Usługa - Kurs na PILOTA / OPERATORA DRONA - NSTS-01 - VLOS do 4 kg (w zasięgu wzroku) teoria i praktyka + EGZAMIN w celu uzyskania europejskiego certyfikatu PILOTA DRONA w kat. szczególnej NSTS-01 | uprawnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego | UAVO | DRON | PILOT BSP | EuroDRON.com.pl | POZNAŃ

Logo Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o.

4.5/5 z 1054 ocen

Tytuł Kurs na PILOTA / OPERATORA DRONA - NSTS-01 - VLOS do 4 kg (w zasięgu wzroku) teoria i praktyka + EGZAMIN w celu uzyskania europejskiego certyfikatu PILOTA DRONA w kat. szczególnej NSTS-01 | uprawnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego | UAVO | DRON | PILOT BSP | EuroDRON.com.pl | POZNAŃ

Numer usługi 2023/01/24/40733/1670421

Dostawca usług Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

990,00 zł netto

990,00 zł brutto

47,14 zł netto za godzinę

47,14 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Jeśli czytając niniejszą kartę usługi masz wątpliwości lub nie do końca jesteś czegoś pewny, nie krępuj się zadać nam pytania lub podzielić się wątpliwościami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem maila: EuroDRON@we.edu.pl lub pod numerem tel. +48 502 33 88 02.

Podstawowe informacje:

VLOS – loty dronem w zasięgu wzroku

BVLOS – loty dronem poza zasięgiem wzroku

do 4 kg lub do 25 kg – maksymalna waga drona, którym może latać pilot drona

(NSTS-01) – VLOS do 4 kg, tj. lot dronem do 4 kg w zasięgu wzroku

 

Grupa docelowa usługi:

 • OSOBY chcące zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie BSP (dronów), pozwalających na ZDANIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO i uzyskanie UPRAWNIEŃ na LOTY DRONEM W ZASIĘGU WZROKU (VLOS < 4 kg; NSTS-01) na terenie CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ
   
 • OSOBY chcące rozszerzyć i uatrakcyjnić OFERTĘ SWOJEJ FIRMY za sprawą wykorzystania dronów
   
 • PODMIOTY chcące wprowadzić do swojej działalność INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA związane z dronami


KAŻDY PRACOWNIK szukający NOWYCH SZANS RYNKOWYCH 🤝

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 30-03-2023
Liczba godzin usługi: 21
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program


Szkolenie realizowane jest przez Europejskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych EuroDRON.com.plktóre w ramach Wszechnicy Edukacyjnej prowadzi szkolenia i egzaminy na PILOTÓW BSP (DRONÓW) o nr wpisu do RPS 314RPS-03/2020/2.


DZIĘKI NAM MASZ SZANSĘ UZYSKAĆ NIE TYLKO NOWE KWALIFIKACJE/KOMPENTENCJE ALE TEŻ  NOWĄ/DODATKOWĄ PRACĘ.


_____________________________________________________________________________________________________________________


SZKOLENIE NA PILOTA BSP składa się z DWÓCH CZĘŚCI:

CZĘŚCI TEORETYCZNEJ oraz CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ.


PAMIĘTAJ! WARUNKIEM UZYSKANIA EUROPEJSKICH UPRAWNIEŃ PILOTA BSP (drona) jest POZYTYWNY wynik z końcowego Egzaminu Teoretycznego oraz UKOŃCZENIE Szkolenia Praktycznego i POZYTYWNA Ocena Umiejętności Praktycznych wystawiana przez Instrukora EuroDRON w trakcie Szkolenia Praktycznego.Szkolenie rozpoczynamy ZAJĘCIAMI TEORETYCZNYMI, które prowadzone są przez INSTRUKTORA-WYKŁADOWCĘ, posiadającego duże doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, KTÓRY CHCE SIĘ DZIELIĆ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM z przyszłym PILOTEM BSP czyli z TOBĄ.


