Usługa - AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem i podręcznikiem. DOSKAM (IV) - forma zdalna

Logo DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.7/5 z 565 ocen

Tytuł AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem i podręcznikiem. DOSKAM (IV) - forma zdalna

Numer usługi 2022/11/29/15157/1600794

Dostawca usług DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 870,00 zł netto za osobę

2 870,00 zł brutto za osobę

168,82 zł netto za osobogodzinę

168,82 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do:

 • członków zespołów programistycznych,
 • kadry zarządzającej i pracowników firm sektora IT,
 • kierowników projektów,
 • twórców rozwiązań i testerów,
 • liderów zespołów,
 • wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.
Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 19-04-2023
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia jest akredytowany przez APMG International, brytyjską organizację akredytacyjną i służy rozwinięciu kompetencji współpracy w zwinnym zespole projektowym oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego.

Szkolenie jest adresowane do osób pełniących funkcje lidera, kierownika, scrummastera, posiadających doświadczenie w pracy w zespole projektowym i wykonujących swoje zadania od co najmniej 6 miesięcy. Szkolenie jest odpowiednie dla członków zespołu projektowego, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje liderskie. Wymagane jest posiadanie certyfikatu AgilePM® Foundation. Nie ma dodatkowych warunków niezbędnych do spełnienia by udział w usłudze pozwolił na osiągniecie głównego celu.

Celem egzaminu jest umożliwienie zdającym wykazania się zrozumieniem filozofii, pryncypiów, procesów, ludzi, produktów technik i wytycznych Agile Project Management. Podczas egzaminu na stopień Practitioner wykorzystywane są obiektywne pytania testowe, na które zdający powinni odpowiedzieć wybierając jedną odpowiedź z listy opcji, wśród których znajduje się tylko jedna prawidłowa odpowiedź.


ZAKRES TEMATYCZNY:

Dzień 1

 • Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM
 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile
 • Zarządzanie projektem w cyklu życia
 • Efektywne korzystanie z produktów DSDM
 • Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania Timeboxów
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika
 • Szacowania
 • Planowanie projektu w cyklu życia

Dzień 2

 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie podejścia DSDM
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Practitioner

Dzień 3

 • Egzamin AgilePM® Practitioner

EGZAMIN:

 • jest prowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru. W przypadku usługi online rozwiązywanego na komputerze,
 • obejmuje wszystkie obszary programu nauczania Agile Project Management Practitioner przekazywany na akredytowanym szkoleniu AgilePM® Practitioner,
 • składa się łącznie z 80 pytań,
 • czas na rozwiązanie testu wynosi 150 min,
 • wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania,
 • do zaliczenia wymagane jest co najmniej 40 prawidłowych odpowiedzi,
 • Na egzaminie można korzystać z podręcznika Agile PM® Handbook.

W czasie zajęć przewidziane są przerwy: 

 • Dzień 1 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:30,
 • Dzień 2 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:30

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM. Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
20-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie projektem w cyklu życia. Efektywne korzystanie z produktów DSDM. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
20-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania Timeboxów. Ludzie, zespoły i interakcje. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
20-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania i Historyjki Użytkownika. Szacowania. Planowanie projektu w cyklu życia. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
20-04-2023
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości. Zarządzanie ryzykiem. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
21-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Dostosowanie podejścia DSDM. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
21-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia. Powtórka materiału i wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Practitioner. (sesja pytań i odpowiedzi, chat, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
21-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin AgilePM® Practitioner
Data realizacji zajęć
22-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
02:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa ”AgilePM® Practitioner” przygotowuje do samodzielnego realizowania projektów zgodnie z metodyką AgilePM®, do szacowania i planowania na każdym etapie projektu, zdolności wdrażania odpowiedniej jakości oraz do zdolności skutecznego zarządza ryzykiem. Szkolenie przygotowuje do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • charakteryzuje produkty DSDM,
 • identyfikuje zadania wg metody MoSCoW w połączeniu z Timeboxami,
 • określa pryncypia DSDM,
 • definiuje User Stories - wymagania wyrażone z perspektywy celu użytkownika końcowego,
 • definiuje działania dotyczące wymagań do odpowiedniej fazy projektu,
 • szacuje w trakcie cyklu życia projektu,
 • planuje w trakcie cyklu życia projektu,
 • tworzy rozwiązania odpowiedniej jakości,
 • identyfikuje i zarządza ryzykiem w projekcie.

