Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe

Możliwość dofinansowania
4 400,00 PLN
brutto
4 400,00 PLN
netto
16,30 PLN
brutto/h
16,30 PLN
netto/h
zdalna w czasie rzeczywistym
Studia podyplomowe
270 h
18.02.2023 do 10.12.2023
0 zapisanych uczestników