W obligatoryjnej części teoretycznej zajęć, realizujemy nie tylko materiał szkoleniowy wymagany przez ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego), ale CO NAJWAŻNIEJSZE przez całe szkolenie OMAWIAMY I POKAZUJEMY RZECZOWE PODEJŚCIE do omawianych/ćwiczonych ZAGADNIEŃ. 


Szkolenia EuroDRON.com.pl, zawierają dużą dawkę PRZYDATNYCH SUGESTII i ROZWIĄZAŃ na REALNE PROBLEMY, z którymi możesz się spotkać jako PILOT BSP. 

Dodatkowo otrzymasz BEZPŁATNY DOSTĘP do naszej platformy z materiałami szkoleniowymi, dzięki czemu w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie będziesz mógł, powtórzyć, bądź przypomnieć, wszystkie kwestie związane z materiałem szkoleniowym. 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA SZKOLENIA
[przeprowadzana w formie wykładów on-line w czasie rzeczywistym, obejmuje zagadnienia]:
 

 • OBSŁUGA, BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (BSP)
   
 • PRZEPISY PRAWA LOTNICZEGO
   
 • OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA JAKO PILOTA BSP
   
 • TECHNICZNE I OPERACYJNE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO NA ZIEMI I W POWIETRZU
   
 • PROCEDURY OPERACYJNE 
   
 • OGÓLNA WIEDZA NA TEMAT SYSTEMÓW BSP
   
 • METEOROLOGIA
   
 • OSIĄGI BSP W LOCIEGZAMIN TEORETYCZNY

Po zakończeniu części teoretycznej przeprowadzany jest Egzamin Teoretyczny on-line w formie TESTU. Kursant udziela odpowiedzi na 80 pytań (test wielokrotnego wyboru). Czas trwania Egzaminu Teoretycznego to 1h. Minimalnym progiem zdania Egzaminu Teoretycznego jest uzyskanie powyżej 75% poprawnych odpowiedzi

____________________________________________________________________________________________________________________
 

Drugi etap szkolenia to CZĘŚĆ PRAKTYCZNA, która jest prowadzona na dronach należących do naszego Ośrodka - EuroDRON. NIE MUSISZ posiadać własnego sprzętu (drona). Nasi INSTRUKTORZY dołożą wszelkich starań, aby ćwiczenia były dla Ciebie, jak najbardziej przydatne, a także dopasowane do Twoich nowych planów zawodowych. 


Na szkolenie praktyczne DOBRZE zaopatrzyć się w KARTĘ PAMIĘCI microSD aby móc zrobić WŁASNE ZDJĘCIA i FILMIKI z DRONA.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA (4h)
[przeprowadzana w formie stacjonarnej we współpracy z Instruktorem na zasadzie "1 na 1" (Kursant-Instruktor)]:
 

 • BEZPIECZNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI LOTNICZYCH
   
 • OBSŁUGA NAZIEMNA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LOTU
   
 • WYKONYWANIE PROCEDUR PILOTAŻOWYCH NORMALNYCH ORAZ PROCEDUR W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH I AWARYJNYCH
   
 • WYKONYWANIE LOTÓW BEZ WIDOCZNOŚCI - JEDYNIE W OPARCIU O WSKAZANIA PRZYRZĄDÓW
   
 • PLANOWANIE MISJI LOTNICZEJ Z WYKORZYSTANIEM SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA SZKOLENIE PRAKTYCZNE odbywa się na dronie o wadze do 4 kg w trybie VLOS  (Visual Line Of Sight - loty w zasięgu wzroku). Zajęcia obejmują łącznie 4 godziny, z czego 1 godzina to praktyka naziemna z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego, a pozostałe 3 godzin to INDYWIDUALNE loty bezzałogowym statkiem powietrznym pod nadzorem Instruktora w układzie "1 na 1" (Kursant-Instruktor), które ustalane są (dzień i godzina) indywidualnie z Kursantem.
 

