Usługa - Praktyczny kurs z augmentacji i regeneracji tkanek miękkich i twardych

Logo 3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.6/5 z 8 ocen

Tytuł Praktyczny kurs z augmentacji i regeneracji tkanek miękkich i twardych

Numer usługi 2022/10/19/140943/1562890

Dostawca usług 3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

7 000,00 zł netto za osobę

7 000,00 zł brutto za osobę

388,89 zł netto za osobogodzinę

388,89 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane dla właścicieli i pracowników gabinetów stomatologicznych – dla lekarzy stomatologów/dentystów. Lekarze stomatolodzy, w szczególności  specjalizujący się w zakresie chirurgii, implantologii i periodontologii. Lekarze praktykujący, którzy mają już podstawowe miejętności i wiedzę w omawianym zakresie. 

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 14
Data zakończenia rekrutacji: 15-06-2023
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dwudniowy intensywny kurs praktyczny prowadzany przez wybitnego eksperta-praktyka. Uczestnicy kursu poznają tajniki zabiegów regeneracyjnych tkanek miękkich i twardych oraz właściwego zarządzania nimi.

Warunki do osiągnięcia celu:

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:  szkolenie adresowane do lekarzy stomatologów praktykujących, w szczególności  specjalizujących się w zakresie chirurgii, implantologii i periodontologii, którzy mają już podstawowe umiejętności i wiedzę w omawianym zakresie. 

Program kursu

Dzień 1 - godz. 9:00-18:00

1. Zasady projektowania płatów. Szycie zgodne z biologią tkanek.
2. Pogłębienie przedsionka przeszczepem wolnym dziąsła.
3. Pobranie tkanki łącznej spod nabłonka podniebienia twardego w celu pokrycia recesji.
4. Wykonanie i zastosowanie płata mieszanego zegarkowego w celu zachowania objętości zębodołu.
5. Projektowanie, wykonanie i zastosowanie płata uszypułowanego z podniebienia twardego.
6. Odwrócony uszypułowany płat okostnowy w celu pokrycia recesji.

Dzień 2 - godz. 9:00-18:00

1. Zabieg sterowanej regeneracji kości – klasycznie.
2. Poszerzenie objętości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem płata kostno-okostnowego.
3. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.
4. Pobranie, transpozycja i transplantacja blaszki kostnej celem powiększenia objętości wyrostka zębodołowego. Pobranie wiórów kostnych.
5. Metoda odwróconego bloczka.

6. Panel dyskusyjny.

Warunki organizacyjne:

  • Uczestnicy kursu otrzymują 16 punktów edukacyjnych.
  • Przewidziana przerwa na lunch.
  • Każdemu z uczestników zapewniamy niezbędny sprzęt i materiały do pracy w czasie warsztatów. Dodatkowo środki ochrony osobistej, takie jak maseczki i fartuchy.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zasady projektowania płatów. Szycie zgodne z biologią tkanek.
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Pogłębienie przedsionka przeszczepem wolnym dziąsła.
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Pobranie tkanki łącznej spod nabłonka podniebienia twardego w celu pokrycia recesji.
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykonanie i zastosowanie płata mieszanego zegarkowego w celu zachowania objętości zębodołu.
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, wykonanie i zastosowanie płata uszypułowanego z podniebienia twardego.
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Odwrócony uszypułowany płat okostnowy w celu pokrycia recesji.
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zabieg sterowanej regeneracji kości – klasycznie.
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Poszerzenie objętości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem płata kostno-okostnowego.
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Pobranie, transpozycja i transplantacja blaszki kostnej celem powiększenia objętości wyrostka zębodołowego. Pobranie wiórów kostnych.
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Metoda odwróconego bloczka.
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Panel dyskusyjny
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego przeprowadzania średniozaawasowanych zabiegów regeneracyjnych tkanek miękkich i twardych oraz właściwego zarządzania nimi.

Efekty uczenia się

Efektem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu zabiegów regeneracyjnych tkanek miękkich i tkanek twardych oraz właściwego zarządzania nimi.

Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę z zakresu: projektowania płatów, pogłebiania przedsionka, pobrania tkanki łącznej spod nabłonka podniebienia twardego, zastosowania płata mieszanego zegarkowego w celu zachowania objętości zębodołu, regeneracji kości, poszerzenia objętości wyrostka zębodołowego, wykonania płata uszypułowanego z podniebienia twardego,

Uczestnik podczas szkolenia zdobywa umiejętności wykonania zabiegów: pobrania tkanki łącznej spod nabłonka podniebienia twardego w celu pokrycia recesji, wykonania płata uszypułowanego z podniebienia twardego, podniesienia dna zatoki, pobrania, transpozycji i transplantacji blaszki kostnej, pobrania wiórów kostnych.

Uczestnik szkolenia dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom podczas kursu będzie mógł kontynuować poszerzanie wiedzy z zakresu augmentacji i regeneracji tkanek miękkich oraz twardych.

W ramach kompetencji społecznych uczestnik szkolenia będzie potrafił w jasny i zrozumiały dla pacjenta sposób przedstawić zabieg augmentacji i regeneracji tkanek miękkich i twardych, a także dobrać najlepsze techniki do danego przypadku i potraktować każdego pacjenta w sposób indywidualny co przyczyni się do pozyskania większej ilości pacjentów.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

  • informacje zwrotne dla uczestników (panel dyskusyjny na zakończenie szkolenia),
  • praktyczne aktywności wymagające użycia efektów uczenia się (zadania podczas ćwiczeń praktycznych)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto7 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto7 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto388,89 zł
Koszt osobogodziny brutto388,89 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice, woj. śląskie

Hotel Vienna House Easy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie lek. stom. Radosław Jadach

lek. stom. Radosław Jadach

Jest absolwentem Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Etatowy lekarz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w trakcie specjalizacji, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ratownictwa Medycznego. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech. Absolwent zaawansowanych kursów w New York University College of Dentistry. Wykładowca i szkoleniowiec na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jolanta Gierejko

Jolanta Gierejko

email: centrumszkoleniowe@3z.pl

tel: (+48) 600 123 835

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja multimedialna

Informacje dodatkowe

Usługa szkoleniowa ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 29 lit. a, w związku z czym jest zwolniona z podatku VAT. Firma 3 Z Sp. z o.o. powołuje się na wewnętrzne regulacje zawodu stomatologa, jakim jest ustawowy obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego, który wynika z art. 18 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 56 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Ciasteczka>