Usługa - Podologia II stopnia- szkolenie

Logo TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

4.9/5 z 6884 ocen

Tytuł Podologia II stopnia- szkolenie

Numer usługi 2022/12/28/10458/1625098

Dostawca usług TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA GROCHOŁA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 650,00 zł netto za osobę

4 650,00 zł brutto za osobę

116,25 zł netto za osobogodzinę

116,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest skierowany zarówno dla początkujących osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 07-05-2023
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Tematyka zajęć: 

Zostają omówione jednostki chorobowe w obrębie stóp o podłożu bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym, genetycznym. Przedstawione zostają przyczyny oraz terapie stosowane w pedicure podologicznym. Przyczyny, profilaktyka leczenie wrastających paznokci. Omówione zostają poszczególne metody korekty wrastających paznokci. Różnica pomiędzy paznokciami wrastającymi a wkręcającymi. Podologia geriatologiczna- specifika, postępowanie, środki ostrożności.

Dzień I:  

Zajęcia teoretyczne:

• Procedury i instrukcje BHP w gabinecie podologicznym

• Sterylizacja i dezynfekcja narzędzi

• Wywiad podologiczny:algorytm przyjęcia klienta do gabinetu podologicznego

• Anamneza-praca z kartą klienta

- Poznanie wrodzonych i nabytych zaburzeń w obrebie paznokcia

- rozpoznanie infekcji bakteryjnych i grzybiczych paznokci

- rozpoznanie zaburzenia płytek paznokciowych w przebiregu najczęstszych chorób skóry / chorób ogólnoustrojowych

Przerwa obiadowa

Zajęcia praktyczne:

- terapia i pobieranie materiału do badan mykologicznych i bakteriologicznych

- uczestnicy  przedstawiają modelom procedurę zabiegową.

- uczestnicy samodzielnie oczyszczają paznokcie zmienione chorobowo.

Dzień II 

Zajęcia teoretyczne:

- poznanie metod korekcji paznokci wrastających i wrastających się

- ortonyksja praktyczna- klamra Ross- Fraser'a

- ortonyksja praktyczna- klamra Tytanowa

Przerwa obiadowa

Zajęcia praktyczne:

- ćwiczenie wykonywania klamry Ross-Frasser'a na plastikowych modelach.

- uczestnicy ćwiczą na plastikowych modelach wykonywanie klamer korygujących.

- ćwiczenie wykonywania klamry tytanowej, orto grip na plastikowych modelach.

- uczestnicy samodzielnie wykonują założenie klamry tytanowej i Ross-Frasser'a na modelach

Dzień III

Zajęcia teoretyczne:

- przypomnienie zagadnień dnia poprzedniego

Przerwa obiadowa

Zajęcia praktyczne:

- uczestnicy samodzielnie wykonują klamry tytanowe na modelach.

- Uczestnicy samodzielnie wykonują klamry Ross'frasera na modelach.

Dzień IV

Zajęcia teoretyczne:

- Podologia geriatologiczna- specifika, postępowanie, środki ostrożności.

Przerwa obiadowa

Zajęcia praktyczne: 

- Uczestnicy samodzielnie wykonują pedicure u osób starszych (osoby starsze 70 +)

Egzamin wewnętrzny

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat w momencie osiągnięcia celu głównego szkolenia

Główny cel szkolenia jest osiągnięty w momencie samodzielnego wykonania zabiegu zgodnie z przyswojoną wiedzą – ocenia to osoba prowadząca szkolenie.

Kurs jest skierowany zarówno dla  osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i właścicieli salonów kosmetycznych  świadczących usługi kosmetyczne, oraz dla lekarzy i pielęgniarek chcących świadczyć usługi kosmetyczne lub posiadających gabinety kosmetyczne.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kosmetyki. Konkretnej tematyki szkolenia uczestnik nauczy się podczas trwania kursu.

Liczba stanowisk pracy podczas szkolenia uzależniona jest od ilości uczestników praca w grupach maksymalnie 3 osobowych

Każdy uczestnik pracuje przy oddzielnym stanowisku pracy w skład którego wchodzą łóżko podologiczne, lampa, hoker, przybornik na kółkach z narzędziami i preparatami podologicznymi, lampa światłoutwardzalna, kompozyt, bond, cęgi do cięcia drutu, pilnik kątowy. 

Liczba modelek na szkoleniu uzależniona jest od tempa pracy kursanta (na każdego uczestnika szkolenia przewidziany jest minimum jeden model na dzień szkolenia, model zewnętrzny lub osoba z pary). 

*Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do zabiegów

**Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.

Harmonogram szkolenia może ulegać nieznacznemu przesunięciu czasowemu ze względu na czas wykonywanych zabiegów i umiejętności uczestników.

Usługa szkoleniowa odbywa się w jednostkach dydaktycznych.

