Usługa - Szkolenie Manager Gastronomii

Logo Zann Investments Maciej Zarzecki

5/5 z 2 ocen

Tytuł Szkolenie Manager Gastronomii

Numer usługi 2023/01/19/5603/1664102

Dostawca usług Zann Investments Maciej Zarzecki

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

1 699,00 zł netto za osobę

1 699,00 zł brutto za osobę

40,45 zł netto za osobogodzinę

40,45 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • dla osób pragnących rozpocząć pracę na stanowisku menadżera w branży gastronomicznej;
 • dla obecnych menadżerów lub restauratorów;
 • dla osób planujących otworzyć własny lokal gastronomiczny.
Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 18-06-2023
Liczba godzin usługi: 42
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

DZIEŃ I

 1. Omówienie programu i przedstawienie harmonogramu szkolenia.
 2. Pojęcie biznesu gastronomicznego. Restauracja jako sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo.
  • podział i analiza kosztów stałych i zmiennych restauracji;
  • pojęcie i znaczenie Food Cost i Beverage Cost;
  • koszty wynagrodzeń i koszty pracy;
  • koszty mediów.
 3. Szczegółowa analiza kosztów w rentownej restauracji.
  • gospodarka magazynowa
  • identyfikacja i przeciwdziałanie stratom na kuchni i barze.
  • zarządzanie zamówieniami. Dwustopniowa weryfikacja zamówień
 4. Znaczenie lokalizacji działalności gastronomicznej.
 5. Audyt lokalu pod działalność gastronomiczną. Aspekty adaptacyjne/budowlane, środowiskowe i prawne.
  • koszty inwestycji w lokal gastronomiczny.
  • omówienie znaczenia i specyfiki projektu technologicznego.
 6. Składowe sukcesu restauracji (faza koncepcyjno projektowa, wybór lokalizacji, czynnik ludzki , management). Kluczowe znaczenie czynnika ludzkiego. Określenie właściwej grupy docelowej. Polityka cenowa.
 7. Rola i cechy profesjonalnego managera.
  • manager jako gospodarz. Umiejętne podejście do Gościa;
  • rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
  • mechanizm budowania autorytetu;
  • budowanie zespołu;
  • geneza konfliktu na linii kuchnia- sala. Sposoby przeciwdziałania;
  • rozdzielanie zasobów ludzkich;
  • B2C i B2B - specyfika relacji;
  • rodzaje struktur pracowniczych w restauracji. Hierarchia pracownicza.
   • Projektowanie Menu . Dopasowanie do grupy docelowej. Zmienność/sezonowość. Przepisy prawne i standardy.
   • Macierz BCG - narzędzie profesjonalnego manager.
   • Podział lokali gastronomicznych. Podział usług gastronomicznych.

DZIEŃ II

 1. Analiza SWOT
 2. Ćwiczenia w grupach: Budowa własnej restauracji Elementy:
  1. Faza koncepcyjno projektowa;
  2. Analiza SWOT;
  3. Określenie struktury zatrudnienia. Ilość etatów, formy zatrudnienia, wynagrodzenie;
  4. Określenie wartości kosztów stałych i zmiennych;
  5. Projektowanie konceptu Wyliczenie food cost na podstawie dwóch przykładowych dań.;
  6. Określenie średniego rachunku;
  7. Symulacja obrotowa;
  8. Analiza zwrotu z inwestycji . Wskaźnik ROI.
 3. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa (jednoosobowa działalności gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego (spółka jawna, spółka z o.o. , inne). Wady i zalety.

DZIEŃ III

 1. 1. HR - polityka personalna
  • specyfika zatrudnienia w gastronomii i hotelarstwie;
  • formy zatrudnienia. Umowa zlecenie, a umowa o pracę;
  • trzyetapowy proces rekrutacyjny w gastronomii;
  • analiza CV na przykładzie;
  • strategia prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Analiza mowy ciała;
  • dzień próbny/okres próbny;
  • model wprowadzenia i wdrożenia nowego pracownika w struktury firmy;
  • budowanie zespołu . Systemy motywacji personelu. Nagrody i kary. Kara finansowa jako demotywacja. Systemy rozliczenia napiwków i serwisów;
  • ocena pracownicza;
  • modele rozliczania generalnego managera z inwestorem.
 2. Marketnig
  • strategia marketingowa. Targetowanie Gościa;
  • marketing wewnętrzny;
  • aroma marketing, marketing dźwiękowy;
  • marketing zewnętrzny;
  • marketing szeptany;
  • marketing internetowy/media społecznościowe;
  • wskaźnik ROMI.

