Usługa - Badania magnetyczno-proszkowe MT1 i MT2

Logo SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA

4.5/5 z 591 ocen

Tytuł Badania magnetyczno-proszkowe MT1 i MT2

Numer usługi 2022/10/28/13652/1571674

Dostawca usług SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 800,00 zł netto za osobę

5 904,00 zł brutto za osobę

102,13 zł netto za osobogodzinę

125,62 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Personel kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 30-11-2022
Liczba godzin usługi: 47
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Tematy objęte szkoleniem:

 1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań magnetyczno-proszkowych
 3. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
 4. Wyposażenie do badań magnetyczno-proszkowych
 5. Dane niezbędne do rozpoczęcia badań magnetyczno-proszkowych
 6. Badania magnetyczno-proszkowe
 7. Ewaluacja i dokumentowanie
 8. Ocena jakości wyrobów
 9. Aspekty jakości
 10. Osiągnięcia
 11. Środowisko i warunki bezpieczeństwa
 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/EC dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 13. Szkolenie praktyczne MT1 i MT2
 14. Egzamin

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Badania magnetyczno-proszkowe; ewaluacja i dokumentowanie; ocena jakości wyrobów; aspekty jakości; osiągnięcia; środowisko i warunki bezpieczeństwa
Data realizacji zajęć
23-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących; podstawy fizyczne badań magnetyczno-proszkowych; wiedza o wyrobie i możliwości metody badania oraz techniki pokrewne
Data realizacji zajęć
24-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Badania magnetyczno-proszkowe; ewaluacja i dokumentowanie; ocena jakości wyrobów; aspekty jakości; osiągnięcia; środowisko i warunki bezpieczeństwa
Data realizacji zajęć
25-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie praktyczne, egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
26-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie Dyrektywy 2014/68/UE; szkolenie praktyczne
Data realizacji zajęć
27-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs pn. „Badania magnetyczno-proszkowe MT1 i MT2" przygotowuje do nabycia wiedzy na temat podstaw fizycznych badań MT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania i z zakresu przepisów związanych oraz do nabycia umiejętności praktycznego wykonywania badań MT.

Efekty uczenia się

Uczestnik po odbyciu szkolenia:

-nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań oraz wykrywania nieciągłości

-wykrywa wszelkie niejednorodności materiałowe badanych elementów, takich jak: pęknięcia, przyklejenia, pęcherze i wtrącenia

-wykrywa niezgodności płaskie

-nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Certyfikat kompetencji jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji.

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Certyfikat kompetencji potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu .

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Po zdanym egzaminie i spełnieniu innych wymagań uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji zgodny z normą międzynarodową ISO 9712. Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 904,00 zł
Koszt osobogodziny netto102,13 zł
Koszt osobogodziny brutto125,62 zł
w tym koszt walidacji netto700,00 zł
w tym koszt walidacji brutto861,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto100,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto123,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Sale wykładowe oraz ćwiczeniowe Instytutu Spawalnictwa

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Jurkiewicz

Rafał Jurkiewicz

Badania nieniszczące, badania ultradźwiękowe TOFD i Phased array.
Doświadczenie praktyczne w obszarze badań NDT ponad 20 letnie. Od roku 2017 pracownik Instytutu Spawalnictwa.
mgr
VT-2,PT-2,MT-2, UT-3.
Wieloletni praktyk i wykładowca w zakresie badań nieniszczących.

Zdjęcie Łukasz Rawicki

Łukasz Rawicki

Badania nieniszczące, badania ultradźwiękowe
Praca na stanowisku Spawalnika przy modernizacji bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów, od kwietnia 2013r. zatrudniony w Instytucie Spawalnictwa.
mgr inż. - Politechnika Częstochowska, Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Spawalnictwo. Międzynarodowy Inżynier Spawalnik, Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy. Specjalista z zakresu badań nieniszczących Vt3, PT3, MT3, RT3, UT3

Od roku 2013 pracownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego, aktualnie Zakładu Badań Nieniszczących. W ramach obowiązków służbowych prowadzenie szkoleń z NDT w szerokim zakresie oraz przeprowadzanie badań w ramach laboratorium akredytowanego oraz Laboratorium Badań Nieniszczących.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Alicja Borysewicz

Alicja Borysewicz

email: ndt@is.gliwice.pl

tel: (+48) 32 3358 325

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji, protokołów oraz instrukcji. Podczas ćwiczeń uczestnik kursu korzysta z próbek ćwiczeniowych, sprzętu udostępnionego na czas kursu. Uczestnik otrzymuje materiały biurowe.

Warunki uczestnictwa

Minimalne warunki wstępne :

-kandydat posiada wykształcenie zawodowe techniczne i min. 1,5 roku praktyki w prowadzeniu badań nieniszczących w metodzie w której stara się o przyjęcie na kurs

lub

-kandydat posiada średnie wykształcenie techniczne z zakresu obróbki metali

lub

-kandydat może posiadać średnie wykształcenie ogólne lub innej specjalności, lecz musi uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej

Informacje dodatkowe

W przypadku liczby chętnych mniejszej niż 5 osób, Instytut Spawalnictwa zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu kursu.

Czas trwania egzaminu:

-teoretyczny 3 godziny

-praktyczny 4 godziny

Przerwy podczas szkolenia będą ustalane indywidualnie z uczestnikami kursu.

Przerwa kawowa 15 min.

Przerwa obiadowa 30 min.

Ciasteczka>