Część praktyczna USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z UCZESTNIKIEM, ale przeprowadzona będzie w czasie trwania niniejszej Usługi. Szczegółowe DNI i GODZINY części praktycznej dostępne będą u osoby nadzorującej Usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową, czyli nas - Wszechnica Edukacyjna/EuroDRON. 


PRAKTYKA będzie realizowana w dowolne dni tygodnia (także w sobotę i niedzielę) w zależności od oczekiwań Kursanta. 


UWAGA! Ćwiczenia są zależne od warunków pogodowych (nie latamy kiedy prędkość wiatru 🌬 przekracza 8 m/s, występują opady atmosferyczne 🌧🌨 lub mgła a także, gdy temperatura powietrza jest ujemna 🥶). Czynnikiem uniemożliwiającym realizację lotu w danym dniu/godzinach może być czasowe "wyłączenie" dostępności przestrzeni powietrznej 🚁✈️🛸. W takich wypadkach zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania i przeniesienia go na ustalony wspólnie z Kursantem inny termin.


Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych.


_________________________________________________________________________________________________________________________


WARTO WIEDZIEĆ! "RÓŻNICA MIĘDZY PILOTEM DRONA, A OPERATOREM DRONA"


(...) PILOT DRONA to osoba (fizyczna), która wykonuje lot dronem. Musi posiadać odpowiednie kompetencje i znajdować się w odpowiednim stanie psychofizycznym. (...)
 

(...) OPERATOR DRONA to najprościej wyjaśniając właściciel drona albo osoba lub instytucja, która nim rozporządza, ale niekoniecznie lata, a zatem NIE MUSI POSIADAĆ ŻADNYCH UPRAWNIEŃ LOTNICZYCH. Operatorem może być osoba fizyczna (w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli każda osoba) lub osoba prawna. Osobami prawnymi są określone w przepisach jednostki organizacyjne takie jak Skarb Państwa, jednostki samorządowe, szkoły państwowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje czy spółki kapitałowe. Tu dobrze zaznaczyć, że firmy działające w branży droniarskiej, a będące spółkami cywilnymi, nie są osobami prawnymi i przy rejestracji operatora są traktowane jak osoby fizyczne.(...)

( źródło: Czerwiński J.,"Pilot czy operator" artykuł z dnia 14.01.2022 r. - https://www.dronemwprawo.pl/pilot-czy-operator/ )

ZACHĘCAMY DO  PRZECZYTANIA CAŁEGO ARTYKUŁU


___________________________________________________________________________________________________________________________


Podane w Harmonogramie


(wymóg BUR w zakresie sztywnego uzupełnienia Harmonogramu usługi, nieuwzględniającego czynników niezależnych od Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową w realizacji szkoleń praktycznych w układzie "1 na 1" na powietrzu) 


daty poszczególnych modułów szkolenia praktycznego i oceny umiejętności Kursanta są DATAMI ORIENTACYJNYMI i uzależnione są od terminów realizacji indywidualnych lotów, na które wpływ mają warunki pogodowe i dostępność przestrzeni powietrznej.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA - PRZEPISY PRAWA LOTNICZEGO (wykład z współdzielonym ekranem na platformie ZOOM)
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA - OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA JAKO PILOTA BSP (wykład z współdzielonym ekranem na platformie ZOOM)
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
01:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA - OGÓLNA WIEDZA NA TEMAT SYSTEMÓW BSP (wykład z współdzielonym ekranem na platformie ZOOM)
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
19:15
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
01:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA - PROCEDURY OPERACYJNE (wykład z współdzielonym ekranem na platformie ZOOM)
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA - TECHNICZNE I OPERACYJNE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO NA ZIEMI I W POWIETRZU (wykład z współdzielonym ekranem na platformie ZOOM)
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
03:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA - OBSŁUGA, BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (wykład z współdzielonym ekranem na platformie ZOOM)
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA - OSIĄGI BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO W LOCIE (wykład z współdzielonym ekranem na platformie ZOOM)
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA - METEOROLOGIA (wykład z współdzielonym ekranem na platformie ZOOM)
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
02:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ TEORETYCZNA - FORMALNY EGZAMIN Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ (egzamin on-line w czasie rzeczywistym na platformie egzaminacyjnej)
Data realizacji zajęć
03-04-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA + OCENA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH - w terminie: 31.03.2023 - 30.04.2023 r. - termin uzależniony od warunków pogodowych oraz dostępności przestrzeni powietrznej
Data realizacji zajęć
07-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA + OCENA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH - w terminie: 31.03.2023 - 30.04.2023 r. - termin uzależniony od warunków pogodowych oraz dostępności przestrzeni powietrznej
Data realizacji zajęć
07-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:00
Forma stacjonarna
Tak