Jedna godzina szkoleniowa = 45 minut dydaktycznych

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne -podstawy funkcjonowania gabinetu podologicznego diagnostyka labolatoryjna infekcji bakteryjnych i grzybiczych
Data realizacji zajęć
08-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa Obiadowa
Data realizacji zajęć
08-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - wykonanie zabiegów podologicznych. Terapia i pobieranie mnateriału dio badań
Data realizacji zajęć
08-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ortonyksja praktyczna. Klamra Rossa Fares'a, klamra tytanowa, klamra indywidualna
Data realizacji zajęć
09-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa Obiadowa
Data realizacji zajęć
09-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - ćwiczenia na modelach plstikowych zakładanie klamer Fraser'a Klamer tytanowych, zakładanie klamer na modelach
Data realizacji zajęć
09-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - przypomnienie: Ortonyksja praktyczna : Klamra Ross Fraser'a, klamra tytanowa, klamra indywidualna
Data realizacji zajęć
05-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa Obiadowa
Data realizacji zajęć
05-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - ćwiczenia na modelach - zakładanie klamer Fraser'a, klamer tytanowych , klamer indywidualnych
Data realizacji zajęć
05-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - podologia geriatologiczna -specyfika postępowanie , środki ostrożności
Data realizacji zajęć
06-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
06-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne - podologia geriatryczna ( uczestnicy samodzielnie wykonują pedicure u osób starszych - osoby starsze 70+)
Data realizacji zajęć
06-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
06-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podologia II stopnia - kurs przygotowuje do wykonania zaawansowanych zabiegów podologicznych z zakresu pracy z klamrami, infekcji bakteryjnych i grzybiczych oraz podologii geriatrycznej .
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia rozwijają umiejętności interpersonalne uczestnika, budują jego pewność siebie dzięki czemu poznaje potrzebę własnego rozwoju zawodowego.

Efekty uczenia się

Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.

- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu podologicznego

- organizuje stanowisko pracy do zabiegu podologicznego;

- organizuje niezbędne materiały  oraz narzędzia;

- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;

- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem;

- sterylizuje i dezynfekuje narzędzia;

- definiuje podstawy funkcjonowania gabinetu;

- przeprowadza prawidłowo zabieg podologiczny – pracuje ze sklapelem

- charakteryzuje preparaty stosowane w gabinecie podologicznym;

- obsługuje skalpel, dłuto i frezarki podologiczne

- charakteryzuje wrodzone i nabyte zaburzenia w obrębie paznokcia

- różnicuje infekcje bakteryjne i grzybicze paznokci

- różnicuje zaburzenia płytki paznokciowej

- przeprowadza zabieg podologiczny w zakresie aplikacji klamry  Fraser'a i Tytanowej

- przeprowadza zabieg podologiczny w zakresie pobrania materiału do badań mykologicznych  i bakteriologicznych

Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Dzięki udziale w szkoleniu uczestnik kursu planuje swój dalszy rozwój zawodowy, poznaje potrzebę własnego rozwoju, nabędzie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz buduje pewność siebie. Uczestnik kursu potrafi we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o  celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.

Ukończony kurs pozwoli  wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez zwiększenie liczby oferowanych zabiegów, wzrost liczby klientów. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- uczestnik otrzymuje informacje zwrotne od trenera na bieżąco, w trakcie części praktycznej szkolenia,

- podczas podsumowania szkolenia trener przekazuje ocenę indywidualnych postępów dla każdego uczestnika szkolenia bazując na obserwacjach dokonanych podczas zajęć praktycznych,

- na koniec szkolenia instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (samodzielne wykonanie zabiegu przez uczestnika szkolenia)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 650,00 zł
Koszt osobogodziny netto116,25 zł
Koszt osobogodziny brutto116,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Wajdy 10/20, 40-175 Katowice, woj. śląskie

Sala szkoleniowa przeznaczona do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Ferenc

Katarzyna Ferenc

Obszarem specjalizacji Pani Katarzyny Ferenc jest kosmetologia, podologia, pedicure kosmetyczny, leczniczy, paznokcie wrastające, odciski modzele. Pani Katarzyna Ferenc od 5 lat specjalizuje się w dziedzinie podologii. Posiada praktykę w stosowaniu Kostki Arkady. Od 2014 roku pracuje jako konsultant oraz wykonawca zabiegów podologicznych. Ukończona Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, licencjat z kosmetologii. Ukończone kursy podologii I i II stopnia.
Pani Katarzyna posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce podologicznej zarówno w zakresie podstawawowym jak i zaawansowanym.

Szacowana ilość godzin szkolenia zrealizowanego przez trenera: około 730 h
Ilość przeszkolonych osób: około 270 osób
Tematykę zrealizowanych szkoleń: Szkolenia podologiczne podstawowe oraz zaawansowane

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Kwiatkowska

Małgorzata Kwiatkowska

email: malgorzata@trementi.pl

tel: (+48) 505 583 130

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Notatnik, dłuopis, skrypt szkoleniowy, materiały niezbędne do realizacji części praktycznej szkolenia

Warunki uczestnictwa

Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Informacje dodatkowe

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Usługa zwolniona z VAT  na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983)

Wykładowcy prowadzą szkolenie rotacyjnie. Podczas jednego dnia szkolenia obecny jest jeden wykładowca.

Obowiązkiem Przedsiębiorcy przed zapisem na usługę jest wcześniejsze poinformowanie Dostawcy Usług z jakiego projektu otrzymał dofinansowanie.

Ciasteczka>