Usługa - Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" oraz "Łap Skilla! "

Logo BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

4.5/5 z 192 ocen

Tytuł Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" oraz "Łap Skilla! "

Numer usługi 2022/10/05/7768/1548446

Dostawca usług BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Miejsce usługi Trzebinia

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 530,00 zł netto za osobę

1 530,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupa docelowa to kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej gimnazjum lub szkołę zawodową;
 • ukończyli 18 rok życia;
 • posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia kursu spawania.

W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Usługa adresowana do uczestników projektu ,,Kierunku Kariera Zawodowa" oraz "Łap skilla"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 10-10-2022
Liczba godzin usługi: 102
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs spawania blach spoinami czołowymi - proces spawania TIG(141) obejmuje:

12 godzin zajęć teoretycznych oraz 90 godziny zajęć pratycznych

1 godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut

1 godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut

PROGRAM  KURSU
Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) w ramach projektu  "Kierunek Kariera Zawodowa" oraz "Łap Skilla! "
Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali 2
Złącza spawane blach 1
Spawalność stali 1
Skurcz, naprężenia i odkształcenia 1
Niezgodności spawalnicze 2
Przegląd procesów spawania 1
Bezpieczna praca na montażu 1
Kontrola i badania 2
Zapewnienie jakości w spawalnictwie 1
Instruktaż wstępny 2
Ćwiczenia praktyczne 88
Razem liczba godzin  102

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Złącza spawane blach
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Spawalność stali
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Skurcz, naprężenia i odkształcenia
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Instruktaż wstępny
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Niezgodności spawalnicze
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przegląd procesów spawania
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczna praca na montażu
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
02-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
03-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
07-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
21-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
01-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Kontrola i badania
Data realizacji zajęć
02-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zapewnienie jakości w spawalnictwie
Data realizacji zajęć
02-12-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
07-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa.
Przygotowanie uczestnika do wykonywania prac spawalniczych metodą TIG(141), obejmujących przygotowywanie i spawanie spoin czołowych blach, w tym zakresie uczestnik nabywa wiedzę i umiejętności.

Efekty uczenia się

Wiedza – zna i rozumie poszerzony zbiór elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności związanych z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami czołowymi metodą TIG, w szczególności zna:

 • zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami czołowymi metodą TIG;
 • budowę i zasady obsługi sprzętu i osprzętu spawalniczego;
 • materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą TIG;
 • zasady i sposoby przygotowania elementów metalowych wykonanych z blach do spawania spoinami czołowymi;
 • procesy technologiczne i techniki spawania spoinami czołowymi elementów wykonanych z blach, w różnych pozycjach spawania;
 • zasady i metody oceny wizualnej złączy spawanych spoinami czołowymi.

Umiejętności – wykonuje proste zadania związane z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami czołowymi metodą TIG, w szczególności potrafi:

 • przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania spoinami czołowymi metoda TIG;
 • obsługiwać urządzenia, sprzęt i osprzęt spawalniczy;
 • dobierać materiały podstawowe i dodatkowe stosowane w procesach spawania metodą TIG;
 • przygotować elementy wykonane z blach do spawania przez oczyszczenie obszaru spawania, dopasowanie i sczepianie ich;
 • wykonywać złącza spawane spoinami czołowymi, w różnych pozycjach spawania;
 • oceniać wizualnie wykonane złącza spawane.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje odpowiednie uprawnienia do  pracy na stanowisku spawacza i wykonywania spoin czołowych blach w metodzie spawania TIG (141), zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Kompetencje społeczne

 • wykonuje ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych,
 • pracuje i współpracuje w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób,
 • ocenia swoje działania w zakresie spawania palnikiem gazowym oraz ponosi odpowiedzialność za ich skutki

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach zawiera opis uzyskanych kwalifikacji.

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydane przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa na podstawie normy PN-EN ISO 9606-1

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach uprawnia do wykonywania zawodu spawacza

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 530,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 530,00 zł
Koszt osobogodziny netto15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto15,00 zł
w tym koszt walidacji netto250,00 zł
w tym koszt walidacji brutto250,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto250,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto250,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Przemysłowa 8, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie

Ośrodek szkoleniowy BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Parking

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Czesław Wilczak

Czesław Wilczak

WYKSZTAŁCENIE :Inżynier mechanik – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Europejski Inżynier
Spawalnik – Szkoła Bankowa w Gdyni;
DOŚWIADCZENIE:
20 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
wykładowca/instruktor tj.:
-Kurs Spawania Mag,
-Kurs Spawania Tig,
-Kurs Spawania Mig,
-Kurs Spawania Elektroda Otulona,
-Kurs Spawania Gazowego,
-Kurs Ręczny Przecinacz Tlenowy,
-Kurs Ręczny Przecinacz Plazmowy,
Dodatkowe uprawnienia:
- Europejski inżynier spawalnictwa,
- Kurs pedagogiczny,
- Kurs praktycznej nauki zawodu dla instruktorów,
- Uprawnienia spawacza MIG, TIG, MMA, MAG, Elektroda, Gazowe,
Przecinacz tlenowy, Przecinacz plazmowy,

Zdjęcie Andrzej Gregorczyk

Andrzej Gregorczyk

WYKSZTAŁCENIE średnie techniczne - Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie.
DOŚWIADCZENIE: 12 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku wykładowca/instruktor tj.:
- Kurs Spawania Mag,
- Kurs Spawania Tig,
- Kurs Spawania Mig,
- Kurs Spawania Elektroda Otulona,
- Kurs Spawania Gazowego,
- Kurs Ręczny Przecinacz Tlenowy,
- Kurs Ręczny Przecinacz Plazmowy,
Dodatkowe uprawnienia:
- Kurs pedagogiczny,
- Kurs praktycznej nauki zawodu dla instruktorów,
- Uprawnienia spawacza MIG, TIG, MMA, MAG, Elektroda, Gazowe, Przecinacz tlenowy, Przecinacz plazmowy,

Zdjęcie Włodzimierz Łysy

Włodzimierz Łysy

WYKSZTAŁCENIE: Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział: Maszyn Górniczych i Hutniczych,
Tytuł: Magister inżynier Mechanik specj. automatyka i metrologia
DOŚWIADCZENIE: 15 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku wykładowca tj.:
-Kurs Spawania Mag,
-Kurs Spawania Tig,
-Kurs Spawania Mig,
-Kurs Spawania Elektroda Otulona,
- 1,5 roczne doświadczenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z
mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
- 3 letnie doświadczenie w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe : hakowe ogólnego przeznaczenia,
Dodatkowe uprawnienia:
- Uprawnienia UDT z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem
podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
- Uprawnienia UDT z obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kubańska

Monika Kubańska

email: m.kubanska@behap.pl

tel: (+48) 602 172 008

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują na własność materiały szkoleniowe własnego opracowania firmy Behap-Bud s.c.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

Na kurs spawania blach spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli co najmniej gimnazjum lub szkołę zawodową;
 • ukończyli 18 rok życia;
 • posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia kursu spawania.

W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" oraz "Łap Skilla!"

Usługa z egzaminem. Egzamin prowadzony wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa
Nr W-19/IS-17

Koszt usługi 1530,00 zł

w tym koszt walidacji oraz certyfikowania -  250,00 zł

Ciasteczka>