Usługa - Asertywna komunikacja - stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw - szkolenie

Logo OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

4.3/5 z 551 ocen

Tytuł Asertywna komunikacja - stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw - szkolenie

Numer usługi 2022/11/30/8320/1601974

Dostawca usług OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 490,00 zł netto za osobę

1 832,70 zł brutto za osobę

106,43 zł netto za osobogodzinę

130,91 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą poznać metody skutecznej komunikacji, radzenia sobie w trudych sytuacjach komunikacyjnych, które chcą nauczyć się asertywnego załatwiania spraw w pracy oraz życiu codziennym.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 29-03-2023
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą poznać metody skutecznej komunikacji, radzenia sobie w trudych sytuacjach komunikacyjnych, które chcą nauczyć się asertywnego załatwiania spraw w pracy oraz życiu codziennym.

Czas trwania szkolenia to 2 dni szkoleniowe w godz. 9:00 - 16:00 -  14 h zegarowych (16 h dydaktycznych).

Szkolenie odbywa się w grupach od 4 do 8 osób w sali szkoleniowej wyposażonej w stanowisko dla każdego z uczestników, projektor, flipcharty, markery.  


PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I

Zasady skutecznej komunikacji

 • podstawowe zasady skutecznej komunikacji,
 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu.

MODUŁ II

Narzędzia skutecznej komunikacji – czyli co robić, aby być właściwie rozumianym

 • odwoływanie się do faktów,
 • odróżnianie faktów od opinii,
 • komunikat „Ja”,
 • zadawanie pytań,
 • parafrazowanie,
 • podsumowywanie,
 • technika FUKO.

MODUŁ III

Umiejętności komunikacyjne z obszaru komunikacji werbalnej

 • mówienie, czyli sposoby budowania wypowiedzi,
 • techniki aktywnego słuchania (zadawanie pytań otwartych i zamkniętych, parafrazowanie, podsumowywanie, itp.),
 • sposoby wyrażania zrozumienia,
 • analiza błędów popełnianych w procesie komunikacji.

MODUŁ IV

Umiejętności komunikacyjne z obszaru komunikacji niewerbalnej

 • znaczenie komunikatów z poziomu niewerbalnego,
 • sposoby niewerbalnego mobilizowania rozmówcy do otwartości i zaangażowania,
 • sposoby dostrajania się do osoby partnera pod względem wskaźników z poziomu niewerbalnego,
 • znaczenie podtrzymywania „dobrego kontaktu” w procesie komunikacji.

MODUŁ V

Asertywność

 • asertywne wyrażanie myśli -  czyli jak precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać własną opinię,
 • obrona swoich praw w relacjach z pracownikami,
 • taktowne odmawianie,
 • asertywne radzenie sobie z krytyką i atakiem,
 • radzenie sobie z własnym gniewem i złością.

MODUŁ VI

Radzenie sobie z presją i manipulacją

 • asertywna odmowa jako forma radzenia sobie z naciskiem,
 • „zdarta płyta” jako forma egzekwowania swoich praw,
 • obrona własnych granic w sytuacji trudnej.

MODUŁ VII

Przyjmowanie krytyki

 • informacje krytyczne a możliwość dokonania zmiany,
 • traktowanie ocen w kategoriach informacji.

MODUŁ VIII

Wyrażanie uczuć i opinii

 • wyrażanie własnych opinii i przekonań,
 • asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,
 • asertywne wyrażanie emocji - rola ekspresji.

MODUŁ IX

Argumentacja i perswazja jako narzędzia przekonywania

 • przygotowanie do rozmowy – budowanie argumentacji,
 • właściwy dobór argumentów w zależności od sytuacji
  i nastawienia rozmówcy,
 • umiejętne forsowanie swoich racji,
 • podstawowe różnice pomiędzy asertywnością a agresją
  w rozmowie,
 • perswazja jako narzędzie wywierania wpływu na innych,
 • podstawy negocjacji

MODUŁ X

Case Study

 • analiza konkretnych sytuacji pojawiających się w pracy z „trudnymi” pracownikami, współpracownikami, przełożonymi,
 • analiza przyczyn powstawania trudności,
 • analiza popełnianych błędów podczas rozmów, próby poszukiwania rozwiązań,
 • wykorzystanie parafrazy i odzwierciedlania w łagodzeniu napięcia rozmówcy,
 • budowanie pozytywnego nastawiania u rozmówcy poprzez  przyjmowanie otwartej postawy oraz zadawanie pytań.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Wartość obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie,
 • prowadzenie szkolenia w formie warsztatowej – ćwiczenia –> wnioski,
 • materiały szkoleniowe będące uzupełnieniem treści prezentowanych w trakcie szkolenia,
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas szkolenia - zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz wnioski z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć,
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
 • catering podczas trwania szkolenia (lunch i przerwy kawowe).

