Usługa - Anatomia- wprowadzenie - szkolenie

Logo TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

4.9/5 z 6884 ocen

Tytuł Anatomia- wprowadzenie - szkolenie

Numer usługi 2023/01/03/10458/1629349

Dostawca usług TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

200,00 zł netto za osobogodzinę

200,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i kosmetologów. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 19-05-2023
Liczba godzin usługi: 10
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Anatomia w aspekcie zabiegów z kosmetologii estetycznej

Na kursie uczestnik nabędzie i ugruntuje wiedzę dotyczącą anatomii twarzy, przyjrzy się z bliska naczyniom, nerwom, mięśniom, powięziom, oceni realne zagrożenia wynikajace z nieumiejętnego wykonywania procedur zabiegów estetycznych w gabinetach kosmetycznych,

Plan szkolenia:

Zajęcia teoretyczne:

 • Przypomnienie budowy anatomicznej głowy – praca na modelu.
 • Przypomnienie budowy skóry
 • Omówienie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej pod kątem bezpieczeństwa wykonania zabiegów
 • Omówienie rozmieszczenia nerwów twarzowych
 • Omówienie przebiegu naczyń krwionośnych
 • Omówienie roli więzadeł twarzowych
 • Uwzględnienie niebezpiecznych obszarów tzw. "danger zones".
 • Niepowodzenia w zabiegach estetycznych – jak do nich nie dopuścić i co robić jeżeli już do nich dojdzie.
 • Dobór odpowiednich zabiegów estetycznych do anatomii starzenia twarzy.
 • Dobór punktów zabiegowych.
 • Właściwy dobrór zabiegu indywidualnie do potrzeb klienta w ocenie jego budowy anatomicznej i problemu starzenia.
 • Praca z klientem onkologicznym

Przerwa obiadowa

Zajęcia teoretyczno- praktyczne:

 • Modelka pokazowa
 • Zajęcia praktyczne na modelkach - rysunek i mapowanie twarzy

Egzamin wewnętrzny

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat w momencie osiągnięcia celu głównego szkolenia

Główny cel szkolenia jest osiągnięty w momencie samodzielnego wykonania zabiegu zgodnie z przyswojoną wiedzą – ocenia to osoba prowadząca szkolenie.

Kurs jest skierowany zarówno dla  osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych  świadczących usługi kosmetyczne, oraz dla lekarzy i pielęgniarek chcących świadczyć usługi kosmetyczne lub posiadających gabinety kosmetyczne.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kosmetyki. Konkretnej tematyki szkolenia uczestnik nauczy się podczas trwania kursu.

Liczba modelek na szkoleniu uzależniona jest od tempa pracy kursanta (na każdego uczestnika szkolenia przewidziany jest minimum jeden model na dzień szkolenia, model zewnętrzny lub osoba z pary).

Liczba stanowisk pracy podczas szkolenia uzależniona jest od ilości uczestników praca w grupach maksymalnie 3 osobowych

Każdy uczestnik pracuje przy oddzielnym stanowisku pracy w skład którego wchodzą łóżko zabiegowe oraz preparaty i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu.

*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do zabiegów

**Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.

Harmonogram szkolenia może ulegać nieznacznemu przesunięciu czasowemu ze względu na czas wykonywanych zabiegów i umiejętności uczestników.

Usługa szkoleniowa odbywa się w jednostkach dydaktycznych.

Jedna godzina szkoleniowa = 45 minut dydaktycznych

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne z anatomii w aspekcie zabiegów kosmetologii estetycznej
Data realizacji zajęć
22-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
22-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczno praktyczne z anatomii w aspekcie zabiegów z kosmetologii estetycznej (modelka pokazowa i mapowanie twarzy)
Data realizacji zajęć
22-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
22-05-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Anatomia- wprowadzenie to kurs przygotowujący kursantów do pojęcia wiedzy o anatomii twarzy pod kątem wykonywania zabiegów kosmetologicznych. Kursanci zdobędą wiedze oraz umiejętności dobierania bezpiecznych zabiegów w gabinecie kosmetycznym. Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia rozwijają umiejętności interpersonalne uczestnika, budują jego pewność siebie dzięki czemu poznaje potrzebę własnego rozwoju zawodowego.

