Usługa - Kurs Prawo Jazdy Kat. C+CE Dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny - "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.4/5 z 156 ocen

Tytuł Kurs Prawo Jazdy Kat. C+CE Dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny - "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Numer usługi 2023/01/09/30306/1649659

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 510,00 zł netto za osobę

6 510,00 zł brutto za osobę

105,00 zł netto za osobogodzinę

105,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby , które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego. Usługa również adresowana jest dla uczestników projektu "Kierunek Kariera", Kierunek Kariera Zawodowa"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 13-01-2023
Liczba godzin usługi: 62
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Pierwsze zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, natomiast kolejne są ustalane indywidualnie z Kursantem.

Zajęcia praktyczne Kat. C    - 20h zegarowych tj. 27 dydaktycznych

Zajęcia praktyczne Kat. CE -  25h zegarowych tj. 33 dydaktyczne

Egzamin wewnętrzny praktyczny Kat. C+CE - 2h dydaktyczne

Termin zakończenia usługi jest terminem przybliżonym. kursant moze ukończyć kurs wcześniej lub w razie konieczności termin ten może zostać wydłużony.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z Kursantem w celu ustalenia pierwszych zajęć praktycznych
Data realizacji zajęć
16-01-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności praktycznych w prowadzeniu pojazdów ciężarowych z przyczepą. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowcy, budowy i eksploatacji samochodu ciężarowego oraz sposobu właściwego zabezpieczania ładunku.

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest uzyskanie umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów ciężarowych kat. C,CE

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto6 510,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto6 510,00 zł
Koszt osobogodziny netto105,00 zł
Koszt osobogodziny brutto105,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/1, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne - Trzebinia , ul. Piłsudskiego 103A oraz w ruchu drogowym lub Jaworzno ul. Chopina 94 oraz w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

Instruktor- wykładowca na kategorie A,B,C,D,CE
Instruktor od 1990 roku
Średnie
Instruktor od 1990 roku

Zdjęcie Robert Bańdo

Robert Bańdo

Instruktor nauki jazdy Kat. A, C, CE

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel: (+48) 515 096 011

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

książka + płyta cd 

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

- Brak przeciwskazań zdrowotnych zdrowotnych  do prowadzenia samochodów kat. C, CE

-Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia samochodów kat. C, CE

-Ukończony wiek 20 lat i 9 miesięcy 

-PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCE ( PKK KAT. C,CE)

- zdany egzamin teoretyczny w WORD

Dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA", " KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA" warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną do WORD . Koszt egzaminu(poza systemem bonowym):

  Kat. C  - 200 złotych praktyka  

  Kat CE -245 praktyka 

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są z kursantem indywidualnie mogą być prowadzone przez instruktora:

  • Robert Bańdo
  • Artur Makowski
  • Tomasz Baran
  • Andrzej Makselon

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "KIERUNEK KARIERA", " KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

-Ppodręcznik kat. C,CE

- Płytka

Ciasteczka>