DZIEŃ IV

 1. Gościnność jako kluczowy aspekt funkcjonowania restauracji
  • obsługa Gości i savoir vivre;
  • manual serwis;
  • kluczowe znaczenie pierwszych 60sekund wizyty Gościa w restauracji;
  • etapy powitania i obsługi Gościa w restauracji;
  • trzy podstawowe cechy/funkcje dobrego kelnera;
  • up-selling, cross- selling;
  • pytania sugestywne i zamknięte;
  • rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i reakcja na reklamacje;
  • różne style serwisów/obsługi kelnerskiej;
  • serwis sommelierski
 2. Podstawowe zagadnienia budowy karty win.
 3. Podstawowe założenia pionu alkoholowo-barowego w lokalu gastronomicznych.
  • kawa i herbata
  • napoje bezalkoholowe
  • alkohole niskoprocentowe i wysokoprocentowe
 4. Prawa autorskie, a odtwarzanie muzyki w lokalu. ZAiKS, ZPAV i STOART. Niezależne firmy oferujące muzykę.
 5. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu (tzw. koncesja). Koszty i formalności. Rola zarządcy lub właściciela budynku.

DZIEŃ V

 1. Oszustwa i kradzieże pracowników gastronomii; sposoby zwalczania i eliminowania negatywnych działań pracowników.
  • elektroniczne systemy remanentowe.
 2. Systemy rozliczania i opodatkowanie napiwków i serwisów.
 3. Wzór książki produkcyjnej - omówienie i analiza.
 4. Końcowe rozliczenie food cost w restauracji w ujęciu miesięcznym.
 5. Podsumowanie znaczenia standaryzacji w gastronomii.
 6. Druki inwentaryzacyjne. Spis z natury
 7. Przygotowanie grafików pracowniczych.
 8. Raport kasowy
 9. Koncerny alkoholowe współpraca i kontrakty.
 10. Ofertowanie - techniki perswazyjne

Szkolenie organizowane jest we współpracy z HorArt HoReCa Academy Poland.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Przygotowanie uczestnika do zarządzania obiektem gastronomicznym.

Cel edukacyjny

Wiedza - HR w gastronomii, rozliczenia w restauracji, znajomość aspektów adaptacyjnych/budowlanych, środowiskowych i prawnych, podstawy wiedzy o winie, etykieta pracy, strategie marketingowe.

Umiejętności – projektowanie menu z dopasowaniem do danej grupy docelowej, budowa karty win, wykorzystywanie macierzy BCG, efektywne ofertowanie, planowanie kampanii marketingowej.

Efekty uczenia się

Wiedza - HR w gastronomii, rozliczenia w restauracji, znajomość aspektów adaptacyjnych/budowlanych, środowiskowych i prawnych, podstawy wiedzy o winie, etykieta pracy, strategie marketingowe

Umiejętności – projektowanie menu z dopasowaniem do danej grupy docelowej, budowa karty win, wykorzystywanie macierzy BCG, efektywne ofertowanie, planowanie kampanii marketingowej

Kompetencje - kompleksowe przygotowanie uczestnika do podjęcia pracy na stanowisku managera lokalu gastronomicznego. Przygotowanie go na pracę z gościem wymagającym i radzenie sobie w sytuacjach stresujących. Zarządzanie personelem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 699,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 699,00 zł
Koszt osobogodziny netto40,45 zł
Koszt osobogodziny brutto40,45 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Westerplatte 1, 31-033 Kraków, woj. małopolskie

Sala szkoleniowa w WSEI.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Patrycja Olpeter

Patrycja Olpeter

email: biuro@szkolabarmanow.pl

tel: (+48) 505 052 231

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w cenie kursu książkę Wnętrza w gastronomii Jolanty Nowak-Wicherskiej.

Certyfikat: Manager Gastronomii w języku polskim i angielskim. Na wniosek uczestnika szkolenia, wystawiamy certyfikat również w innych językach obcych.

Ciasteczka>