Usługa - AgilePM® Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. DOSKAM (V) - forma zdalna

Logo DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.7/5 z 565 ocen

Tytuł AgilePM® Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. DOSKAM (V) - forma zdalna

Numer usługi 2022/11/29/15157/1600779

Dostawca usług DOSKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 090,00 zł netto za osobę

2 090,00 zł brutto za osobę

139,33 zł netto za osobogodzinę

139,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do:

 • członków zespołów programistycznych,
 • kadry zarządzającej i pracowników firm sektora IT,
 • kierowników projektów,
 • twórców rozwiązań i testerów,
 • liderów zespołów,
 • wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation a następnie certyfikatu AgilePM® Practitioner.
Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 10-05-2023
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia jest akredytowany przez APMG International, brytyjską organizację akredytacyjną i służy rozwinięciu kompetencji współpracy w zwinnym zespole projektowym oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie jest adresowane do osób posiadających podstawowe doświadczenie w pracy w zespole projektowym i wykonujących swoje zadania od co najmniej 2 miesięcy. Nie ma dodatkowych warunków niezbędnych do spełnienia by udział w usłudze pozwolił na osiągniecie głównego celu.

Celem egzaminu jest umożliwienie zdającym wykazania się zrozumieniem filozofii, pryncypiów, procesów, ludzi, produktów technik i wytycznych Agile Project Management. Podczas egzaminu na stopień Foundation wykorzystywane są obiektywne pytania testowe, na które zdający powinni odpowiedzieć wybierając jedną odpowiedź z listy opcji, wśród których znajduje się tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Dzień 1

 • Manifest Agile 
 • DSDM jako podejście zwinne – elementy składowe
 • Filozofia, Zmienne projektu, Pryncypia DSDM
 • Czynniki wpływające na sukces
 • Proces DSDM
 • Model zespołu projektowego
 • Role i Obowiązki w zespole projektowym
 • Produkty DSDM

Dzień 2

 • Planowanie, Testowanie i Kontrola w ciągu cyklu życia projektu
 • Praktyka - Priorytetyzacja MoSCoW
 • Praktyka - Stosowanie Timeboxów
 • Pozostałe praktyki - Warsztaty Facylitowany, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation

Dzień 3

 • Egzamin AgilePM® Foundation

Szkolenie prowadzone jest w formie online i wykorzystuje interaktywne formy - ćwiczenia, zadania indywidualne, testy, wymiana opinii i doświadczeń, rozmowy na żywo.

EGZAMIN:

 • jest prowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru. W przypadku usługi online rozwiązywanego na komputerze,
 • obejmuje wszystkie obszary programu nauczania Agile Project Management Foundation przekazywany na akredytowanym szkoleniu AgilePM® Foundation,
 • składa się łącznie z 50 pytań,
 • czas na rozwiązanie testu wynosi 40 min,
 • wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania,
 • do zaliczenia wymagane jest co najmniej 25 prawidłowych odpowiedzi.

W czasie zajęć przewidziane są przerwy: 

 • dzień 1 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:30,
 • dzień 2 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:30

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Manifest Agile. DSDM jako podejście zwinne – elementy składowe. (wykład, chat, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Filozofia, Zmienne projektu, Pryncypia DSDM. Czynniki wpływające na sukces. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Proces DSDM. Model zespołu projektowego. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Model zespołu projektowego. Role i Obowiązki w zespole projektowym. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
11-05-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Produkty DSDM. Planowanie, Testowanie i Kontrola w ciągu cyklu życia projektu. (wykład, chat, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
12-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka - Priorytetyzacja MoSCoW. Praktyka - Stosowanie Timeboxów. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
12-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Pozostałe praktyki - Warsztaty Facylitowany, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
12-05-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Powtórzenie materiału. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu. (sesja pytań i odpowiedzi, chat, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
12-05-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin AgilePM Foundation
Data realizacji zajęć
13-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa ”AgilePM® Foundation” przygotowuje do samodzielnego realizowania projektów zgodnie z metodyką AgilePM®. Przygotowuje do zdolności określenia miejsca i ról członków zespołu w zespole projektowym a także do właściwej komunikacji wewnątrzprojektowej. Szkolenie przygotowuje do akredytowanego egzaminu AgilePM® Foundation.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • charakteryzuje podejście zwinne,
 • definiuje metodykę AgilePM®,
 • definiuje filozofię, pryncypia i procesy DSDM,
 • identyfikuje role i obowiązki członków zwinnego zespołu projektowego,
 • dostosowuje proces DSDM do środowiska projektu,
 • stosuje pryncypia DSDM,
 • posługuje się priorytetyzacją MoSCoW,
 • stosuje świadomie timeboxy,
 • stosuje pomiary oparte na rezultatach.

