Usługa - Kurs "Instruktora Strzelectwa Bojowego" - Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.6/5 z 3689 ocen

Tytuł Kurs "Instruktora Strzelectwa Bojowego" - Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Numer usługi 2023/01/02/17840/1627604

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia, przeznaczone dla wszystkich chętnych, zainteresowanych zdobywaniem i rozwojem swoich umiejętności 
a w szczególności:

  • regularnie trenującym strzelcom rekreacyjnym,
  • osobom posiadającym własną broń palną,
  • pracownikom służb mundurowych: policji, wojska, służby więziennej, straży granicznej,
  • pracownikom ochrony
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 27-01-2023
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
  1. Część teoretyczna  -  32 godziny - zajęć dydaktycznych 

Zagadnienia prawne                                  

ustawa o broni i amunicji - ustawa o stosowaniu śpb oraz broni palnej, - wzorcowy regulamin strzelnic

kodeks karny, - przepisy wykonawcze poszczególnych służb mundurowych, Podstawy organizacji przedsiębiorstwa                                                                                

Podstawy organizacji szkoleń                                                              

prowadzenie dokumentacji szkoleniowej organizacja szkoleń, - podstawy metodyki nauczania i psychologii

tworzenie: konspektów, planów pracy

 Podstawy udzielania pierwszej pomocy                                                         

  Bronioznastwo                                                                                                                                   

  Podstawy taktyki i techniki działania służb mundurowych

    Część praktyczna             68 godzin zajęć dydaktycznych

  Budowa broni, Optyka strzelecka, noktowizory, oświetlenie taktyczne                                             

  Postawy strzeleckie i poruszanie się z bronią w działaniach ofensywnych i  defensywnych poszczególnych służb mundurowych, Podstawy strzelania bojowego z broni krótkiej                     

  Podstawy strzelania z broni maszynowej ,Podstawy strzelania z broni długiej,

  Podstawy strzelania z broni gładkolufowej, Dobór broni, optyki i amunicji w zależności od wykonywanych zadań, Metodyka nauczania strzelania w porze nocnej przy użyciu noktowizor  oraz oświetlenia taktycznego, Metodyka nauczania strzelania w warunkach ograniczonej widoczność Metodyka nauczania technik strzeleckich podczas wysiłku fizycznego lub zranienia

Metodyka taktycznej wymiany magazynków oraz usuwania zacięć broni krótkiej i długiej Metodyka nauczania strzelania zespołów realizacyjnych, Metodyka nauczania podstaw udzielania pierwszej pomocy podczas zagrożenia ostrzałem, Realizacja konspektów strzeleckich uczestników kursu                               

              

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa bojowego
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa bojowego
Data realizacji zajęć
29-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa bojowego
Data realizacji zajęć
04-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
kurs instruktora strzelectwa bojowego
Data realizacji zajęć
05-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel kursu.
Uczestnik pozna podstawowe informacje dotyczące strzelectwa bojowego.
Pozna różnice w strzelectwie sportowym a bojowym (przepisy, zasady bezpieczeństwa)
Pozna różnice w technikach posługiwania się bronią w strzelectwie sportowym a bojowym.
Zapozna z medycyną pola walki. Pozna prowadzenie oraz przygotowanie praktycznych zajęć na strzelnicy.

Efekty uczenia się

Osoba kończąca szkolenie pozna aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu treningu sportowego w strzelectwie bojowym.
Będzie przygotowana  do samodzielnego prowadzenia szkolenia poprzez opanowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
Opanowanuje umiejętności i wiedę z zakresu współzawodnictwa w strzelectwie bojowym.
Nabędzie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie bojowym.

Uczestnik kursu zna specyfikę zachowania uczestników rywalizacji bojowej (policjanci, żołnierze, pracownicy służb ochrony, żołnierze NSR). 

Uczestnik wstępnie pozna medycynę pola walki (opaski uciskowe) orz różnicę w technkach posługiwania się bronią wstrzelectwie sportowym a bojowym. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Uczestnictwo w zajęciach minimum 80%

Przed i po szkoleniu odbędzie się test sprawdzający poziom wiedzy. Po zakończonym szkolenie wśród uczestników zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta oceniająca jakość i przydatność odbytego  szkolenia, jego słabe i mocne strony, ocenę wykładowcy i instruktorów, sposób prowadzenia szkolenia. Szkolenia, praca wykładowców/instruktorów monitorowane są w sposób określony w Księdze Jakości Ligi Obrony Kraju (zgodny z normą ISO 9001:2015). Monitorowanie polega na bieżącej ocenie pracy wykładowców/instruktorów oraz warunków szkolenia poprzez uczestników kursu w formie ankiet. Wyniki ankiet monitorowane są przez Pełnomocnika ds. Jakości z wykorzystaniem procedury PG 3.7 Badanie satysfakcji klienta. Liga Obrony Kraju podlega corocznym audytom zewnętrznym oceniającym prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania jakością w dziedzinie usług szkoleniowych i doradczych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Krakowie ul. Pomorska 2 (sala strzelnica pneumatyczna) lub Strzelnica Pasternik 128 (Sala wykładowa/ Strzelnica Pasternik), Informujemy, że wdniach 20-21.08 zajęcia odbywają się na strzelnicy na Pasterniku.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Bandrowczak

Tomasz Bandrowczak

Instruktor –trener strzelectwa i instruktor LOK sportów obronnych, wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 10 lat wykształcenie wyższe

Zdjęcie Michał Kulikowski

Michał Kulikowski

Sędzia kl. 1 , Instruktor –trener strzelectwa i instruktor LOK sportów obronnych, rusznikarz, instruktor kusznictwa wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 15 lat wykształcenie wyższe Sędzia kl. 1 , Instruktor –trener strzelectwa i instruktor LOK sportów obronnych, rusznikarz, instruktor kusznictwa)

Zdjęcie Konrad Sobociński

Konrad Sobociński

Trener wykładowca na kursach strzeleckich.

Zdjęcie Mateusz Wałęka

Mateusz Wałęka

Trener/ wykładowca na kursach strzeleckich

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Cupiał

Agnieszka Cupiał

email: krakow@lok.edu.pl

tel: (+48) 516 177 559

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

skrypty

Informacje dodatkowe

Zajęcia weekendowe (Sobota – Niedziela) 

Kurs organizowany jest wg wytycznych Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych

Ukończenie kursu i zdanie egzaminów gwarantuje zdobycie uprawnień Instruktora Strzelectwa Bojowego

Usługa adresowana również dla uczestników projektów finansowanych przez innych operatorów.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi.  Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.”

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego.pdf
Szkolenia zawodowe dla kierowców.pdf
Ciasteczka>