemy zająć?
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wybór strategii marketingowej
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Segmentacja – wybór rynku docelowego – pozycjonowanie
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rodzaje strategii marketingowych i ich wybór zależnie od celów, branży, działań konkurencji
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Kształtowanie cen – jak sprawić, aby klienci zapłacili nam uczciwą cenę za dostarczoną wartość?
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Model biznesu – jak generujemy przychody
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Kształtowanie komunikacji marketingowej
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sporządzanie budżetu i harmonogramu
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Komunikowanie planu wewnątrz firmy i motywowanie wykonawców – jak pozyskać sojuszników?
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie najskuteczniejszych obecnie kanałów marketingowych
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
test z wiedzy zdobytej podczas szkolenia
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
podsumowanie szkolenia
Data realizacji zajęć
28-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
01:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Usługa szkoleniowa ma na celu:
1) podniesienie jakości i efektywności marketingu usług i firmy
2) rezultatem będzie wzrost pozytywnych opinii o firmie (on-line i w tradycyjnych kanałach), poleceń oraz skuteczności liczonej poprzez akceptację ofert przez klientów
3) uczestnik poznaje umiejętności, które umożliwią mu efektywne działania marketingowe w zmiennych czasach,
4) osiągnięcie założonych wzrostów jakości opinii/poleceń daje punkt startu do realizacji założonych nowych strategii rozwoju w czasach niepewności (VUCA),
5) pierwsze wyniki będą już widoczne w trakcie szkolenia, na zakończenie cyklu szkoleniowego będą podsumowane wyniki i wszystkie ich składowe.

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestników do zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz do działania w czasach niepewności gospodarczej i zmienności zjawisk (VUCA) indywidualnie oraz w grupie. Uczestnik skutecznie prowadzi działania marketingowe i komunikuje się trafnymi przekazami z otoczeniem - ze współpracownikami i klientami.

Uczestnicy szkolenia potrafią dobrać język korzyści do potrzeb Klienta.
Usługa ma na celu podnieść poziom obsługi klienta.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia pozna techniki i udoskonali umiejętność ich stosowania. Zakres nowych kompetencji: 

 • ocenia i reagowuje na sytuacje kryzysowe
 • charakteryzuje zmianę oczekiwań klientów w czasach pandemii
 • współpracuje z zespołem przy realizacji startegii firmy, w tym startegii sprzedażowo-marketingowej
 • konstruje nowy przekaz marketingowy oraz ofert w oparciu o zmienne potrzeby klientów
 • definuje i opisuje nowe potrzeby klientów
 • rozróżnia jak zmienia się zaangażowanie klientów i decyzyjność na przykładzie marzeń, bólów oraz potrzeb wg piramidy Maslowa
 • projektuje procesy marketingowo - sprzedażowe wg. myślenia i narzędzia Design Thinking
 • Optymalizacja poziomu konwersji na stronie internetowej
 • Tworzenie raportów i analiza danych marketingowych
 • opracowuje strategię budowania wartości dodanej poprzez marketing w czasie pandemii
 • omawia zasady zarządzanie komunikacją w czasach VUCA
 • omawia zasady zarządzanie komunikacją w zespole w czasie izolacji, narzędzia komunikacji dla zespołu, tak aby utrzymać pełne zaangażowanie, odporność, przepływ informacji

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

study, ćwiczenia problemowe do rozwiązania, scenki. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto6 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto6 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto189,39 zł
Koszt osobogodziny brutto189,39 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Główna 110, 62-050 Krosno, woj. wielkopolskie

Szkolenie odbędzie się w firmie Metal-Tech Bis

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Marciniak

Paweł Marciniak

Specjalność:
Marketing dla gastronomii i przedsiębiorstw lokalnych
W public relations i marketingu pracuje od 2016 roku.
Były dziennikarz telewizyjny i rzecznik prasowy. Dziś ukierunkowany na komunikację przez media społecznościowe oraz kompleksową pomoc dla klientów branży gastro.
Prowadzi analizy kanałów komunikacji oraz pomaga tworzyć strategie komunikacji, które kreują lub wzmacniają wizerunek marki oraz ułatwiają klientom codzienne działania marketingowe.
Pracował z dużymi markami, ale dziś koncentruje się na lokalnych podmiotach. Podstawą idei jego szkoleń jest wzrost efektywności komunikacji marketingowej klienta.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Angelika Stawrakakis

Angelika Stawrakakis

email: a.stawrakakis@waves-group.pl

tel: (+48) 570 691 919

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Skrypt i prezentacja.

Informacje dodatkowe

Przerwy będą ustalane indywidualnie w trakcie trwania zajęć za zgodą Trenera oraz uczestników. Maksymalnie dwie przerwy po 15 min w ciągu dnia szkoleniowego.

Zapis na szkolenie odbywa się min 1 dzień przed jej rozpoczęciem wraz z podaniem ID wsparcia.

Ciasteczka>