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa ma na celu przygotowanie Kursanta (PILOTA DRONA) do wykonywania lotów według krajowego scenariusza NSTS-01 (VLOS do 4 kg). Zakończenie pozytywnym wynikiem egzaminu teoretycznego oraz części praktycznej uprawnia Kursanta do uzyskania EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU PILOTA BSP, obowiązującego na terenie CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Efekty uczenia się

Kursant po odbyciu szkolenia:
 

 • obsługuje bezzałogowy statek powietrzny zgodnie z zasadami wykonywania lotów w zasięgu wzroku według krajowego scenariusza NSTS-01 - VLOS do 4 kg
   
 • charakteryzuje się znajomością aspektów technicznych związanych z użytkowaniem drona
   
 • jest świadomy obowiązujących przepisów i regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi
   
 • uzasadnia nabyte w procesie szkolenia umiejętności w kontekście rozszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych
   
 • planuje procedury lotu, trafnie ocenia ryzyko związane z jego wykonaniem oraz nadzoruje całą operację
   
 • rozróżnia oraz potrafi obsługiwać wszystkie tryby lotu drona, w tym tryb automatyczny
   
 • zna podstawowe parametry, na które należy zwracać uwagę podczas wyboru drona pod konkretny typ usługi
   
 • wie w jakich obszarach swojej działalności może wykorzystać drony w celu optymalizacji i wzrostu efektywności prowadzonych działań
   
 • rozumie korzyści płynące z wykorzystania dronów w takich obszarach jak: inspekcje powietrzne, ochrona środowiska, kontrola środowiska i rolnictwo precyzyjne, geodezja, monitoring, budownictwo
   
 • charakteryzuje się znajomością w doborze drona i sensorów w odniesieniu do danych jakie chce pozyskać

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • uzyskanie kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego wiąże się ze zdaniem egzaminu teoretycznego, który odbywa się na koniec zajęć teoretycznych
   
 • ocena umiejętności praktycznych na potrzeby operacji wykonywanych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-01. Wynik uzyskiwany jest w całym procesie szkolenia praktycznego. Oceniającym jest nasz Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne. 
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego oraz zaliczenie części praktycznej szkolenia, uprawnia Kursanta do uzyskania EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU PILOTA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO.

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument jest wydawany przez państwowy podmiot - Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Uzyskanie certyfikatu pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Podmiot wskazany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego - www.ulc.gov.pl
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) - www.ulc.gov.pl
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt usługi netto990,00 zł
Koszt usługi brutto990,00 zł
Koszt godziny netto47,14 zł
Koszt godziny brutto47,14 zł
w tym koszt walidacji netto50,00 zł
w tym koszt walidacji brutto50,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Harcerska 5, 61-011 Poznań, woj. wielkopolskie

NASZE SZKOLENIE PROWADZIMY W FORMIE MIESZANEJ (STACJONARNE SZKOLENIE PRAKTYCZNE ORAZ WYKŁADY ON-LINE W CZASIE RZECZYWISTYM): 1. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM. 2. Każdy uczestnik dostaje dostęp do materiałów elektronicznych z całego zakresu wymaganego do uzyskania uprawnień. 3. Część praktyczna z Instruktorem w modelu "1 na 1", odbywa się stacjonarnie w miejscu wyznaczonym do lotów. Dokładne godziny zajęć ustalane są indywidualnie pomiędzy uczestnikiem szkolenia, a Instruktorem.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wojciech Rudnicki

Wojciech Rudnicki

Instruktor Europejskiego Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych - EuroDRON (www.euroDRON.com.pl). Pilot i operator BSP. Posiada uprawnienia instruktorskie ULC w zakresie BSP. Instruktor-trener prowadzący szkolenia teoretyczne i praktyczne. Wykształcenie średnie.

