Usługa - Train the trainers - szkolenie dla instruktora wewnętrznego

Logo OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

4.3/5 z 551 ocen

Tytuł Train the trainers - szkolenie dla instruktora wewnętrznego

Numer usługi 2022/12/05/8320/1605524

Dostawca usług OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 490,00 zł netto

1 832,70 zł brutto

106,43 zł netto za godzinę

130,91 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób przygotowujących się do pełnienia roli trenera wewnętrznego lub osób już pełniących tę rolę w firmie (trener produktowy, stanowiskowy, pracownik działu HR, menedżer, kierownik), których poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia pozwala na wdrażanie nowych pracowników do pracy na określonym stanowisku chcących poznać najbardziej efektywne sposoby prowadzenia szkoleń stanowiskowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w prowadzeniu szkoleń stanowiskowych bądź ich doświadczenie w tym zakresie jest niewielkie lub wymaga wypracowania nowych technik przekazywania wiedzy.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 29-03-2023
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w prowadzeniu szkoleń stanowiskowych bądź ich doświadczenie w tym zakresie jest niewielkie lub wymaga wypracowania nowych technik przekazywania wiedzy.

Czas trwania szkolenia to 2 dni szkoleniowe w godz. 9:00 - 16:00 -  14 h zegarowych (16 h dydaktycznych + przerwy).

Szkolenie odbywa się w grupach od 4 do 8 osób w sali szkoleniowej wyposażonej w stanowisko dla każdego z uczestników, projektor, flipcharty, markery.


PROGRAM SZKOLENIA


MODUŁ I

Umiejętności i cechy trenera:

 • podstawowe zadania stojące przed Trenerem Wewnętrznym – za co jesteśmy odpowiedzialni?
 • próba dokonania autodiagnozy – co jako osoba odpowiedzialna za wdrażanie nowych pracowników robię dobrze, a czego chciałbym się nauczyć?
 • czynniki sprzyjające i utrudniające proces wdrażania nowego pracownika,
 • jak budować swój autorytet w kontaktach ze współpracownikami?

MODUŁ II

Fazy rozwoju pracowników, czyli według jakich prawidłowości rozwijają się ludzie w organizacjach

 • umiejętność diagnozy potencjału nowego pracownika – metody określania „poziomu wyjściowego”,
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania treści i zadań do poziomu dojrzałości pracowników,
 • jak zmienia się sposób pracy z nowym pracownikiem na poszczególnych etapach rozwoju?
 • początek procesu wdrażania – ustalanie zasad wspólnej pracy,
 • tworzenie planu wdrożenia pracownika z uwzględnieniem obszaru,
  w którym ma docelowo pracować, czyli „co po czym?”,
 • harmonogram wdrożenia jako podstawowy dokument porządkujący proces wdrażania nowego pracownika,
 • rola podsumowań, sposoby raportowania.

MODUŁ III

Jak uczyć? - kroki milowe w działaniu

 • karta wdrożenia – lista „to do” - checklista,
 • uczenie etapami,
 • notowanie,
 • zadawanie pytań,
 • priorytety,
 • zasada 4P (wg TWI).

MODUŁ IV

Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy:

 • ogólne prawidłowości dotyczące sposobów koncentrowania uwagi innych na własnej wypowiedzi,
 • niewerbalne sposoby koncentrowania uwagi (mimika, gestykulacja, intonacja),
 • werbalne sposoby koncentrowania uwagi (dobór słownictwa),
 • „techniczne” sposoby koncentrowania uwagi audytorium – wykorzystanie możliwości audiowizualnych, sposób budowy slajdów.

MODUŁ V 

Komunikacja jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji i wiedzy

 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu,
 • precyzja – dbałość o klarowność wypowiedzi i dostosowanie języka do odbiorcy,
 • konieczność porcjowania informacji i właściwej kolejności wprowadzanych elementów,
 • podstawowe umiejętności z obszaru sprawdzania zrozumienia – techniki aktywnego słuchania (zadawanie pytań otwartych
  i zamkniętych, powtarzanie, parafraza, podsumowywanie itp.),
 • sposoby mobilizowania odbiorcy do otwartości i zaangażowania w procesie przekazywania wiedzy.

