Usługa - Kurs Prawo jazdy Kat. C dla osób posiadający zdany egzamin teoretyczny "KIERUNEK KARIERA"- "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.4/5 z 156 ocen

Tytuł Kurs Prawo jazdy Kat. C dla osób posiadający zdany egzamin teoretyczny "KIERUNEK KARIERA"- "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Numer usługi 2023/01/23/30306/1668423

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 526,00 zł netto za osobę

3 526,00 zł brutto za osobę

86,00 zł netto za osobogodzinę

86,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego. Usługa również adresowana jestdla uczestników KIERUNEK KARIERA , KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 27-01-2023
Liczba godzin usługi: 41
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Pierwsze zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, kolejne są ustalane indywidualnie z Kursantem.

Zajęcia praktyczne - 30h zegarowych tj. 40 godzin dydaktycznych ( po 45 minut każda)

Egzamin praktyczny wewnętrzny - 1h dydaktyczna

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. 

Termin zakonczenia usługi jest terminem przyblizonym. Kursant może ukonczyć kurs wcześniej lub w razie konieczności termin ten może zostać wydłużony.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z Kursantem w celu ustalenia pierwszych zajęć praktycznych
Data realizacji zajęć
30-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności praktycznych w prowadzeniu pojazdów ciężarowych. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowców, budowy i eksploatacji samochodu ciężarowego oraz sposoby właściwego zabezpieczenia przewozonego ładunku.

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest uzyskanie umiejetności prowadzenia pojazdów cięzarowych kat. C

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 526,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 526,00 zł
Koszt osobogodziny netto86,00 zł
Koszt osobogodziny brutto86,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/16, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne - Trzebinia ul Piłsudskiego 103 A oraz w ruchu drogowym lub Jaworzno ul. Chopina 94 oraz w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

Wykładowca i Instruktor Nauki Jazdy kat. A,B,C,D,C+E
Instruktor od 1990 roku do teraz
Średnie
Instruktor od 1990 roku do teraz

Zdjęcie Robert Bańdo

Robert Bańdo

Instruktor Nauki Jazdy kat. A, C, CE

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel: (+48) 515 096 011

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

książka + płyta cd

Warunki uczestnictwa

- Brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych

- Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych

- Ukończony wiek 20 lat i 9 miesięcy

- Profil Kandydata na kierowcę (PKK)

- Zdany egzamin teoretyczny w WORD

Dla uczestników KIERUNEK KARIERA , KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w WORD . 

Koszt egzaminu praktycznego kat.C - 200,00 ZŁ

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "KIERUNEK KARIERA" ," KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Kursant sam wybiera instruktora z pośród kadry:

  • Robert Bańdo
  • Artur Makowski
  • Tomasz Baran
  • Andrzej Makselon

- Podręcznik kursanta Kat. C

- Płytka CD

Ciasteczka>