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ I Zasady skutecznej komunikacji
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ II Narzędzia skutecznej komunikacji – czyli co robić, aby być właściwie rozumianym
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
lunch
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ III Umiejętności komunikacyjne z obszaru komunikacji werbalnej
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IV Umiejętności komunikacyjne z obszaru komunikacji niewerbalnej
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ V Asertywność // MODUŁ VI Radzenie sobie z presją i manipulacją 
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VII Przyjmowanie krytyki // MODUŁ VIII Wyrażanie uczuć i opinii
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
lunch
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IX Argumentacja i perswazja jako narzędzia przekonywania
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ X Case Study   
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Asertywna komunikacja - stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw" przygotowuje do efektywnego rozwiązywania spraw i komunikowania się w oparciu o znajomość zasad skutecznej komunikacji, narzędzi komunikacji, sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, radzenie sobie z presją, przyjmowanie krytyki oraz wyrażanie uczuć i opinii.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

 • rozpoznaje czynniki utrudniające komunikację ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • zapobiegnia niezrozumieniu,
 • asertywnie wyraża swoją opinię,
 • wyraża swoje prawa w relacjach z pracownikami,
 • kontroluje swój gniew i złość,
 • wykorzystuje asertywne narzędzia do radzenia sobie z naciskiem i egzekwowaniem swoich praw,
 • wykorzystuje asertywną komunikację do przekazania opinii i przekonań, uczuć, emocji,
 • buduje plan rozmowy i argumentację,
 • posługuje się narzędziami negocjacyjnymi w trudnych rozmowach,
 • analizuje przyczyny powstawania trudności w komunikacji ze współpracownikami,
 • analizuje popełnianie błędy komunikacyjne oraz poszukuje sposobów poprawy,
 • buduje pozytywne nastawienie u rozmówcy z wykorzystaniem otwartej postawy i zadawania pytań.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja odbywa się na podstawie dyskusji podsumowującej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 490,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 832,70 zł
Koszt osobogodziny netto106,43 zł
Koszt osobogodziny brutto130,91 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Serbska 6a/1, 61-696 Poznań, woj. wielkopolskie

Siedziba firmy OPEN Konsultacje i Szkolenia w Poznaniu.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Krawulska-Biegańska

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julita Gotkowicz

Julita Gotkowicz

email: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

tel: (+48) 881 036 989

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • materiały szkoleniowe w segregatorach będące uzupełnieniem treści prezentowanych w trakcie warsztatu,
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas szkolenia, zawierają  one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć.

Informacje dodatkowe

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy działania rozwojowe również w formie zamkniętej – dedykowanej, wówczas program i warunki organizacyjne (termin, miejsce) ustalamy wspólne z Klientem. Pracujemy stacjonarne oraz zdalne. Zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia formy szkolenia i sposobu pracy: tel. 881 036 989, biuro@open-szkolenia.pl, www.open-szkolenia.pl.

Specjalizujemy się w realizacji działań rozwojowych z tematyki:

Zarządzanie zespołem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zmianą, Rozwiązywanie konfliktów, Motywowanie siebie i innych, Udzielanie feedbacku, Organizacja czasu pracy, Komunikacja interpersonalna, Asertywność i pewność siebie, Obsługa Klienta, Negocjacje, Radzenie sobie ze stresem, Wypalenie zawodowe, Wystąpienia publiczne i autoprezentacja, Train the trainers, Mentoring, Zespołowość i współpraca, Team building.

Organizujemy wyjazdy integracyjne.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

2023.03.30-31_Asertywna komunikacja - stanowcze, ale łagodne załatwianie spraw.pdf
Ciasteczka>