Zdjęcie Tomasz Dziemiańczuk

Tomasz Dziemiańczuk

Doświadczony instruktor Europejskiego Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych - EuroDRON (www.euroDRON.com.pl). Pilot i operator BSP. Posiada uprawnienia instruktorskie ULC w zakresie BSP. Instruktor-trener prowadzący szkolenia teoretyczne i praktyczne. Wykształcenie wyższe.

Zdjęcie Mateusz Szymański

Mateusz Szymański

Doświadczony instruktor Europejskiego Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych - EuroDRON (www.euroDRON.com.pl). Pilot i operator BSP. Posiada uprawnienia instruktorskie ULC w zakresie BSP. Instruktor-trener prowadzący szkolenia teoretyczne i praktyczne. Wykształcenie wyższe.

Zdjęcie Matusz Radej

Matusz Radej

Doświadczony instruktor Europejskiego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych - EuroDRON (www.euroDRON.com.pl). Pilot i operator BSP. Posiada uprawnienia instruktorskie ULC w zakresie BSP. Instruktor-trener prowadzący szkolenia teoretyczne i praktyczne. Wykształcenie wyższe.

Zdjęcie Przemysław Sroczyński

Przemysław Sroczyński

Instruktor Europejskiego Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych - EuroDRON (www.euroDRON.com.pl). Pilot i operator BSP. Posiada uprawnienia instruktorskie ULC w zakresie BSP. Instruktor-trener prowadzący szkolenia teoretyczne i praktyczne. Wykształcenie średnie.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia KUREK

Julia KUREK

email: eurodron@we.edu.pl

tel: (+48) 502 338 802

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

DOSTĘP do naszej platformy z materiałami szkoleniowymi, dzięki któremu w dowolnym, dogodnym momencie będziesz mógł powtórzyć, bądź przypomnieć wszystkie kwestie związane z materiałem szkoleniowym. 

Warunki uczestnictwa

Aby przystąpić do głównego szkolenia Uczestnik powinien:

 • mieć ukończone 18 lat (osoby w wieku 16-18 lat za zgodą opiekuna prawnego)
   
 • ukończyć BEZPŁATNE szkolenie oraz zdać BEZPŁATNY egzamin on-line w podkategorii A1/A3 (dostępne po rejestracji na stronie: drony.ulc.gov.pl). Na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia musisz przesłać do nas POTWIERDZENIE ZALICZENIA SZKOLENIA I ZDANIA EGZAMINU ONLINE A1/A3 oraz NR PILOTA i NR OPERATORA.
   

Informacje dodatkowe

 • Kursant będzie miał od Wszechnicy Edukacyjnej / EuroDRON do dyspozycji KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ wymaganą przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
   
 • Kursant otrzymuje dostęp do platformy na okres trwania usługi, gdzie zamieszczone są wszystkie materiały szkoleniowe ,
   
 • szkolenia kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdanych egzaminach, ULC wydaje dokument, potwierdzający kwalifikacje,
   
