Usługa - Szkolenie Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Logo Trustwise Sp. z o. o.

4.9/5 z 1747 ocen

Tytuł Szkolenie Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Numer usługi 2022/11/07/41507/1579826

Dostawca usług Trustwise Sp. z o. o.

Miejsce usługi Radlin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 990,00 zł netto za osobę

3 677,70 zł brutto za osobę

166,11 zł netto za osobogodzinę

204,32 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich stanowisk i szczebli organizacji, przedsiębiorstw/instytucji zainteresowanych twórczym poszukiwaniem skutecznych i efektywnych rozwiązań problemów. Mogą to być zarówno osoby odpowiedzialne w firmach za rozwiązywanie problemów własnych organizacji jak i problemów ich klientów.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 01-02-2023
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie dedykowane jest szczególnie dla osób, które w swojej pracy spotykają się z koniecznością rozwiązywania problemów i generowania rozwiązań. Pozwala nauczyć się jak efektywniej rozwiązywać nawet złożone problemy zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Szkolenie dostarcza konkretnych narzędzi służących kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i tworzeniu rozwiązań, ale by zapewnić biegłość w ich używaniu, uczestnik powinien po szkoleniu móc je zastosować w praktyce. Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana żandna wcześniejsza specjalistyczna wiedza, natomiast wartościowe  byłoby, aby uczestnik miał już wcześniej styczność z zagadnieniem rozwiązywania problemów.

Warunkiem osiągnięcia zakładanych celów szkolenia jest aktywny udział uczestników we wszystkich aktywnościach szkoleniowych. Warsztat oparty jest o liczne studia przypadków i jest realizowanych w formule learning by doing. Nie są wymagane szczególne wymagania lokalowe i organizacyjne z uwagi na charakter szkolenia.

Program ramowy szkolenia:

1. Spojrzenie na rozwiązywanie problemów

·   Zasady rozwiązywania problemów
·   Dyskusja dotycząca rozwiązywania problemów
·   Radzenie sobie z problemami
·   Identyfikowanie problemów
·   Skuteczne techniki rozwiązywania problemów
·   Cechy skutecznego rozwiązywania problemów
·   Rozpoznawanie osób rozwiązujących problemy w firmie i ich umiejętności
·   Kultura rozwiązywania problemów w firmie

2. Proces rozwiązywania problemów

·    Odkrywanie problemu
·    Definiowanie problemów
·    Metody systematyczne
·    Diagramy rybiej ości / Ishikawa / Diagramy przyczyny i skutku
·    Badanie sytuacji
·    Zbieranie wymaganych informacji
·    Określenie kryteriów rozwiązań

·    Ocena opcji (Plusy i minusy; Analiza pola siłowego; Analiza kosztów i korzyści; Analiza wykonalności / zdolności
·    Wybór najlepszego rozwiązania
·    Przegląd wpływu rozwiązania na problem
·    Pomiar efektywności rozwiązania

·     Indywidualne i zespołowe rozwiązywanie problemów

3. Twórcze a nietwórcze rozwiązywanie problemów

·     Zasady twórczego rozwiązywania problemów

·     Budowanie atmosfery dla kreatywności

·     Etapy twórczego rozwiązywania problemów

·     Bariery twórczego rozwiązywania problemów

·     Zastosowanie podstawowych metod i technik heurystycznych do rozwiązywania problemów organizacji 

·     Zastosowanie metod twórczego rozwiązywania problemów w praktyce

·     Zastosowanie formy zespołowego rozwiązywania problemów

·     Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów

4. Kreatywne generowanie rozwiązań

·     Burza mózgów
·     Odwrotna burza mózgów
·     Wykorzystanie wyobraźni
·     SCAMMPERR
·     Mind Mapping
·     Kapelusze myślowe de Bono

Na szkolenie składa się 18 godzin lekcyjnych, powiększonych o przerwy uwzględnione w harmonogramie szkolenia. 1 godzina lekcyjna szkolenia to 45 minut.