MODUŁ VI 

Zasady przekazywania informacji zwrontych

 • jaką rolę pełnią informacje zwrotne?
 • rola pozytywnych informacji zwrotnych w procesie uczenia się,
 • rola negatywnego feedbacku w procesie doskonalenia umiejętności,
 • zasada FUKO jako rama porządkująca proces przekazywania informacji zwrotnej,
 • odwoływanie się do faktów jako podstawowy element informacji zwrotnej,
 • rola uzasadnień w procesie budowania zrozumienia,
 • omawianie konsekwencji niewłaściwych działań jako element dla lepszego zrozumienia obowiązujących zasad czy procedur,
 • znaczenie precyzyjnego formułowania zaleceń w procesie doskonalenia sposobu działania.

MODUŁ VII 

Planowanie dalszego rozwoju nowego pracownika

 • klarowne stawianie celów i zadań (zasada SMART),
 • umiejętność prowadzenia obserwacji,
 • wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji,
 • umiejętność właściwego doboru zadań do osób (poziomu ich dojrzałości i kompetencji),
 • ustalanie zadań w oparciu o poczynione obserwacje – planowanie „obszaru najbliższego rozwoju”.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Szczegółowa oferta do pobrania w części Informacje dodatkowe.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ I Umiejętności i cechy trenera
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ II Fazy rozwoju pracowników, czyli według jakich prawidłowości rozwijają się ludzie w organizacjach
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
lunch
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ III Jak uczyć? - kroki milowe w działaniu
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IV Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ V Komunikacja jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji i wiedzy
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VI Zasady przekazywania informacji zwrontych
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
lunch
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VI Zasady przekazywania informacji zwrontych cd.
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VII Planowanie dalszego rozwoju nowego pracownika
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia szkoleń wewnątrz firmy (np. szkolenia stanowiskowe, onboarding). Uczestnicy przejadą przez etapy planowania, projektowania, realizacji oraz podsumowania szkoleń. Dowiedzą się jak koncentrować uwagę słuchaczy oraz jak radzić sobie z różnymi sytuacji podczas prowadzenia szkolenia.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

 • zbiera informacje na temat uczestników szkolenia,
 • formułuje cel szkolenia,
 • buduje odpowiedni wizerunek osoby prowadzącej szkolenie,
 • udziela informacji zwrotnych uczestnikom szkolenia,
 • dobiera odpowiednie techniki prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb,
 • stosuje techniki koncentrowania uwagi słuchaczy,
 • dobiera odpowiedni styl prowadzenia prezentacji w zależności od typu szkolenia,
 • reguluje poziom energii słuchaczy,
 • ćwiczy radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prowadzenia szkolenia.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja odbywa się na podstawie dyskusji podsumowującej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto1 490,00 zł
Koszt usługi brutto1 832,70 zł
Koszt godziny netto106,43 zł
Koszt godziny brutto130,91 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Serbska 6A/1, 61-696 Poznań, woj. wielkopolskie

Siedziba firmy OPEN Konsultacje i Szkolenia w Poznaniu

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Krawulska-Biegańska

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julita Gotkowicz

Julita Gotkowicz

email: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

tel: (+48) 881 036 989

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • materiały szkoleniowe w segregatorach będące uzupełnieniem treści prezentowanych w trakcie warsztatu,
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas szkolenia, zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć.

Informacje dodatkowe

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy działania rozwojowe również w formie zamkniętej – dedykowanej, wówczas program i warunki organizacyjne (termin, miejsce) ustalamy wspólne z Klientem. Pracujemy stacjonarne oraz zdalne. Zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia formy szkolenia i sposobu pracy: tel. 881 036 989, biuro@open-szkolenia.pl, www.open-szkolenia.pl.

Specjalizujemy się w realizacji działań rozwojowych z tematyki:

Zarządzanie zespołem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zmianą, Rozwiązywanie konfliktów, Motywowanie siebie i innych, Udzielanie feedbacku, Organizacja czasu pracy, Komunikacja interpersonalna, Asertywność, Sprzedaż, Obsługa Klienta, Negocjacje, Radzenie sobie ze stresem, Wypalenie zawodowe, Wystąpienia publiczne i autoprezentacja, Train the trainers, Mentoring, Zespołowość i współpraca, Team building.

Organizujemy wyjazdy integracyjne

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

2023.03.30-31_Train the Trainer - szkolenie dla instruktorów wewnętrznych.pdf
Ciasteczka>