Efekty uczenia się

Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.

- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu

- definiuje anatomie twarzy pod kątem wykonywania zabiegów kosmetologicznych,

- wyróżnia niebezpieczne obręby twarzy pod kątem wykonywania zabiegów kosmetologicznych,

- dobiera odpowiednie zabiegi kosmetyczne z uwzględnieniem zażywanych leków

- wykonuje spersonalizowany rysunek twarzy

-rozpoznaje i ocenia budowę anatomiczną twarzy w celu dokonania właściwego zabiegu

- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;

- organizuje stanowisko pracy do wykonania zabiegu;

- organizuje niezbędne materiały do wykonania zabiegu;

- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem;

- wypełnia prawidłowo formularz karty i zgody klienta/pacjenta;

- opracowuje schemat działania klientów onkologicznych;

Kompetencje społeczne uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu

Uczestnik samodzielnie będzie potrafił ocenić budowę anatomiczną twarzy, wykonać spersonalizowany rysunek pod kątem doboru właściwego zabiegu kosmetologicznego.

Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Dzięki udziale w szkoleniu uczestnik kursu planuje swój dalszy rozwój zawodowy, poznaje potrzebę własnego rozwoju, nabędzie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz buduje pewność siebie. Uczestnik kursu potrafi we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o  celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- uczestnik otrzymuje informacje zwrotne od trenera na bieżąco, w trakcie części praktycznej szkolenia,

- podczas podsumowania szkolenia trener przekazuje ocenę indywidualnych postępów dla każdego uczestnika szkolenia bazując na obserwacjach dokonanych podczas zajęć praktycznych,

- na koniec szkolenia instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (samodzielne wykonanie zabiegu przez uczestnika szkolenia)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto200,00 zł
Koszt osobogodziny brutto200,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie

Sala szkoleniowa przeznaczona do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Stelmach-Bielińska

Anna Stelmach-Bielińska

Prowadzę szkolenKosmetologia, Makijaż permanentny, korekty,
kamuflaże, kosmetologia estetyczna : -Kwas
hialuronowy usieciowany, wypełnienia skórne i
tkankowe. Mezoterapia mikro igłowa
Ukończone szkolenia z zakresu mezoterapii
mikro igłowej, otrzymanie uprawnień do
wykonywania tego zabiegu. Ukończone kursy z
technik wypełnień kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenia z zakresu Techniki
wypełnień kwasem hialuronowym usieciowanym.
Ukończone szkolenia z zakresu stosowania i
właściwości produktów do wypełnień skórnych i
tkankowych z kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenie zaawansowane z zakresu
makijażu permanentnego. Otrzymanie uprawnień
do wykonywania mikro pigmentacji brwi, powiek i
ust. Otrzymanie tytułu Linergistyki Master.
Ukończone szkolenie z zakresu makijażu
permanentnego, korekty i kamuflażu.
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we
Wrocławiu, kierunek Kosmetologia Stosowana,
Wieloletnie doświadczenie w usługach
kosmetologicznych.
ia zakresu medycyny estetycznej oraz makijażu permanentnego od 2015 roku .

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie MARTA SOBOŃ

MARTA SOBOŃ

email: marta.s@trementi.pl

tel: (+48) 517 982 504

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Notatnik, długopis, skrypt szkoleniowy, materiały niezbędne do realizacji części praktycznej szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i kosmetologów. 

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Informacje dodatkowe

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Usługa zwolniona z VAT  na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983)

Wykładowcy prowadzą szkolenie rotacyjnie. Podczas jednego dnia szkolenia obecny jest jeden wykładowca.

Ciasteczka>