Usługa - Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem - szkolenie

Logo CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.7/5 z 123 ocen

Tytuł Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem - szkolenie

Numer usługi 2022/12/02/120241/1603756

Dostawca usług CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Czyżowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 250,00 zł netto za osobę

2 767,50 zł brutto za osobę

150,00 zł netto za osobogodzinę

184,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem - szkolenie” adresowana jest do właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, kadry menedżerskiej i kierowniczej, pracowników firm, przedstawicieli handlowych, specjalistów ds. sprzedaży, specjalistów ds. obsługi klienta, marketerów a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką budowania i utrzymywania relacji z klientem.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 18-04-2023
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem - szkolenie” adresowana jest do właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, kadry menedżerskiej i kierowniczej, pracowników firm, przedstawicieli handlowych, specjalistów ds. sprzedaży, specjalistów ds. obsługi klienta, marketerów a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką budowania i utrzymywania relacji z klientem.


PROGRAM USŁUGI:

 1. Marketing relacji – czym jest?
 2. Jak od podstaw tworzyć relacje z klientami?
 3. Lojalny klient podstawą sukcesu firmy.
 4. Najważniejsze aspekty w obsłudze klienta.
 5. Badanie potrzeb klienta.
 6. Indywidualizacja potrzeb klienta.
 7. Trudny klient: sposoby radzenia.
 8. Tworzenie stałej relacji.
 9. Narzędzia pomocne w utrzymywaniu relacji.
 10. Sprzedaż a marketing relacji – co je łączy a co dzieli?
 11. Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami.

Warunki organizacyjne:

Usługa rozwojowa „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem - szkolenie” realizowana będzie w wynajętej sali. Usługa rozwojowa realizowana będzie bez podziału na grupy. Usługa rozwojowa nie wymaga dostępu do indywidualnych stanowisk komputerowych. Sala w której będzie realizowana usługa rozwojowa będzie wyposażona w rzutnik, ekran do projektora. Na sali będzie dostęp do Internetu.


Czas trwania:

Usługa rozwojowa trwa 15 godzin zegarowych, gdzie 1 godzina szkolenia trwa 60 minut.


Informacje dodatkowe:

Usługa rozwojowa „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem - szkolenie”

- może zostać przeprowadzona w formie zdalnej w czasie rzeczywistym,

- może zostać przeprowadzona dla zamkniętej grupy uczestników – szkolenie indywidualne, zamknięte, 

- może zostać zrealizowana w innym, dogodnym terminie,

W celu ustalenia szczegółów realizacji zapraszamy do kontaktu mailowego.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Marketing relacji – czym jest?
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Jak od podstaw tworzyć relacje z klientami?
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Lojalny klient podstawą sukcesu firmy.
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Najważniejsze aspekty w obsłudze klienta.
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie potrzeb klienta.
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualizacja potrzeb klienta.
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Trudny klient: sposoby radzenia.
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie stałej relacji.
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia pomocne w utrzymywaniu relacji.
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Sprzedaż a marketing relacji – co je łączy a co dzieli?
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami.
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do badania potrzeb klienta i tworzenia z nimi stałych relacji, dzięki poznaniu czym jest marketing relacji, jak od podstaw tworzyć relacje z klientami, dlaczego lojalny klient to podstawa sukcesu firmy, najważniejszych aspektów w obsłudze klienta, znaczenia indywidualizacji potrzeb klienta, sposobów radzenia sobie z trudnym klientem, narzędzi pomocnych w utrzymywaniu relacji, co łączy a co dzieli sprzedaż i marketing relacji, korzyści z budowania trwałych relacji z klientami.

Efekty uczenia się

WIEDZA:

 1. Omawia czym jest marketing relacji.
 2. Przedstawia jak od podstaw tworzyć relacje z klientami.
 3. Wyjaśnia dlaczego lojalny klient jest podstawą sukcesu firmy.
 4. Omawia najważniejsze aspekty w obsłudze klienta.
 5. Omawia znaczenie indywidualizacji potrzeb klienta.
 6. Omawia sposoby radzenia sobie z trudnym klientem.
 7. Wymienia narzędzia pomocne w utrzymywaniu relacji.
 8. Omawia co łączy a co dzieli sprzedaż i marketing relacji.
 9. Wymienia korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami.

UMIEJĘTNOŚCI:

 1. Bada potrzeby klienta.
 2. Tworzy stałe relacje z klientami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem- szkolenie” zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wśród uczestników. Test zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu kompetencji uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test (POST TEST) mający na celu sprawdzenie kompetencji uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.


Dodatkowo, osiągnięcie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem- szkolenie” zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 767,50 zł
Koszt osobogodziny netto150,00 zł
Koszt osobogodziny brutto184,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rogowska 9, 44-352 Czyżowice, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Małgorzata Bednarz

Małgorzata Bednarz

Jest socjologiem i trenerem umiejętności społecznych, co daje pokaźny zasób w pracy z grupami. Jako psychoterapeuta w trakcie szkolenia widzi procesy, które ujawniają się w grupach, ale także w pracy z liderami. Szkoli liderów, współpracuje z zespołami, które okresowo prezentują różną dynamikę pracy.
Podczas warsztatów wykorzystuje ogromną wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów, zdobywaną na stanowiskach kierowniczych.
Zaprasza do współpracy liderów, którzy są zarówno na początku swojej drogi zawodowej jak i starszych stażem managerów do efektywnej pracy nad poszerzaniem zasobów. Szkoli w obszarze umiejętności miękkich, umiejętności społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, delegowania obowiązków.
Chętnie pracuje z zespołami w zakresie udrażniania kanałów komunikacyjnych, co w znaczny sposób oczyszcza atmosferę i jednocześnie powoduje automatyczny wzrost efektywności i motywacji w zespole.
Jako moderator procesów Design Thinking tworzy skuteczne rozwiązania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowych produktów i usług.
Współpracuje z Akademią Inspiracji Makro, gdzie prowadzi warsztaty dla managerów i właścicieli firm, podczas których skupiamy się na aspektach dotyczących motywowania, komunikowania i delegowania. Prowadziła warsztaty stacjonarne między innymi dla Oberża PRL, Hotel Silesian, Plac Nowy 1, Restauracja Sioux, Manufaktura Smakowitości, Holiday Inn, Hotel Conrad, Dynia Resto Bar, Termy Chochołowskie, Skansen Smaków, ZR Hotele i wiele innych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Polek

Magdalena Polek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej. 


Każdy z uczestników otrzymuje prezentację multimedialną w wersji papierowej i/lub elektronicznej i/lub konspekt w wersji papierowej i/lub elektronicznej.


Dodatkowo, uczestnicy usługi rozwojowej otrzymają wykaz materiałów (książek, artykułów, stron internetowych, czasopism, rejestrów, ogólnodostępnych prezentacji ppt., materiałów audiovideo, e-podręczników, e-booków, itp.) umożliwiających utrwalenie efektów uczenia się, zdobytych w trakcie udziału w usłudze rozwojowej oraz umożliwiających samokształcenie się po zakończeniu usługi rozwojowej.


Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 2 250,00 zł netto/brutto.


Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 2 250,00 zł netto + 517,50 zł 23%VAT = 2 767,50 zł/osoba brutto.

Ciasteczka>