W efekcie zdanego egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat AgilePM® Foundation potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zakresu metodyki AgilePM®. W efekcie zdanego egzaminu na poziomie AgilePM® Foundation uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w akredytowanym szkoleniu AgilePM® Practitioner i do przystąpienia do egzaminu na tym poziomie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Uczestnicy na początku zajęć wypełniają pretest a po szkoleniu posttest mierzący przyrost wiedzy podczas szkolenia. Efekty kształcenia będą weryfikowane na bieżąco przy pomocy mini-testów wiedzy po każdym module oraz zostaną zweryfikowane podczas egzaminu próbnego realizowanego w trakcie zajęć. Ponadto efekty kształcenia zostaną zweryfikowane podczas egzaminu akredytowanego.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat AgilePM® Foundation wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd w partnerstwie z Agile Business Consortium.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację DOSKAM Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APM Group Ltd.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 090,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 090,00 zł
Koszt osobogodziny netto139,33 zł
Koszt osobogodziny brutto139,33 zł
w tym koszt walidacji netto70,00 zł
w tym koszt walidacji brutto70,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto830,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto830,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Wolna-Belska

Katarzyna Wolna-Belska

Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener Scrum Master. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management.
Doradca, konsultant, coach. Specjalizuje się w metodyce Agile, Zarządzaniu Projektami, Metodzie Scrum, Change Management, Management 3.0, Budowaniem Zespołu, Facylitacją zespołów, Coachingiem zespołowym. Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo-szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej.
Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.
Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

email: m.belski@doskam.pl

tel: (+48) 663 310 112

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Foundation w wersji dokumentów pdf do pobrania,
 • materiały egzaminacyjne:
  • wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu (przed egzaminem),
  • przykładowy formularz egzaminacyjny (przed egzaminem),
  • test egzaminacyjny rozwiązywany na komputerze.

Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia. Po zdaniu egzaminu międzynarodowego - również stosowny certyfikat wystawiony przez APMG International (w wersji cyfrowej).

Warunki uczestnictwa

 • wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam,
 • udzielenie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • zapisanie się na usługę najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem usługi,
 • posiadanie na egzaminie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 • akceptacja warunków uczestnictwa w egzaminie i przestrzegania zasad,
 • w trakcie egzaminu przebywanie w pomieszczeniu bez obecności innych osób,
 • dokonanie rejestracji uczestnika w systemie egzaminacyjnym instytucji certyfikującej - APMG International.

Informacje dodatkowe

 • przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Doskam na adres info@doskam.pl lub tel. 730 005 350 w celu potwierdzenia dostępności miejsca,
 • firma Doskam Sp. z o.o. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w związku z tym jest zwolniona z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT,
 • firma Doskam sp. z o.o. jest akredytowaną przez APMG International organizacją szkoleniową (Accredited Training Organization). Akredytacja dotyczy szkoleń i egzaminów AgilePM®, Change Management, Agile Business Consortium Scrum Master,
 • organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania się grupy 4-osobowej,
 • osobą prowadzącą szkolenie jest p. K. Wolna-Belska, egzamin - p. M. Belski,

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:

 • Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

 • komputer PC z systemem Operacyjnym Windows 7/8.x/10 albo komputer MacBook z systemem Mac OS X 10.5 lub wyższym,
 •  kamera o rozdzielczości min 640 x 480 pix.,
 • mikrofon i głośnik (zestaw słuchawkowy jest niedozwolony na egzaminie).

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

 • łącze internetowe: min download: 40 Mb/s, upload 8 Mb/s. Łącze winno być stabilne (nie zrywać połączenia).

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 • przeglądarka internetowa Google Chrome (preferowana) lub Mozilla Firefox w najnowszych wersjach,
 • przeglądarka plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader),
 • czytnik plików doc. np. MS Word lub OpenOffice,
 • opcjonalnie - klient (aplikacja) Zoom.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online:

 • link jest ważny na godzinę przed rozpoczęciem usługi do momentu zakończenia całego szkolenia. Na każdy dzień usługi uczestnik otrzymuje inny link.
Ciasteczka>