Usługa - Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A1+, 39 godzin. Forma zajęć mieszana.

Logo Open Education Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.6/5 z 926 ocen

Tytuł Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A1+, 39 godzin. Forma zajęć mieszana.

Numer usługi 2022/11/30/9279/1601447

Dostawca usług Open Education Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

3 510,00 zł netto za osobę

3 510,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników projektu ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja”, którzy chcą posiąść lub udoskonalić znajomość wybranych specjalistycznych aspektów języka angielskiego.

Program jest dedykowany osobom chcącym efektywnie komunikować się w różnorodnych sytuacjach zawodowych w obecnych okolicznościach oraz w przyszłości. Szkolenia językowe pomagają równomiernie rozwijać kompetencje językowe w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 28-02-2023
Liczba godzin usługi: 39
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres programowy jest ustalany indywidualnie dla konkretnych kursów, w oparciu o potrzeby i oczekiwania wyrażone przez uczestnika. Przebieg zajęć jest planowany tak, by kursant poznał nowe elementy językowe w kontekście maksymalnie zbliżonym do własnych realiów zawodowych i zainteresowań i na bieżąco ćwiczył ich wykorzystanie w praktyce. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę umiejętności językowych zarówno w zakresie komunikacji ustnej jak i pisemnej koncentrując się na kompetencjach językowych określonych przez uczestnika jako najważniejsze lub sprawiające najwięcej trudności (np. komunikacja ustna, prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie gości itp.).

Taka formuła pozwala na szybsze uzupełnienie i doskonalenie wybranych istotnych kompetencji językowych.

 • Test poziomujący online;
 • Spotkania z lektorem dostosowane do preferencji i możliwości czasowych uczestnika;
 • Program obejmujący gramatykę, język specjalistyczny i sytuacje zawodowe, sytuacje i funkcje językowe, wymowa;
 • Konwersacje;
 • Materiały dydaktyczne;
 • Nadzór pedagogiczny i kontrola postępów w nauce;

Zakres leksykalny: Pochodzenie, Przedstawianie się, Dane Osobowe, Przedmioty codziennego użytku, Rodzina, Praca, Rutyna Dnia Codziennego.

Zakres gramatyczny: Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, podstawowy szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, przeczącym, pytającym oraz rozkazującym, pytania ogólne i szczegółowe (question words), there is / there are, Liczba mnoga rzeczowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza.

Godzina usługi jest liczona wg. godziny dydaktycznej (45 minut).

Czas trwania części stacjonarnej oraz części zdalnej w czasie rzeczywistym jest indywidualne dostosowany do uczestnika szkolenia.  

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
08-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
29-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
05-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
12-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
19-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
03-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma stacjonarna
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
17-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
24-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
07-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
12-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
15-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
19-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
22-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski - forma zdalna (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielnie ekranu)
Data realizacji zajęć
29-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Forma stacjonarna
Nie

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem jest zdobycie umiejętności rozumienia, stosowania potocznych wyrażeń i bardzo prostych wypowiedzi dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego, formułowania pytań z zakresu życia prywatnego oraz odpowiadania na nie. Celem jest potrafienie przedstawiania siebie i innych oraz prowadzenia prostej rozmowy pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Uczestnik uzyska częściowe kompetencje językowe.

Efekty uczenia się

W wyniku opanowania treści programowych słuchacz nauczy się:

 • komunikowania się w bardzo prosty i krótki sposób w obrębie pojedynczych i konkretnych sytuacji komunikacyjnych dotyczących własnych potrzeb pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i jest skłonny do pomocy,
 • rozumienia bardzo krótkich prostych tekstów, czasem pojedynczych wyrażeń wychwytując znane nazwy i słowa, czasem po ponownym przeczytaniu niektórych fragmentów,
 • rozumienia ogólnej treści prostych materiałów informacyjnych i krótkich opisów, zwłaszcza jeśli towarzyszą im wizualne materiały pomocnicze,
 • pisania bardzo krótkich i prostych tekstów, wypełniać formularz np. z danymi osobowymi (np. w hotelu).

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W czasie realizacji szkolenia przeprowadzane są wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału w trakcie trwania szkolenia. Lektor weryfikuje wynik i omawia go z uczestnikiem szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 510,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 510,00 zł
Koszt osobogodziny netto90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Malgorzata Staniewicz

Malgorzata Staniewicz

Jestem trenerem języka angielskiego. Swoje umiejętności językowe podniosłam dzięki 17 letniemu pobytowi w Kanadzie. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi od 2011 roku. Nauczam języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Posiadam certyfikat znajomości języka angielskiego TOEIC na poziomie C1 oraz TOEFL na poziomie B2.

Język angielski, ekonomia i psychologia to moja pasja.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewelina Popowska

Ewelina Popowska

email: e.popowska@openeducation.pl

tel: (+48) 664 705 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne wybiera lektor w porozumieniu z uczestnikiem szkolenia, są to np.:

 • podręcznik, 
 • ćwiczenia,
 • konspekty,
 • skrypty,
 • pliki dokumentów przygotowane w dowolnym formacie,
 • scenariusze.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie  § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 652).

Szkolenie prowadzące do uzyskania częściowych kompetencji językowych realizowane jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Materiały dydaktyczne gratis. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI ZDALNEJ:

1. Platforma /rodzaj komunikatora - ZOOM Cloud Meetings.

2. Komputer Uczestnika musi być wyposażony w kamerę internetową lub zewnętrzną kamerę internetową, słuchawki oraz mikrofon.

3. Dodatkowo niezbędne wymagania systemowe komputera to:

ZOOM Cloud Meetings:

 • Windows XP SP3 lub nowsze,
 • Mac OS X 10.7 lub nowsze ,
 • Ubuntu 12.04 lub nowsze,
 • Mint 17.1 lub nowsze,
 • Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowsze,
 • Oracle Linux 6.4 lub nowsze,
 • Cent OS 6.4 lub nowsze,
 • Fedora 21 lub nowsze
 • OpenSUSE 13.2 lub nowsze,
 • ArchLinux (tylko 64-bit),

4. Minimalna szybkość do prowadzenia rozmowy wideo (1:1)

 • ZOOM Cloud Meetingspobieranie 600kb/s, przesyłanie 600kb/s.

5. Prezentowane treść i materiały udostępniane będą tylko na platformie Zoom.

6. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - nie dotyczy. 

Sposób walidacji usługi - Usługa zakończona zostanie testem pisemnym bądź ustnym, określającym osiągnięcie wymaganych efekty uczenia.

Szczegółowy harmonogram usługi - Zajęcia prowadzone zdalnie posiadają elementy takie jak: ćwiczenia, rozmowy na żywo, chat, testy, współdzielenie ekranu, odtwarzanie audio i DVD, prezentacje, „tablica”.

Ciasteczka>