Przy dofinansowaniu w wysokości co najmniej 70% szkolenie zostaje zwolnione z podatku VAT (na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736)). W przypadku braku otrzymania dofinansowania w zakładanej wysokości, cena zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Istota i cechy rozwiązywania problemów
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Rozpoznawanie osób rozwiązujących problemy w firmie i ich umiejętności
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
10:25
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kultura rozwiązywania problemów w firmie
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:25
Godzina zakończenia
11:25
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
11:35
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Proces rozwiązywania problemów
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Klasyczne metody rozwiązywania problemów
Data realizacji zajęć
13-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zasady twórczego rozwiązywania problemów
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie atmosfery dla kreatywności
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:40
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Metody twórczego rozwiązywania problemów
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:25
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
11:35
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowanie formy zespołowego rozwiązywania problemów
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Kreatywne generowanie rozwiązań
Data realizacji zajęć
14-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania bardziej i mniej złożonych problemów i dylematów zawodowych zarówno własnych jaki i problemów klientów oraz generowania rozwiązań.

Efekty uczenia się

W czasie szkolenia uczestnik ma możliwość rozwinięcia kompetencji na 3 poziomach: 

Na poziomie wiedzy uczestnik: 
- Podaje istotę problemów w organizacjach
- Zna metody i narzędzia służące kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i generowaniu rozwiązań  
- Charakteryzuje dobre praktyki zespołowego i indywidualnego rozwiązywania problemów i generowania rozwiązań

Na poziomie umiejętności uczestnik: 
- Prawidłowo identyfikuje źródła problemów
- Dostrzega ryzyko i zagrożenia w codziennych sytuacjach zawodowych
- Stosuje metody i narzędzia do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz generowania rozwiązań

Na poziomie kompetencji społecznych: 
-  W sposób etyczny rozwiązuje dylematy i konflikty w obszarze zawodowej i społecznej aktywności

- Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty szkolenia zostaną zweryfikowane w obszarze wiedzy poprzez pre i post test. Na podstawie różnicy pomiędzy wynikami ocenimy przyrost wiedzy oraz stan wiedzy uczestników na koniec szkolenia (czy wiedza uczestnika jest prawidłowa). Ocena nabycia umiejętności i kompetencji społecznych uczestników będzie odbywała się na bieżąco w czasie szkolenia. Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy dzięki czemu trener będzie miał możliwość zaobserwować jak uczestnicy w czasie praktycznych ćwiczeń, scenek, symulacji stosują nabywane umiejętności. Każdy z uczestników po takiej aktywności otrzyma rozwojową informację zwrotną od trenera. Będą robione tzw. stop klatki, aby móc korygować ewentualne niedociągnięcia aż do momentu poprawnego stosowania w praktyce efektów uczenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 677,70 zł
Koszt osobogodziny netto166,11 zł
Koszt osobogodziny brutto204,32 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mateusz Olejnik

Mateusz Olejnik

Jego specjalizacja to zarządzanie, zarządzanie strategiczne, efektywność osobista i zespołowa, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, optymalizacja działania, Lean Management, sprzedaż i marketing. Posiada ponad 13-sto letnie doświadczenie zawodowe w obszarze strategicznego doradztwa biznesowego, sprzedaży i marketingu, zarządzania projektami, projektów optymalizacyjnych i Lean Management. Doświadczony w wielu branżach takich jak produkcja, finanse i bankowość, usługi, handel tradycyjny i nowoczesny, FMCG, branża IT i nowych technologii, administracja publiczna. Certyfikowany menedżer projektów. Posiada ponad 11 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla firm w obszarze zarządzania, zarządzania projektami, optymalizacji pracy i procesów, marketingu (w tym marketingu społecznościowego) i sprzedaży. Ponad 10000 godzin warsztatów.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jakub Walczak

Jakub Walczak

email: jakub.walczak@trustwise.com.pl

tel: (+48) 223 987 945

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzyma notes i długopis, aby móc zanotować najważniejsze treści szkolenia. W szkoleniu nie są przewidziane szczególne materiały szkoleniowe. Trener będzie pracował z głównie z tablicą flipchart, przedstawiając najważniejsze zagadnienia szkolenia za pomocą flamastra. Instrukcje do ćwiczeń i symulacji będą podawane ustnie. Podsumowania ćwiczeń i najważniejsze wnioski będą zbieranie na tablicy flipchart, z której będą zrobione zdjęcia. 

Ciasteczka>