W efekcie zdanego egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zakresu metodyki AgilePM®.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty kształcenia będą weryfikowane na bieżąco przy pomocy mini-testów wiedzy po każdym module oraz zostaną zweryfikowane podczas egzaminu próbnego realizowanego w trakcie zajęć. Dla przystępujących do akredytowanego egzaminu efekty kształcenia zostaną zweryfikowane podczas egzaminu.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat AgilePM® Practitioner wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację DOSKAM Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APM Group Ltd.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 870,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 870,00 zł
Koszt osobogodziny netto168,82 zł
Koszt osobogodziny brutto168,82 zł
w tym koszt walidacji netto60,00 zł
w tym koszt walidacji brutto60,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto1 380,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto1 380,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Wolna-Belska

Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener Scrum Master. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management.
Doradca, konsultant, coach. Specjalizuje się w metodyce Agile, Zarządzaniu Projektami, Metodzie Scrum, Change Management, Management 3.0, Budowaniem Zespołu, Facylitacją zespołów, Coachingiem zespołowym. Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej.
Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.
Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

email: m.belski@doskam.pl

tel: (+48) 663 310 112

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Practitioner w wersji dokumentu pdf do pobrania.
 • Akredytowany podręcznik "AgilePM® – Agile Project Management Handbook v2” - wersja polskojęzyczna, papierowa.
 • Materiały egzaminacyjne:
  • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu (przed egzaminem)
  • Przykładowy formularz egzaminacyjny (przed egzaminem)
  • Test egzaminacyjny rozwiązywany na komputerze
 • Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia. Po zdaniu egzaminu międzynarodowego - również stosowny certyfikat wystawiony przez APMG International (w wersji cyfrowej).

Warunki uczestnictwa

 • Zdany egzamin AgilePM® Foundation
 • Wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam
 • Udzielenie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zapisanie się na usługę najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem usługi
 • Uczestnictwo w akredytowanym szkoleniu AgilePM® Practitioner
 • Posiadanie na egzaminie dowodu tożsamości ze zdjęciem
 • Akceptacja warunków uczestnictwa w egzaminie i przestrzegania zasad 
 • Podczas egzaminu przebywanie w pomieszczeniu bez obecności innych osób
 • Dokonanie rejestracji uczestnika w systemie egzaminacyjnym instytucji certyfikującej - APMG International
 • Posiadanie podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v2” 

Informacje dodatkowe

 • Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt na adres info@doskam.pl lub tel. 730 005 350 w celu potwierdzenia dostępności miejsca.
 • Firma Doskam Sp. z o.o. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w związku z tym jest zwolniona z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. 
 • Firma Doskam sp. z o.o. jest akredytowaną przez APMG International organizacją szkoleniową (Accredited Training Organization). Akredytacja dotyczy szkoleń i egzaminów AgilePM®, Change Management, ABC Scrum Master.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania się grupy 5-osobowej.
 • Osobą prowadzącą szkolenie jest p. K. Wolna-Belska, egzamin - p. M. Belski.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:

 • Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

 • komputer PC z systemem Operacyjnym Windows 7/8.x/10 albo komputer MacBook z systemem Mac OS X 10.5 lub wyższym,
 •  kamera o rozdzielczości min 640 x 480 pix.,
 • mikrofon i głośnik (zestaw słuchawkowy jest niedozwolony na egzaminie).

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

 • łącze internetowe: min download: 40 Mb/s, upload 8 Mb/s. Łącze winno być stabilne (nie zrywać połączenia).

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 • przeglądarka internetowa Google Chrome (preferowana) lub Mozilla Firefox w najnowszych wersjach,
 • przeglądarka plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader),
 • czytnik plików doc. np. MS Word lub OpenOffice,
 • opcjonalnie - klient (aplikacja) Zoom.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online:

 • link jest ważny na godzinę przed rozpoczęciem usługi do momentu zakończenia całego szkolenia. Na każdy dzień usługi uczestnik otrzymuje inny link.
Ciasteczka>