 • w trakcie szkolenia stosowane są wszystkie wytyczne Ministerstwa Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym m.in. „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”, JEŚLI w danym okresie trwania szkolenia takie wytyczne OBOWIĄZUJĄ.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

zespół.jpg
EuroDRON - VLOS - BVLOS - NSTS - kurs na drona - pilot drona - operator drona - ekran 1.jpg
EuroDRON - VLOS - BVLOS - NSTS - kurs na drona - pilot drona - operator drona - sarny 2.jpg
EuroDRON - BVLOS - NSTS - kurs na drona - pilot drona - operator drona.jpg
EuroDRON - VLOS - BVLOS - NSTS - kurs na drona - pilot drona - operator drona - grupa - szkolenie wiosenne.jpg
EuroDRON - VLOS - BVLOS - NSTS - kurs na drona - pilot drona - operator drona - praktyczne szkolenie zimowe - G1 .jpg
EuroDRON - VLOS - BVLOS - NSTS - kurs na drona - pilot drona - operator drona - szkolenie wiosenne.jpg
EuroDRON.com.pl - NSTS-06 - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Warszawa - lo.jpg
EuroDRON.com.pl - NSTS-06 - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Warszawa - lo.jpg
EuroDRON.com.pl - NSTS-06 - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Warszawa - lo.jpg
EuroDRON.com.pl - NSTS-06 - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Warszawa - lo.jpg
EuroDRON.com.pl - NSTS-06 - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Warszawa - lo.jpg
EuroDRON.com.pl - NSTS-06 - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Warszawa - lo.jpg
EuroDRON.com.pl - NSTS-06 - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Warszawa - lo.jpg
EuroDRON.com.pl - NSTS-06 - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Warszawa - lo.jpg
EuroDRON.com.pl - NSTS-06 - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Warszawa - lo.jpg
EuroDRON.com.pl - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Lublin 11.2022-3-kopia.jpg
EuroDRON.com.pl - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Lublin 11.2022-4.jpg
EuroDRON.com.pl - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Lublin 11.2022-6-kopia.jpg
EuroDRON.com.pl - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Lublin 11.2022 - GOGLE5.JPG
EuroDRON.com.pl - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Lublin 11.2022 - DRONOW.jpg
EuroDRON.com.pl - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Lublin 11.2022 - 26-kop.jpg
EuroDRON.com.pl - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Lublin 11.2022 - 25-kop.jpg
EuroDRON.com.pl - kurs na pilota drona _ szkolenie pilot drona _ egzamin pilot drona _ operator drona _ uprawnienia _ licencja _ DRON _ VLOS _ BVLOS _ NSTS _ EuroDRON _ praca - Lublin 11.2022 - GOGLE2.JPG

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

W trybie zdalnym szkolenia teoretyczne realizujemy w formie wykładów on-line w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Wymagania systemowe:

•     połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)

•     głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth

•     kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB

•     lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo

Obsługiwane systemy operacyjne:

•     macOS X z systemem macOS 10.7 lub nowszym

•     Windows 10

Uwaga: w przypadku urządzeń z systemem Windows 10 muszą one działać w systemie Windows 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany.

•     Windows 8 lub 8.1

•     System Windows 7

•     Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym

•     Windows XP z dodatkiem SP3 lub nowszym

•     Ubuntu 12.04 lub nowszy

•     Mennica 17.1 lub nowsza

•     Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy

•     Oracle Linux 6.4 lub nowszy

•     CentOS 6.4 lub nowszy

•     Fedora 21 lub nowsza

•     OpenSUSE 13.2 lub wyższy

•     ArchLinux (tylko 64-bit)

Obsługiwane tablety i urządzenia mobilne:

•     Surface Pro 2 lub nowszy z systemem Windows 8.1 lub nowszym

Uwaga: W przypadku tabletów z systemem Windows 10 muszą one działać w systemie Windows 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany.

•     Urządzenia z systemem IOS lub Android

•     Urządzenia Blackberry

Obsługiwane przeglądarki:

•     Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+

•     Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+

•     Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

Wymagania dotyczące procesora i pamięci RAM:

Minimum - Procesor jednordzeniowy 1 GHz lub wyższy, nie dotyczy

Zalecane - Procesor dwurdzeniowy 2 GHz lub wyższy (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD), 4GB

Link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu on-line jest ważny w okresie trwania usługi.

Ciasteczka>